Erfgoed en cultuur

Betekenisvolle elementen van het Belgische erfgoed duurzaam behouden en overdragen. Vernieuwende projecten voor natuurlijk, architecturaal, roerend en cultureel erfgoed met een lokale of een internationale dimensie faciliteren.

Erfgoed is een tijdloze schat, een rijke getuige van ons verleden ten dienste van onze toekomst. De Koning Boudewijnstichting engageert zich sinds haar begin voor het behoud en de bescherming van erfgoed. Via haar Erfgoedfonds verwerft de Stichting parels van ons erfgoed om ze toegankelijk te maken voor het publiek en ze over te dragen aan de volgende generaties.

Omdat de Stichting kan bogen op expertise en ervaring is ze de bevoorrechte gesprekspartner van filantropen met een hart voor erfgoed. Het Erfgoedfonds ondersteunt verschillende mecenaatsfondsen, zodat we ons werkterrein kunnen uitbreiden.

Meer informatie op erfgoed-kbs.be