Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat antwoorden zoekt op de grote maatschappelijke behoeften.

De vooruitgang in de geneeskunde komt niet uit de lucht gevallen: er gaan lange en dure jaren van onderzoek aan vooraf. Noeste arbeid die de deuren opent naar nieuwe therapieën die patiënten en hun omgeving ten goede komen. Dankzij de middelen die filantropen ter beschikking stellen, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting gezondheidsonderzoek op Belgisch en Europees niveau, als aanvulling op overheidsinvesteringen en in samenwerking met publieke en private spelers.

Onze acties

  • medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en beurzen toekennen aan toponderzoekers in verschillende gezondheidsdomeinen: zeldzame ziekten, kanker, neurologie, cardiologie, reumatologie…;
  • zich onderscheiden op het vlak van onderzoek naar zeldzame ziekten dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Generet. Elk jaar kent dit Fonds een Prijs van 1 miljoen euro toe aan een toonaangevend onderzoeker;
  • ‘niche’-benaderingen ontwikkelen die niet gefinancierd worden door andere spelers, met de klemtoon op innovatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Oproep 2023 - Fonds iris-Onderzoek

Klinisch en translationeel onderzoek uitgevoerd in ziekenhuizen van het Brusselse iris-netwerk

Open

Fundamenteel onderzoek naar de mechanismen van kinderkanker

Oproep voor fundamenteel onderzoek met klinische impact op het gebied van de mechanismen van kinderkanker

Open

Onderzoek naar de pathogenese van pancreaskanker

Oproep voor fundamenteel onderzoek in het gebied van de pathogenese van pancreaskanker

Open

Kregen steun

Université Libre de Bruxelles

Mathematical study of the stability of suspended bridges : focus on the fluid-structure interactions

De stabiliteit van hangbruggen bestuderen via mathematische methodes die rekening houden met de interactie tussen de structuur en het fluïdum daarrond (namelijk de lucht) via kop…

Université Libre de Bruxelles

Optimizing emotion regulation and empowerment in patients with metastatic cancer : a randomized controlled study assessing the efficacy of an intensive multi-component E-intervention.

Effectiviteitsonderzoek inzake een intensieve multi-component E-interventie op het optimaliseren van emoties en empowerment van patiënten met uitgezaaide kanker.

Université Libre de Bruxelles

Functional role of miR-1179 and miR-873-5p in thyroid tumorigenesis

Steunen van de studie 'Functional role of miR-1179 and miR-873-5p in thyroid tumorigenesis'.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Research priorities

Een multistakeholder dialoog om prioriteiten in gezondheidsonderzoek te bepalen

Fonds voor onderzoek in cardio-oncologie

Steun aan translationeel en klinisch onderzoek in het domein van de cardio-oncologie.

Fondsen en filantropieformules

Bruxelles - BRIP vzw (Projectrekening)

Fondsen werven voor het bouwen/uitrusten van een Pediatrisch Onderzoeksinstituut in Brussel, om in te spelen op een maatschappelijke problematiek.

Kick Cancer (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen de S.O.N. KickCancer die onderzoek en innovatie op het gebied van pediatrische kanker financiert.

101 Genomen (Fonds)

Bijdragen tot de ontwikkeling en implementatie van vernieuwende therapieën voor kinderen en volwassenen met het syndroom van Marfan.

Press Releases

Eerste Rousseeuw Prize for Statistics voor James Robins en collega’s, goed voor 1 miljoen USD

13 10 2022

De allereerste Rousseeuw Prize for Statistics, goed voor 1 miljoen dollar, werd toegekend aan James Robins van Harvard University en vier van zijn collega’s.

Research naar aandoeningen van het netvlies en de oogzenuw wint onderzoeksbudget van de Fondsen John W. Mouton Pro Retina en Marie-Claire Liénaert

30 09 2022

Prof. dr. Elfride De Baere is laureaat van de Fondsen Mouton Pro Retina en Liénaert voor haar research naar aandoeningen van het netvlies en de oogzenuw.

Belgische financiers van kankeronderzoek slaan de handen in elkaar

23 09 2022

Meerdere Belgische organisaties die kankeronderzoek financieren, zullen samenwerken in een netwerk m.n. het Belgian Cancer Research Consortium.

Verhalen

Reumatologen zetten al ruim 20 jaar schouders onder onderzoeksfonds voor verhoging levenskwaliteit van hun patiënten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

"Het Fonds heeft de aanzet gegeven voor een ruimere visie van reuma, met aandacht voor de psychosociale en sociale aspecten."
Prof. Xavier Janssens
Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek

Hoop voor kinderen met een ontwikkelings-stoornis

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We zien dat dit helpt, een professional die tijdens de wachtperiode al eens luistert, die ouders zegt wat ze al kunnen doen.”
Eva Cloet
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel

Hoe virussen hulpjes worden in strijd tegen zeldzame ziekten

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“We profiteren voor gentherapie van de efficiënte mechanismen van de natuur en gebruiken virussen als transportsysteem om therapeutische genen in de cellen van de patiënt binnen te smokkelen.”
Prof. Dr. Thierry VandenDriessche
VUB