Uw filantropisch engagement

In uw buurt en internationaal

U wil ijveren voor een betere wereld, dichtbij huis en/of in het buitenland? U zoekt een project dat strookt met uw passie, uw ambitie, uw levensverhaal?

De Koning Boudewijnstichting staat ter beschikking van filantropen die zich willen inzetten in België, in Europa en elders in de wereld. Vertel ons uw verhaal; wij helpen u uw wens om te zetten in duurzame en doeltreffende actie. Want samen maken wij het verschil.

"Filantropie is niet enkel iets voor grote vermogens. We kunnen ons allemaal inzetten voor het algemeen belang."
Peter Piot
Erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting

Hoe kunnen wij u helpen?

"Ik wil het wetenschappelijk onderzoek naar een zeldzame ziekte steunen.”
"Ik wil duurzame ondernemingen helpen op te zetten in ontwikkelingslanden."
"Ik droom ervan om het erfgoed in de streek waar ik aan gehecht ben, te helpen beschermen."
"Mijn onderneming wil zich inzetten voor een goed doel in België, in Europa of internationaal."

In functie van uw behoeften en doelen als individu of als bedrijf, werken wij samen met u een oplossing op maat uit voor de middelen die u wenst te besteden aan filantropie, dichtbij huis en/of internationaal.

Welke formule voor uw filantropisch project?

Ontdek hier enkele van onze filantropische formules.
Wij staan ter beschikking om ze op maat van uw project uit te werken.

PARTICULIER(EN)

Er zijn verschillende formules:

U kan zich ook inzetten voor een project in uw buurt of bijdragen aan de ontwikkeling van uw streek.

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk kan uw filantropisch initiatief ook giften uit het buitenland (Europa, Verenigde Staten, Canada, Azië…) ontvangen.

BEDRIJF/KMO

Er zijn verschillende formules:

Uw bedrijf kan zich ook inzetten voor streekontwikkeling.

Dankzij ons uitgebreide internationale netwerk kan het filantropisch initiatief van uw bedrijf ook giften uit het buitenland (Europa, Verenigde Staten, Canada, Azië…) ontvangen.

Centrum voor Filantropie

Uw filantropisch project verduidelijken en organiseren

Bogend op 30 jaar ervaring en een uitgebreid netwerk in België en internationaal helpt ons Centrum voor Filantropie u uw wensen te verduidelijken, uw project te plannen, organiseren en beheren en de impact ervan te evalueren. U houdt de regie in handen en u kiest hoe u betrokken wil worden.

Onze filantropieadviseurs bieden een luisterend oor. Zij informeren u en staan u bij voor de juridische, fiscale en administratieve aspecten. Vanuit hun onafhankelijke en pragmatische positie helpen zij u op elk moment uw filantropisch engagement vorm te geven, om samen aan meer en betere filantropie te doen.

Downloaden

Uw filantropisch project in 5 stappen

 • 1. Verduidelijken

  Wat is uw doel? Welke uitdagingen zijn er? Wie kan uw partner op het terrein zijn?

 • 2. Plannen

  Welke formule heeft de meeste impact en is het meest gepast voor u?

 • 3. Organiseren

  Hoe uw project organiseren, op strategisch, financieel en praktisch vlak?

 • 4. Beheren

  Hoe uw project en het geld dat ervoor is toegezegd beheren?

 • 5. Impact evalueren

  Zijn uw doelen gehaald? Moet er bijgestuurd worden?

Een gift overmaken

U wil bijdragen aan een van de Fondsen die de Koning Boudewijnstichting beheert, aan een projectrekening of aan een specifieke actie van de Stichting, in België of in het buitenland? U kan snel en veilig een gift overmaken.

Schenkingen en legaten

U wil een schenking of een legaat (roerende goederen, onroerende goederen, kunstwerken…) doen om uw eigen Fonds of filantropische actie op te zetten, een bestaand Fonds te steunen of de initiatieven van de Koning Boudewijnstichting te versterken? Ons Centrum voor Filantropie adviseert u en begeleidt u bij alle stappen.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Filantropische financierders van muco-onderzoek brengen samenwerking tot stand tussen UGent, UCL en het Militair Hospitaal

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

“Hoewel een idee in onze sector soms heel veel waard is, deelden we onze kennis voor dit project in alle vertrouwen met elkaar. Die openheid én onze inhoudelijke en technische complementariteit zorgen ervoor dat één plus één drie is. Op termijn varen vooral de patiënten daar wel bij.”
Piet Cools
medisch microbioloog aan de Universiteit Gent

Sportswitch: dé kringwinkel voor sportkledij

Circulaire economie

“We willen de bewustwording rond duurzaamheid van sportkledij aanwakkeren.”
Fran Verwimp
projectverantwoordelijke Sportswitch