Over ons

Een onafhankelijke en pluralistische openbare instelling

Al ruim 45 jaar ijvert de Koning Boudewijnstichting voor het algemeen belang, in samenwerking met vele partners, experten en schenkers. Met ons optreden willen we duurzame en positieve verandering teweegbrengen in de samenleving in België, Europa en elders in de wereld.

Met onze steun versterken we organisaties en burgers die bijdragen aan een betere samenleving. We stimuleren filantropie en begeleiden individuen en bedrijven die zich willen inzetten voor een betere wereld.

De Koning Boudewijnstichting beschikt over eigen kapitaal en onafhankelijke governance-organen die het pluralisme in de samenleving weerspiegelen.

Werkmethodes

In elk van onze programma’s combineren we verschillende werkmethodes voor een zo groot mogelijke maatschappelijke impact.

ONZE TOOLBOX

 • SAMENBRENGEN

  De stakeholders samenbrengen rond maatschappelijke thema’s.

 • BURGERS MOBILISEREN

  Burgers sensibiliseren over bepaalde thema’s om verandering teweeg te brengen.

 • ADVOCACY

  Beleidsmakers mobiliseren voor specifieke thema’s.

 • FINANCIËLE STEUN

  Individuen en organisaties steunen. Maatschappelijke investeringen doen.

 • FILANTROPIE BEVORDEREN

  ‘Via’ en niet ‘voor’ de KBS-familie.

 • ONDERZOEK

  Relevante feiten en cijfers verzamelen en ter beschikking stellen.

Governance

Pluralisme en onafhankelijkheid zijn twee sterke waarden van de Koning Boudewijnstichting. Van de Raad van Bestuur tot de jury’s van onze projectoproepen: de samenstelling van onze governance-organen is altijd pluralistisch, met respect voor de diversiteit in de samenleving.

Financiën

Budget en inkomstenbronnen

Met een budget van 166,5 miljoen euro in 2023 is de Koning Boudewijnstichting de grootste instelling van openbaar nut in België. Voor ons budget hebben we vier grote inkomstenbronnen.

 

Financieel beheer

Ons financieel beheer wordt gecontroleerd door meerdere organen. We publiceren elk jaar onze rekeningen en onze balans in ons activiteitenverslag en in ons financieel verslag.

Impact meten

Wij evalueren onze acties op verschillende niveaus. We doen dat ook voor de projecten en de individuen die we steunen.
Aan de hand van deze systematische evaluatie kunnen we lessen voor de toekomst trekken en onze aanpak en werkmethoden verfijnen en aanpassen.