Publicaties en cijfers

Alle publicaties van de Koning Boudewijnstichting zijn gratis, op enkele uitzonderingen na. U kan ze bekijken en downloaden. Een aantal ervan kan u ook online bestellen.

Publicaties en cijfers

Wij brengen onderzoekers en spelers van het terrein samen zodat ze ervaringen en ideeën uitwisselen. Wij vragen onderzoekscentra om problemen te analyseren, gegevens te verzamelen en te analyseren of mogelijke denksporen te onderzoeken. Wij brengen al deze informatie samen in verslagen en brochures die wij vrij ter beschikking stellen. Deze publicaties gaan over heel veel verschillende thema’s: gezondheid, armoede, leefomgeving, leven met een beperking… Onze onafhankelijkheid en ons pluralisme garanderen dat de informatie objectief is.

Jaarverslagen & nieuwsbrieven

U wil meer weten over de activiteiten van de Koning Boudewijnstichting? Bekijk onze verslagen en magazines, of schrijf u in voor onze e-news.