Een gift overmaken

U wil als particulier, bedrijf of organisatie bijdragen aan een van de Fondsen die de Koning Boudewijnstichting beheert of aan een specifieke actie van de Stichting in België en/of in het buitenland? U kan veilig en snel een gift overmaken.

Gift en fiscaal attest

Een gift zonder tegenprestatie geeft recht op een belastingvermindering, onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met de belastingwetgeving van het betrokken land.
 
De Koning Boudewijnstichting is gemachtigd om fiscale attesten te verstrekken in België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Denemarken. 
Elk van deze landen heeft eigen fiscale wetgeving. 
Om de voorwaarden voor het verstrekken van fiscale attesten te bekijken, klikt u op het land waar u woont. 

België     Nederland     Groothertogdom Luxemburg     Frankrijk      Denemarken     Andere Europese landen - TGE     Buiten Europa - Myriad

Een project vinden om te steunen en een gift overmaken

Wat kunt us als schenker steunen?

 • De Koning Boudewijnstichting die de gift vervolgens vrij kan gebruiken om haar algemene doelstellingen te verwezenlijken.

Hoe doet u een gift?

 • Via bankoverschrijving op het rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC GEBABEBB met +++230/0000/00020 +++ als gestructureerde mededeling (of betalingsmededeling).

 • Een specifieke filantropieformule, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Hoe doet u een gift?

 • Via bankoverschrijving op het rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 BIC GEBABEBB met vermelding van de code die werd toegewezen aan de filantropieformule als mededeling (of betalingsmededeling).

 • Met een betaling op een speciale webpagina voor giften, via onderstaande zoekmotor.
  Voor alle onlinegiften werkt de Koning Boudewijnstichting samen met een externe partner (Ingenico Payment Services). Zo wordt uw privacy gegarandeerd en zijn al uw transactiegegevens beveiligd.

Erkenningen en vergunningen van de Koning Boudewijnstichting in Europa

 • Belgische schenker

De Koning Boudewijnstichting is een organisatie die wordt erkend door de FOD Financiën en fiscale attesten kan verstrekken die recht geven op een belastingvermindering.
Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag. Dat staat vermeld op het fiscaal attest dat de stichting aflevert. Het gebundelde fiscale attest voor alle giften aan of via de Koning Boudewijnstichting in de loop van het kalenderjaar wordt eind februari van het volgende jaar verstuurd per post of e-mail (indien de Koning Boudewijnstichting over het e-mailadres van de schenker beschikt).
Bovendien bezorgt de Koning Boudewijnstichting alle gegevens op de fiscale attesten aan de FOD Financiën, zodat ze kunnen worden opgenomen in de belastingaangiften van particulieren en ondernemingen. Als de giften niet vermeld staan op de belastingaangifte, kan de schenker ze zelf invullen in het daartoe voorziene vakje. 
Meer informatie over de belastingvermindering vindt u op de website van de FOD Financiën. 
 
Wilt u na elke gift graag een afzonderlijk fiscaal attest ontvangen? 
Wilt u een duplicaat van uw attest ontvangen? 
Wilt u dat voor een gift die u deed in de laatste dagen van december en die ten laatste de derde werkdag van het volgende jaar op onze rekening komt te staan een attest wordt opgemaakt op de datum van de gift? 
Wilt u contact met ons opnemen in verband met uw fiscaal attest?  

Stuur dan een e-mail naar donate@kbs-frb.be of bel ons op het nummer +32 2 500 54 00.

 • Luxemburgse schenker

Op grond van de rondzendbrief van de directeur van de belastingen L.I.R. – n° 112/2, is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om fiscale attesten te verstrekken aan schenkers die in het Groothertogdom Luxemburg wonen.
Zo kunnen schenkers die in het Groothertogdom Luxemburg wonen en een gift willen doen aan of via de Koning Boudewijnstichting bepaalde fiscale voordelen genieten. 
Voor de filantropieformules die recht geven op de belastingvermindering, stelt de Koning Boudewijnstichting een gebundeld fiscaal attest op voor alle giften uitgevoerd in de loop van het kalenderjaar. Dat gebundelde attest wordt eind februari van het volgende jaar verstuurd per post of e-mail (indien de Koning Boudewijnstichting over het e-mailadres van de schenker beschikt). 
Bij het attest hoort het formulier 720, dat de fiscale vergunning aantoont. 
Meer details over de belastingvermindering vindt u op de website van de Luxemburgse belastingadministratie
 
Aan de Luxemburgse schenkers die bepaalde projecten willen steunen, zoals een Fonds ‘Vrienden van’, een projectrekening, een culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten/musea of een solidariteitsrekening voor scholen, vragen we om hun gift over te maken via het Transnational Giving Europe-netwerk en dat niet via de Koning Boudewijnstichting te doen.

Wilt u na elke gift graag een afzonderlijk fiscaal attest ontvangen?

Wilt u een duplicaat van uw attest ontvangen?

Wilt u contact met ons opnemen in verband met uw fiscaal attest? 

Stuur dan een e-mail naar donate@kbs-frb.be of bel ons op het nummer +32 2 500 54 00.

 • Nederlandse schenker

In Nederland is de Koning Boudewijnstichting sinds 1 januari 2008 erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Haar RSIN-nummer is 8237.85.385.
Zo kunnen schenkers die in Nederland wonen en een gift willen doen aan of via de Koning Boudewijnstichting bepaalde fiscale voordelen genieten. 
Voor de filantropieformules die recht geven op de belastingvermindering, stelt de Koning Boudewijnstichting een gebundeld fiscaal attest op voor alle giften uitgevoerd in de loop van het kalenderjaar. Dat gebundelde attest wordt eind februari van het volgende jaar verstuurd per post of e-mail (indien de Koning Boudewijnstichting over het e-mailadres van de schenker beschikt). 
Meer details over de belastingvermindering vindt u op de website van de Nederlandse belastingadministratie.

Aan de Nederlandse schenkers die bepaalde projecten willen steunen, zoals een Fonds ‘Vrienden van’, een projectrekening, een culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten/musea of een solidariteitsrekening voor scholen, vragen we om hun gift over te maken via het Transnational Giving Europe-netwerk en dat niet via de Koning Boudewijnstichting te doen.
 
Wilt u na elke gift graag een afzonderlijk fiscaal attest ontvangen? 
Wilt u een duplicaat van uw attest ontvangen? 
Wilt u contact met ons opnemen in verband met uw fiscaal attest?  

Stuur dan een e-mail naar donate@kbs-frb.be of bel ons op het nummer +32 2 500 54 00.

 • Franse schenker

De Koning Boudewijnstichting heeft in 2018 verschillende fiscale vergunningen gekregen waardoor ze in Frankrijk kan werken als een erkende stichting van openbaar nut. Die vergunningen, bedoeld in de artikelen 200, 238 bis, 978 en 795-0 A van het algemene belastingwetboek, zijn elke drie jaar hernieuwbaar.
 
Zo kunnen schenkers die in Frankrijk wonen en een gift willen doen aan of via de Koning Boudewijnstichting bepaalde fiscale voordelen genieten. Op basis van het type gift en de gesteunde projecten stelt de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest op dat recht geeft op verschillende belastingverminderingen, op voorwaarde dat ze in overeenstemming zijn met de Franse belastingwetgeving:

 • Verlaging van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of belasting op het onroerend vermogen 
 • Fonds op naam
 • Bedrijfsfonds
 • Charity Account
 • Schenkerskring
 •  Verlaging van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting: 
 • European Friends of
 • International Friends of
 • Filantropische actie voor kmo’s
 • Individuele filantropische actie

Voor elke overgemaakte gift stuurt de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest per post of e-mail (indien de stichting over het e-mailadres van de schenker beschikt).
Meer details over de belastingvermindering vindt u op de website van de Franse belastingadministratie.

Aan de Franse schenkers die bepaalde projecten willen steunen, zoals een Fonds ‘Vrienden van’, een projectrekening, een culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten/musea of een solidariteitsrekening voor scholen, vragen we om hun gift over te maken via het Transnational Giving Europe-netwerk en dat niet via de Koning Boudewijnstichting te doen.
 
Wilt u een duplicaat van uw fiscaal attest ontvangen? 
Wilt u contact met ons opnemen in verband met uw fiscaal attest?  

Stuur dan een e-mail naar donate@kbs-frb.be of bel ons op het nummer +32 2 500 54 00.

 • Deense schenker

Op grond van de Danish Tax Assessment Act – Ligningsloven § 8A od 12, stk.3, is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om fiscale attesten te verstrekken aan schenkers die in Denemarken wonen.
Zo kunnen schenkers die in Denemarken wonen en een gift willen doen aan of via de Koning Boudewijnstichting bepaalde fiscale voordelen genieten. 
Voor elke overgemaakte gift stuurt de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest per post of e-mail (indien de stichting over het e-mailadres van de schenker beschikt). In dat fiscaal attest wordt aan de Deense schenker gevraagd om zijn rijksregisternummer aan de Koning Boudewijnstichting door te geven. De stichting zorgt dan voor de aangifte van de giften bij de Deense belastingautoriteiten. Deense schenkers kunnen hun giften niet zelf aangeven in hun belastingaangifte.
 
Meer details over de belastingvermindering vindt u op de website van de Deense belastingadministratie.

Aan de Deense schenkers die bepaalde projecten willen steunen, zoals een Fonds ‘Vrienden van’, een projectrekening, een culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten/musea of een solidariteitsrekening voor scholen, vragen we om hun gift over te maken via het Transnational Giving Europe-netwerk en dat niet via de Koning Boudewijnstichting te doen.
 
Wilt u een duplicaat van uw attest ontvangen? 
Wilt u contact met ons opnemen in verband met uw fiscaal attest?  

Stuur dan een e-mail naar donate@kbs-frb.be of bel ons op het nummer +32 2 500 54 00.

 • Andere Europese landen - TGE

Vrijgevigheid stopt niet aan de grenzen van een land. De Koning Boudewijnstichting biedt een internationale toegangspoort waarmee u projecten van algemeen belang in Europa kunt steunen.
Via het netwerk Transnational Giving Europe (TGE), dat de Koning Boudewijnstichting coördineert, kunt u een grensoverschrijdende gift overmaken voor projecten in tal van Europese landen en daarvoor een belastingvermindering krijgen. Omgekeerd kunnen organisaties en verenigingen in België giften inzamelen in andere Europese landen. De giften die werden overgemaakt door Europese schenkers zijn fiscaal aftrekbaar, in overeenstemming met de wetgeving in de betrokken landen. 
 
Aan de niet-Belgische schenkers die een Fonds ‘Vrienden van’, projectrekening, culturele mecenaatsrekening voor de podiumkunsten/musea of solidariteitsrekening voor scholen willen steunen, vragen we ook om het Transnational Giving Europe-netwerk te gebruiken, zodat ze de belastingvermindering kunnen genieten.

 • Giften buiten Europa – Myriad

Vrijgevigheid stopt niet aan de grenzen van een land. 
We bieden een internationale toegangspoort waarmee u niet alleen grensoverschrijdende projecten van algemeen belang kunt steunen, maar ook uw fondsenwerving kunt uitbreiden naar het buitenland. Myriad, de alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, faciliteert en stimuleert grensoverschrijdende schenkingen wereldwijd. Myriad werd opgericht samen met onze ‘familieleden’ Myriad USA  en Myriad CANADA en via ons partnerschap met Give2Asia, een liefdadigheidsorganisatie uit de Verenigde Staten met bijkantoren in Hongkong SAR en Australië.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Werken naar mogelijkheden; Zonnehoeve Production zet in op een goeie werkomgeving voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Gelijke kansen Personen met een beperking

Maatwerk is zeker geen bezigheidstherapie
Karolien Hulsbosch
CEO van Zonnehoeve

Alaska – Mexico per handbike? Michiel deed het!

"Ik deed het uiteraard ook voor mezelf, omdat ik wil blijven reizen. Maar ik wil ook andere mensen met een beperking inspireren. Je wereld hoeft niet klein te worden na een ongeval."
Michiel Desmet

Zorgzame Buurten: stappen naar verbinding