Lokaal

Maatschappelijk engagement bestuderen en in kaart brengen. De impact van engagement en van initiatieven van burgers, verenigingen en stichtingen versterken.

Duizenden verenigingen en stichtingen zetten zich dagelijks in voor zeer verscheiden thema’s: leefomgeving, gezondheid, cultuur, armoedebestrijding… Veel individuen en bedrijven scharen zich aan hun zijde, vanuit passie of betrokkenheid, om de uitdagingen van de samenleving mee aan te pakken. Dit – lokaal of globaal – maatschappelijk engagement stimuleren staat centraal in de missie van de Koning Boudewijnstichting.

Wij faciliteren filantropie in België, Europa en de rest van de wereld. Wij ondersteunen initiatieven voor het algemeen belang van burgers, verenigingen en stichtingen. Wij volgen het verenigingsleven op de voet en hebben extra oog voor een efficiënter gebruik van data voor het algemeen belang.