De KBS in de wereld / Myriad

Met haar uitvalsbasis in Brussel is de Koning Boudewijnstichting een Europese stichting actief in België, in Europa en internationaal. We hebben in de loop der jaren een breed netwerk uitgebouwd in de wereld. We zijn daardoor uitgegroeid tot een sleutelspeler op het vlak van grensoverschrijdende filantropie. Dit netwerk, dat nog voortdurend uitbreidt, is een grote troef voor filantropen die zich willen inzetten voor het algemeen belang in hun land en/of in het buitenland.

In de wereld

We ondersteunen filantropen en schenkers (particulieren, bedrijven of organisaties) die zich willen inzetten voor het algemeen belang in alle continenten en op elk gebied van het openbaar belang, met name via ons stichtend lidmaatschap van Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen. Onze belangrijkste partners in de alliantie zijn:

 • Myriad USA kan bogen op meer dan twee decennia ervaring in het aanbieden van advies en oplossingen op maat voor schenkers in de VS die goede doelen in het buitenland willen steunen, in de regio Azië-Stille Oceaan, Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Naast de fiscale voordelen die Myriad USA mogelijk maakt, staat onze partner bekend om zijn grondige kennis van de lokale wetgeving met betrekking tot internationale giften en de non-profitsector in Europa en Afrika. Myriad USA werkt ook samen met universiteiten, musea en andere Europese en Afrikaanse instellingen zonder winstoogmerk die giften willen inzamelen in de Verenigde Staten.
 • Myriad CANADA, ondersteunt filantropen – particulieren, families, bedrijven en stichtingen – die goede doelen over de hele wereld willen steunen. Deze filantropische organisatie, opgericht in 2017 en geregistreerd in Canada, ontwikkelt oplossingen op maat die rekening houden met de specifieke wensen van elke schenker. Dankzij Myriad CANADA kunnen schenkers hun filantropische ambities waarmaken via internationale projecten over de hele wereld en kunnen ze gebruikmaken van de kennis van Myriad CANADA over de Canadese wetgeving en belastingvoordelen.
 • Myriad Australia, een internationale organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in Melbourne, die optreedt als strategische partner en bondgenoot op het gebied van filantropie. Myriad Australia heeft een breed aanbod van diensten voor Australische particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties.
 • Give2Asia, een Amerikaanse publieke filantropische instelling die schenkers over de hele wereld helpt om het volledige proces van steunverlening in China te faciliteren. De grondige lokale kennis van Give2Asia, 20 jaar ervaring en gespecialiseerde lokale kantoren bieden particulieren, bedrijven en verenigingen ondersteuning en mogelijkheden om hun filantropische doelstellingen te verwezenlijken.
 • Give2Asia Foundation (Hong Kong), opgericht als een goed doel volgens Paragraaf 88 in 2012. Give2Asia Foundation (Hongkong) fungeert als lokale partner op het gebied van filantropie en werkt samen met particulieren, bedrijven en particuliere stichtingen om hun filantropische doelstellingen te verwezenlijken. Door de strategische locatie in de SAR Hongkong is het mogelijk om grensoverschrijdende schenkingen te bevorderen voor goede doelen binnen de Greater Bay Area en wereldwijd.
 • Gift Trust New Zealand, een erkende filantropische organisatie, die sinds 2009 schenkers helpt om hun giften te vereenvoudigen en te versterken.

Overal in het globale Zuiden verleent de Koning Boudewijnstichting in Brussel ook rechtstreeks steun aan lokale projecten en actoren van verandering die bijdragen aan de ontwikkeling van hun land.

In Europa

We hechten veel belang aan de Europese dimensie van het leven op ons continent. Niet alleen omdat het voor veel maatschappelijke problemen noodzakelijk is om samen te werken aan oplossingen op Europees niveau, maar ook omdat we de verworvenheden op het vlak van Europese integratie willen helpen vrijwaren, en de Europese democratie steeds veerkrachtiger willen maken.

We ondersteunen organisaties van het maatschappelijk middenveld in de hele EU en werken samen met meer dan 50 partnerstichtingen om samen onze stem te laten horen op Europees niveau.

Ook onder de noemer van Myriad Europe, faciliteert de Koning Boudewijnstichting Europese grensoverschrijdende filantropie via Transnational Giving Europe, een netwerk dat Europese schenkers de mogelijkheid biedt om snel en gemakkelijk giften over te maken in de meeste EU-landen en daarbij veel van dezelfde belastingvoordelen te genieten als voor giften dichter bij huis. Voor verenigingen die giften willen inzamelen, biedt dit netwerk ook de kans om steun te zoeken in het buitenland.

De Koning Boudewijnstichting heeft een eigen officieel statuut als goed doel in Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Denemarken, waardoor schenkers in die landen rechtstreeks giften kunnen overmaken aan de Stichting en daarbij belastingvoordelen genieten in hun eigen land, op voorwaarde dat die giften voldoen aan de vereisten van de lokale belastingwetgeving.

In Frankrijk

In Frankrijk ondersteunen wij projecten van algemeen belang met middelen die schenkers – particulieren én bedrijven – ons toevertrouwen. Deze filantropen zoeken een kader om hun project vorm te geven. Ze doen een beroep op ons, wij luisteren naar hen. Samen werken we een oplossing uit op maat van hun behoeften, zodat zij effectief en duurzaam kunnen ijveren voor de goede doelen die voor hen belangrijk zijn.

Wij hebben een ruim en flexibel aanbod: naargelang de wens van de schenkers geven wij onderdak aan hun filantropisch fonds dat zij rechtstreeks beheren of waarvan ze ons de operationele werking toevertrouwen. Onze deskundigheid in Frankrijk omvat onder meer:

 • de verdeling en opvolging van grote giften;
 • filantropie in Europa en de rest van de wereld;
 • venture philanthropy;
 • impactinvestering;
 • en het beheer van als erfgoed geklasseerde gebouwen en kunstcollecties.

De Koning Boudewijnstichting is door de Franse staat gemachtigd om schenkingen te ontvangen en schenkers dezelfde belastingvoordelen te bieden als bij schenkingen aan een Franse erkende stichting van openbaar nut. Link naar de erkenning.

Ons Franse team beheert onze activiteiten in Frankrijk, verwelkomt schenkers die de Koning Boudewijnstichting kiezen voor hun filantropische activiteiten en werkt samen met andere lokale belanghebbenden. Het team ontvangt u met veel plezier in ons Philanthro-Lab, in hartje Parijs.

Neem contact met ons op

In België

Dichtbij u, in uw regio en op nationaal vlak: de Koning Boudewijnstichting is actief op alle niveaus. Wij ondersteunen individuen en organisaties in heel België. We pakken maatschappelijke problemen aan die iedereen aanbelangen. En uiteraard faciliteren we de filantropie in alle domeinen van algemeen belang. We begeleiden filantropen en schenkers (particulieren, bedrijven, organisaties), ook in de gemeenschappen van expats en van de diaspora in het land, die zich willen engageren en zin willen geven aan hun activiteiten, in België en in het buitenland.