De KBS in de wereld

Met haar uitvalsbasis in Brussel is de Koning Boudewijnstichting een Europese stichting actief in België, in Europa en internationaal. We hebben in de loop der jaren een breed netwerk uitgebouwd in de wereld. We zijn daardoor uitgegroeid tot een sleutelspeler op het vlak van grensoverschrijdende filantropie. Dit netwerk, dat nog voortdurend uitbreidt, is een grote troef voor filantropen die zich willen inzetten voor het algemeen belang in hun land en/of in het buitenland.

In België

Dichtbij u, in uw regio, op nationaal vlak: de Koning Boudewijnstichting is actief op alle niveaus. Wij ondersteunen overal in België individuen en organisaties. We pakken maatschappelijke problemen aan die iedereen aanbelangen. En uiteraard faciliteren we de filantropie in alle domeinen van algemeen belang. We begeleiden filantropen en schenkers (individuen, ondernemingen, organisaties) die hun engagement vorm en zin willen geven, in België en/of in het buitenland.

In Europa

We hechten veel belang aan het Europese niveau. Niet alleen omdat voor veel maatschappelijke problemen Europese samenwerking noodzakelijk is. Maar ook omdat we willen bijdragen aan het behoud van de verworvenheden van de Europese integratie en aan een sterkere Europese democratie.

We ondersteunen organisaties van het maatschappelijke middenveld in de hele EU en werken samen met meer dan 50 partnerstichtingen zodat wij samen onze stem kunnen laten horen op Europees niveau.

We faciliteren ook de Europese filantropie via via Transnational Giving Europe, een netwerk dat Europese schenkers de mogelijkheid geeft om vlot en snel giften te doen in de meeste landen van de EU. Het netwerk geeft verenigingen ook de kans om fondsen te werven in het buitenland.

De Koning Boudewijnstichting heeft bovendien erkenningen in Frankrijk, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Denemarken. Dankzij deze erkenning kunnen schenkers die in deze landen wonen hun giften storten aan de Stichting en daarbij de fiscale voordelen in hun land behouden.

In Frankrijk

In Frankrijk ondersteunen wij projecten van algemeen belang met middelen die schenkers – particulieren én bedrijven – ons toevertrouwen. Deze filantropen zoeken een kader om hun project vorm te geven. Ze doen een beroep op ons, wij luisteren naar hen. Samen werken we een oplossing uit op maat van hun behoeften, zodat zij effectief en duurzaam kunnen ijveren voor de goede doelen die voor hen belangrijk zijn.

Wij hebben een ruim en flexibel aanbod: naargelang de wens van de schenkers geven wij onderdak aan hun filantropisch fonds dat zij rechtstreeks beheren of waarvan ze ons de operationele werking toevertrouwen. Wij hebben expertise op vele vlakken:

  • de verdeling en de opvolging van grote giften;
  • Europese en internationale filantropie;
  • venture philanthropy;
  • impactinvestering;
  • het beheer van beschermde onroerende goederen of kunstcollecties.

De Koning Boudewijnstichting is erkend door de Franse overheid: onze schenkers en wijzelf genieten van de fiscale voordelen van het mecenaat zoals een erkende Franse Stichting van Openbaar Nut dat doet.

Ons Franse team beheert onze activiteiten in Frankrijk, verwelkomt de schenkers die voor de Koning Boudewijnstichting kiezen en werkt samen met lokale filantropie-actoren. Ons team heet u van harte welkom in het Philanthro-Lab in hartje Parijs.

In de Verenigde Staten: KBFUS

Als lid van onze ‘familie’ faciliteert en begeleidt de King Baudouin Foundation US (KBFUS) filantropische stromen van de Verenigde Staten naar Europa en Afrika. Dit Amerikaans filantropisch organisme werd opgericht in 1997. Het adviseert Amerikaanse schenkers die overzeese goede doelen willen steunen en stelt hun oplossingen op maat voor. Naast de fiscale mogelijkheden onderscheidt de KBF US zich door haar grondige kennis van de Amerikaanse wetgeving op het vlak van internationale giften en haar kennis van de Europese en Afrikaanse non-profitsector.

KBF US werkt ook samen met universiteiten, musea en andere Europese en Afrikaanse instellingen zonder winstoogmerk die fondsen willen werven in de Verenigde Staten.

Kbfus.org

In Canada: KBF CANADA

De King Baudouin Foundation Canada (KBF CANADA) eveneens een lid van onze ‘familie’, begeleidt filantropen – individuen, families, bedrijven, stichtingen – die goede doelen in de hele wereld willen ondersteunen. Opgericht in 2017 en geregistreerd in Canada, werkt deze filantropische organisatie oplossingen op maat uit die rekening houden met de wensen van de schenkers. Dankzij KBF Canada kunnen schenkers hun filantropische ambitie realiseren via internationale projecten, een beroep doen op haar kennis van de Canadese wetgeving en genieten van fiscale voordelen.

KBF Canada helpt ook projecten uit te werken met universiteiten, musea en andere organisaties zonder winstoogmerk in Europa, Afrika, Azië, de Verenigde Staten en Centraal- en Zuid-Amerika.

Kbfcanada.ca

Elders in de wereld

We begeleiden filantropen en schenkers (individuen, ondernemingen, organisaties) die positief willen bijdragen in het algemeen belang op internationaal niveau, ongeacht de continenten of activiteitsdomeinen. In de landen van het Zuiden ondersteunen we lokale projecten en actors van verandering die bijdragen tot de ontwikkeling van hun land. Om onze impact te versterken, werken wij nauw samen binnen Myriad met KBFUS en KBF CANADA, onze filialen in Noord-Amerika, en Give2Asia, een Amerikaanse filantropische instelling met filialen in SAR Hong Kong en Australië.