Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat antwoorden zoekt op de grote maatschappelijke behoeften.

De vooruitgang in de geneeskunde komt niet uit de lucht gevallen: er gaan lange en dure jaren van onderzoek aan vooraf. Noeste arbeid die de deuren opent naar nieuwe therapieën die patiënten en hun omgeving ten goede komen. Dankzij de middelen die filantropen ter beschikking stellen, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting gezondheidsonderzoek op Belgisch en Europees niveau, als aanvulling op overheidsinvesteringen en in samenwerking met publieke en private spelers.

Onze acties

  • medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en beurzen toekennen aan toponderzoekers in verschillende gezondheidsdomeinen: zeldzame ziekten, kanker, neurologie, cardiologie, reumatologie…;
  • zich onderscheiden op het vlak van onderzoek naar zeldzame ziekten dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Generet. Elk jaar kent dit Fonds een Prijs van 1 miljoen euro toe aan een toonaangevend onderzoeker;
  • ‘niche’-benaderingen ontwikkelen die niet gefinancierd worden door andere spelers, met de klemtoon op innovatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Onderzoek naar eetstoornissen

De diagnose, behandeling en/of follow-up op lange termijn van eetstoornissen bij kinderen en jonge volwassenen

Bekendgemaakt

Onderzoek naar neurodegeneratieve hersenaandoeningen

Steun voor baanbrekend onderzoek voor een betere levenskwaliteit van ouderen met een neurodegeneratieve hersenen aandoening

Bekendgemaakt

Oproep lente 2021 - Fonds iris-Onderzoek

Klinisch en translationeel onderzoek uitgevoerd in ziekenhuizen van het Brusselse iris-netwerk

Bekendgemaakt

Kregen steun

ULB

Aquaporin-1 as a novel potential therapeutic target in proliferative vitreoretinal diseases

Ondersteunde project van François Willermain : 'AQP1 is involved in proliferative vitreoretinopathy (PVR), a vision-threatening disease that is on the rise due to the increasing …

Laboratoire de Psychologie Médicale et Addiction

Development of a battery of event-related potentials (ERPs) as an add-on tool to identify multiple cognitive impairments

Ondersteunde project van Salvatore Campanella : 'By exploring the links between the classical neuropsychological testing investigating cognitive functions ; and the most studies …

Brugmann Foundation

UATION OF THE BENEFITS FOR CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS AND DEDICATED HEALTHCARE TEAMS

Ondersteunde project van Joëlle Nortier : 'Patient partnership (PP) is emerging as a new concept of healthcare practice, recognizing life experience with one or several chronic d…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Research priorities

Een multistakeholder dialoog om prioriteiten in gezondheidsonderzoek te bepalen

Fonds voor onderzoek in cardio-oncologie

Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in het domein van de cardio-oncologie.

Fondsen en filantropieformules

Bonmariage de Bouyalski (Fonds)

Steun aan onderzoek naar Lewy body dementie (DLB)

Maurange (Fonds)

Springplankbeurs voor jonge onderzoekers in de eerstelijn en steun voor onderzoek bij het de Duve Instituut

Kick Cancer (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen de S.O.N. KickCancer die onderzoek en innovatie op het gebied van pediatrische kanker financiert.

Press Releases

Een miljoen dollar voor statistisch onderzoek

20 06 2022

De KBS reikt voor het eerst de tweejaarlijkse Rousseeuw Prize for Statistics uit aan 5 onderzoekers voor hun onderzoek naar causale inferentie in de geneeskunde en volksgezondhei…

24 april, Parkinson-congres, Gent ICC: 280.000 euro voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte

25 04 2022

Zondag 24 april werden 2 onderzoeksprojecten naar de ziekte van Parkinson bekroond, die de levenskwaliteit willen verbeteren van mensen met deze ziekte.

Unieke financiering van wetenschappelijk onderzoek door het Diabetes Liga Onderzoeksfonds

20 04 2022

De onderzoeksprojecten DiaMent en MyDIABPal, laureaten van het Diabetes Liga Onderzoeksfonds. Empowerment zorgt voor een betere levenskwaliteit van mensen met diabetes.

Verhalen

Reumatologen zetten al ruim 20 jaar schouders onder onderzoeksfonds voor verhoging levenskwaliteit van hun patiënten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

"Het Fonds heeft de aanzet gegeven voor een ruimere visie van reuma, met aandacht voor de psychosociale en sociale aspecten."
Prof. Xavier Janssens
Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek

Hoop voor kinderen met een ontwikkelings-stoornis

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We zien dat dit helpt, een professional die tijdens de wachtperiode al eens luistert, die ouders zegt wat ze al kunnen doen.”
Eva Cloet
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel

Hoe virussen hulpjes worden in strijd tegen zeldzame ziekten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We profiteren voor gentherapie van de efficiënte mechanismen van de natuur en gebruiken virussen als transportsysteem om therapeutische genen in de cellen van de patiënt binnen te smokkelen.”
Prof. Dr. Thierry VandenDriessche
VUB