Gezond ouder worden

De autonomie en de sociale inclusie van ouderen bevorderen.

De demografische evolutie, de langere levensverwachting: Europese landen zien hun bevolking verouderen. Sinds vele jaren zet de Koning Boudewijnstichting zich in voor ouderen en de kwesties die hen aanbelangen: de aangepast woonzorg omgeving, vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorgen, dementie… Er zijn ook veel filantropen, begaan met de levenskwaliteit van ouderen, die zich engageren aan onze zijde.

Onze acties

  • Geregeld peilen naar de behoeften van mensen ouder dan 60 jaar om beter te anticiperen en te antwoorden op hun behoeften;
  • Investeren in de toepassing van Tubbe op nationaal en Europees niveau, een participatieve en relatiegerichte beheersaanpak voor woonzorgcentra;
  • Investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die hulp en zorg nodig hebben thuis, onder wie ouderen;
  • Investeren in de zorgverstrekkers van de ouderen: zorgpersoneel, bewoners, mantelzorgers;
  • De inrichting van woningen op maat van ouderen ondersteunen;
  • De waarde van alternatieve zorg en ondersteuningsvormen bevorderen/stimuleren/promoten, zoals kunst, cultuur, natuur, ... .

Gezond ouder worden maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Generet (Fonds)

Een prestigieuze prijs voor baanbrekend onderzoek rond zeldzame ziekten in België om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Bekendgemaakt

Generet (Fonds)

Een prestigieuze prijs voor baanbrekend onderzoek rond zeldzame ziekten in België om de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Bekendgemaakt

Kwaliteitsvol leven met Alzheimer (of dementie)

Het Fonds wenst de levenskwaliteit van personen met Alzheimer (of gelijkaardige aandoening) en hun naasten te verbeteren in Waals-Brabant.

Open

Kregen steun

Bras Dessus Bras Dessous

Begeleiding van geïsoleerde, eenzame ouderen in België

Met vrijwilligers uit de buurt, thuiswonende 60+'ers bezoeken en samen wat tijd doorbrengen, afhankelijk van beschikbaarheid en affiniteit.

Bras Dessus Bras Dessous

Voisinages solidaires: tous à table !

Solidaire momenten met buren van alle leeftijden creëren om de eenzaamheid van ouderen te doorbreken: dag- en verblijfevents, soep- en gastronomische maaltijden en een kerstfeest…

Les Créateliers

Ma chaise ? Ma place ?

In het kader van een lockdownproject ophalen van oude stoelen en ze een nieuwe papier-maché-look geven, om opnieuw relaties aan te knopen tussen kleinkinderen en grootouders.

Evenementen

Webinar: Tubbe en Alzheimer ?

16/12/2022 13:30 Tot 16/12/2022 16:30

Webinar over Tubbe en Alzheimer. Hoe kan men participatie van bewoners met cognitieve problemen bevorderen?

Uitreiking 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

16/02/2023 17:30 Tot 16/02/2023 21:00

Uitreiking van de 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

Le management participatif en maison de repos, une utopie ?

13/06/2023 08:30 Tot 13/06/2023 14:00

Management als essentiële bouwsteen om van het woonzorgcentrum een huis te maken waar het goed wonen en werken is.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Jujubier (Fonds)

Sociale integratie en levenskwaliteit bevorderen met een bijzondere aandacht voor ouderen.

Houillogne-Hanne (Fonds)

Het fonds beoogt de gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking te verbeteren, met bijzondere aandacht voor artistieke projecten.

Press Releases

Bijna 200 woonzorgcentra zetten hun bewoners aan het stuur via participatie en inspraak dankzij Tubbe!

20 02 2024

Tubbe heeft impact, bijna 200 woonzorgcentra zetten hun bewoners aan het stuur via participatie en inspraak.

60-plussers in België en hun vooruitzichten: wat zeggen de cijfers?

06 03 2023

Hoe zien 60-plussers de toekomst? Resultaten van een enquête uitgevoerd op initiatief van de KBS bij een grote steekproef van 60-plussers in 2022.

35 woonzorgcentra starten met Tubbe-avontuur, een huis waar het goed wonen en werken is

12 01 2023

De KBS ondersteunt de invoering van Tubbe, een relationeel zorgbeheersysteem voor verpleeghuizen, in 35 nieuwe verpleeghuizen in België.

Verhalen

Geen idee is zot genoeg

Gezond ouder worden

“Het leven dat jullie me gegeven hebben, daar ben ik jullie zo dankbaar voor.”
Pius
bewoner, 95 jaar

Communicatie: een sprong in het diepe voor woonzorgcentra

Gezond ouder worden

"We sturen toch om de twee weken een nieuwsbrief’, klonk het vaak. Maar voor familie die niet op bezoek mag is dat te weinig."
Mieke Vandorpe
Coach ouderenzorg

Het woord is aan de senioren

Gezond ouder worden

"Het is essentieel om de banden met onze ouderen te blijven aanhalen en hen (opnieuw) een stem te geven."
Jeanne Boute
coördinatrice van de vzw À travers les Arts