Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat antwoorden zoekt op de grote maatschappelijke behoeften.

De vooruitgang in de geneeskunde komt niet uit de lucht gevallen: er gaan lange en dure jaren van onderzoek aan vooraf. Noeste arbeid die de deuren opent naar nieuwe therapieën die patiënten en hun omgeving ten goede komen. Dankzij de middelen die filantropen ter beschikking stellen, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting gezondheidsonderzoek op Belgisch en Europees niveau, als aanvulling op overheidsinvesteringen en in samenwerking met publieke en private spelers.

Onze acties

  • medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en beurzen toekennen aan toponderzoekers in verschillende gezondheidsdomeinen: zeldzame ziekten, kanker, neurologie, cardiologie, reumatologie…;
  • zich onderscheiden op het vlak van onderzoek naar zeldzame ziekten dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Generet. Elk jaar kent dit Fonds een Prijs van 1 miljoen euro toe aan een toonaangevend onderzoeker;
  • ‘niche’-benaderingen ontwikkelen die niet gefinancierd worden door andere spelers, met de klemtoon op innovatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

FundsDeLava-Schneider

Steun voor geriatrisch onderzoek

Steun voor geriatrisch onderzoek door de Fondsen Marie-Thérèse De Lava & Robert Schneider

Open

Onderzoek naar neurodegeneratieve hersenaandoeningen

Steun voor baanbrekend onderzoek voor een betere levenskwaliteit van ouderen met een neurodegeneratieve hersenen aandoening

Open

Onderzoek naar de ziekte van Parkinson

Steun voor klinisch onderzoek ter verbetering van de vroegtijdige diagnose van de ziekte van Parkinson

Open

Kregen steun

Fondation Saint-Luc

Comprendre la pandémie de SRAS-CoV-2 et y faire face grâce à la biologie des systèmes et à la médecine de réseau

Vanuit de biologie van systemen, een holistische aanpak ontwikkelen, met het oog op het ontdekken van nieuwe pathogene Covid-19-mechanismen en van effectievere behandelingen.

Ghent University

Naar diagnose-specifieke spraaktherapieën bij kinderen met schisis in Vlaanderen

Nagaan welke spraaktherapierichtlijnen best werken bij welk soort gehemeltespleet (hazenlip) bij kinderen én de therapieën evalueren in focusgroepen t.b.v. evidence-based zorg.

Kom op tegen kanker - VLK

Dendritische celtherapie om achtergebleven kankercellen bij multipel myeloom te vernietigen

Evenementen

Uitreiking 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

16/02/2023 17:30 Tot 16/02/2023 21:00

Uitreiking van de 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fonds voor onderzoek in cardio-oncologie

Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in het domein van de cardio-oncologie.

Fondsen en filantropieformules

Yvonne en Jacques François-de Meurs (Fonds)

Steun aan creatieve en innovatieve onderzoeksprojecten rond diabetes en kanker.

Maurange (Fonds)

Springplankbeurs voor jonge onderzoekers in de eerstelijn en steun voor onderzoek bij het de Duve Instituut

Gezusters Loosveldt (Fonds)

Het Fonds Gezusters Loosveldt steunt onderzoek naar hematologische kankers bij volwassenen.

Press Releases

Een miljoen euro voor onderzoek naar ALS, een zeldzame neurodegeneratieve ziekte

16 02 2023

Prof. Dr. Ludo Van Den Bosch ontvangt de Prijs Generet voor Zeldzame Ziekten (1.000.000 euro) voor zijn onderzoek naar ALS, een zeldzame vorm van neurodegeneratieve ziekte.

Aids is de wereld nog niet uit. Daarom steunen de Koning Boudewijnstichting en BREACH met 400.000 euro het hiv-aids-onderzoek

30 11 2022

Het Fonds voor AIDS Onderzoek en BREACH, het Belgisch Consortium voor HIV/AIDS Onderzoek, steunen een project voor fundamenteel onderzoek voor 400.000 euro.

Eerste Rousseeuw Prize for Statistics voor James Robins en collega’s, goed voor 1 miljoen USD

13 10 2022

De allereerste Rousseeuw Prize for Statistics, goed voor 1 miljoen dollar, werd toegekend aan James Robins van Harvard University en vier van zijn collega’s.

Verhalen

Reumatologen zetten al ruim 20 jaar schouders onder onderzoeksfonds voor verhoging levenskwaliteit van hun patiënten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

"Het Fonds heeft de aanzet gegeven voor een ruimere visie van reuma, met aandacht voor de psychosociale en sociale aspecten."
Prof. Xavier Janssens
Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek

Hoop voor kinderen met een ontwikkelings-stoornis

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We zien dat dit helpt, een professional die tijdens de wachtperiode al eens luistert, die ouders zegt wat ze al kunnen doen.”
Eva Cloet
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel

Hoe virussen hulpjes worden in strijd tegen zeldzame ziekten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We profiteren voor gentherapie van de efficiënte mechanismen van de natuur en gebruiken virussen als transportsysteem om therapeutische genen in de cellen van de patiënt binnen te smokkelen.”
Prof. Dr. Thierry VandenDriessche
VUB