Missie, visie, waarden

De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut die bijna vijftig jaar ijvert voor een betere samenleving.

Onze missie

De Koning Boudewijnstichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, in Europa en elders in de wereld.

De Stichting is een actor van verandering en innovatie ten dienste van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Wij willen een zo groot mogelijke impact door de capaciteit van de organisaties en de individuen die bijdragen aan een betere samenleving te versterken. We ondersteunen filantropen en schenkers (particulieren, bedrijven of organisaties) die zich willen inzetten voor het algemeen welzijn op elk continent en op elk gebied van het openbaar belang, met name via ons stichtend lidmaatschap van Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen.

Onze programma’s zijn duurzaam en beslaan zeer verschillende domeinen:

 • sociale rechtvaardigheid en armoede
 • gezondheid
 • erfgoed en cultuur
 • democratie
 • klimaat, leefmilieu en biodiversiteit
 • opleiding en ontwikkeling van talenten
 • Europa & internationaal.

Onze visie

Onze visie voor de toekomst:

 • onze activiteiten op alle niveaus in België verankeren;
 • de Koning Boudewijnstichting blijven positioneren op het Europese toneel;
 • op internationaal vlak een referentiespeler worden voor grensoverschrijdende filantropie, via Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, opgericht samen met onze ‘familieleden’ Myriad USA en Myriad CANADA, en via ons partnerschap met Give2Asia, een Amerikaanse publieke filantropische instelling met antennes in SAR Hong Kong en Australië. 

Onze waarden

Onze belangrijkste waarden zijn:

 • integriteit en transparantie;
 • pluralisme en onafhankelijkheid;
 • respect voor diversiteit;
 • solidariteit bevorderen.

De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976 toen koning Boudewijn 25 jaar op de troon zat. H.M. Koningin Mathilde is vandaag erevoorzitster van de Stichting.