Een gift overmaken

U wil als particulier, bedrijf of organisatie bijdragen aan een van de Fondsen die de Koning Boudewijnstichting beheert, aan een projectrekening of een specifieke actie van de Stichting in België en/of in het buitenland? U kan veilig en snel een gift overmaken.

Gift en fiscaal attest

Een gift is de overdracht van een vermogenselement, zonder enig voordeel voor de schenker. De bekendste vorm is de gift in cash, vaak in de vorm van een overschrijving. Lidgelden, abonnementen op tijdschriften en stortingen waarvoor de schenker als tegenprestatie een voordeel ontvangt, mogen dus niet als giften worden beschouwd.

Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Dat staat vermeld op het fiscaal attest dat de Stichting aflevert.

Het fiscaal attest voor alle giften die u hebt overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting wordt u het jaar daarop toegestuurd, eind februari. Omdat onze schenkers er steeds vaker naar vragen en uit bezorgdheid voor het milieu, stuurt de Koning Boudewijnstichting voortaan enkel een ontvangstbewijs voor giften vanaf 1.000 euro.

Waarom en hoe een gift overmaken?

U kan twee soorten giften overmaken:

  • Een gift aan de Koning Boudewijnstichting die deze vrij kan gebruiken om haar algemene doelstellingen te verwezenlijken. Dat kan via de klassieke overschrijving op rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1. U kan ook een specifieke gift overmaken ten voordele van een specifiek thema of project van de Stichting
  • Een gift ten voordele van een projectrekening of een specifiek Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dat kan via de klassieke overschrijving op rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC BPOTBEB1, met vermelding van de gestructureerde mededeling of de naam van het Fonds.

U kan ook een onlinegift overmaken. Gebruik de zoekfunctie om het Fonds of de projectrekening van uw keuze te vinden. Tik vervolgens op de link ‘Gift overmaken’. U zal dan online dat Fonds of projectrekening kunnen ondersteunen. Voor alle giften online werkt de Koning Boudewijnstichting samen met een externe partner (Ingenico Payment Services). Zo wordt uw privacy gegarandeerd en zijn al uw transactiegegevens beveiligd.

Internationale giften

Vrijgevigheid stopt niet aan de grenzen. Wil u een project van algemeen belang in Europa of elders in de wereld steunen? Of giften inzamelen vanuit het buitenland ten voordele van een filantropisch initiatief beheerd door de Koning Boudewijnstichting?

We bieden een internationale toegangspoort waarmee u niet alleen grensoverschrijdende projecten van algemeen belang kan steunen, maar ook uw fondsenwerving uitbreiden naar het buitenland. Myriad, een samenwerking van de Koning Boudewijnstichting, haar filialen in Noord-Amerika en Give2Asia, faciliteert en stimuleert grensoverschrijdend geven wereldwijd.

Erkenningen en vergunningen van de Koning Boudewijnstichting in Europa

Schenkers gevestigd in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg of Denemarken die een initiatief of een Fonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting willen oprichten of ondersteunen, kunnen rechtstreeks giften overmaken aan de Stichting. Ze hebben dan recht op alle fiscale voordelen van het land waar zij wonen. Wij leveren de fiscale attesten van de betrokken landen af.

De Fondsen ‘Vrienden van’, projectrekeningen, culturele mecenaatsrekeningen voor de podiumkunsten/musea en solidariteitsrekeningen voor scholen, met in Europe gevestigde schenkers, worden uitgenodigd gebruik te maken van het Transnational Giving Europe-netwerk.

In Frankrijk verkreeg de Koning Boudewijnstichting in 2022 de verlenging van de diverse fiscale vergunningen zoals voorzien in 4bis van de artikels 200, 238bis en de artikels 978 en 750A van de Code général des impôts.

In Nederland is de Koning Boudewijnstichting erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 1 januari 2008. Ons RSIN is 8237.85.385.

In het Groothertogdom Luxemburg (rondzendbrief van de directeur van de belastingen L.I.R.-n° 112/2) en in Denemarken (de Danish Taks Assesment Act – Ligningslovens §8A od 12, stk. 3) is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om fiscale attesten te verstrekken aan schenkers die in deze twee landen wonen.

Transnational Giving Europe

Met het netwerk Transnational Giving Europe (TGE), gecoördineerd door de Koning Boudewijnstichting, kan u een grensoverschrijdende gift overmaken voor projecten in 20 Europese landen en genieten van een belastingvermindering voor giften vanaf 40 euro. Omgekeerd kunnen organisaties en verenigingen in België giften inzamelen in andere Europese landen. De giften die werden overgemaakt door Europese schenkers zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving van de betrokken landen.

King Baudouin Foundation United States (KBFUS)

Schenkers uit de Verenigde Staten kunnen ons zeer gemakkelijk steunen via KBFUS. Dit Amerikaans filantropisch organisme, lid van onze ‘familie’, geeft Amerikaanse schenkers de mogelijkheid om vlot giften over te maken ten voordele van projecten in Europa en Afrika, en een belastingvermindering te genieten in de Verenigde Staten.

King Baudouin Foundation Canada (KBF CANADA)

Schenkers in Canada kunnen ons zeer gemakkelijk steunen via KBF CANADA. Deze Canadese filantropische organisatie, ook een lid van onze ‘familie’, geeft Canadese schenkers de mogelijkheid om projecten in Europa, Afrika, Amerika en Azië te steunen. KBF Canada is gemachtigd om fiscale attesten af te leveren aan de Canadese schenkers.

Give2Asia

Als Amerikaanse filantropische instelling staat Give2Asia ten dienste van Amerikaanse schenkers die goede doelen in 23 landen in de regio Azië-Stille Oceaan willen steunen. Give2Asia Foundation Ltd faciliteert grensoverschrijdend geven vanuit SAR Hong Kong. Give2Asia Australia ondersteunt schenkers gevestigd in Australië.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

“Voor wie digitaal niet mee is, kan de wereld erg klein worden”

Digitale inclusie

“In eerste instantie gaat het digitaal op weg helpen over luisteren en inleven in hun leefwereld. Van daaruit proberen we mensen sterker te maken.”
Mirjam Bonner
medewerker bij Welzijnsschakels

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Kansarmoede en uitsluiting

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont

Bewuste keuze voor filantropie: Forest Whitaker steunt ‘Be Philanthropy 2023’