Klimaat, milieu en biodiversiteit

Natuurlijke hulpbronnen beschermen om de klimaatverandering te bestrijden en meewerken aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke behoeften.

De strijd tegen de klimaatopwarming, behoud van de biodiversiteit, afvalbeheer… De milieu-uitdagingen zijn talrijk, de oplossing ervan is essentieel voor de ontwikkeling van onze samenlevingen. De Koning Boudewijnstichting heeft al vele jaren oog voor deze kwesties. Ze zet zich in om natuurlijke hulpbronnen te beschermen en te valoriseren als antwoord op de sociale en economische uitdagingen.

Met onze acties helpen we beleidsmakers keuzes te maken die goed zijn voor het klimaat. We ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en investeren in de bescherming van milieu en biodiversiteit. Tot slot helpen we ook het dierenwelzijn te verbeteren.