Roerend erfgoed

De belangstelling voor de bescherming van roerend erfgoed stimuleren.

Beeldhouwwerken, schilderijen, decoratiestukken… Allemaal meesterwerken die getuigen van ons rijke erfgoed. De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van betekenisvolle werken van ons roerend erfgoed om die te bewaren voor toekomstige generaties, via aankopen en schenkingen. Het Erfgoedfonds, dat beheerd wordt door de Stichting, maakt meer dan 25.000 werken en duizenden historische documenten toegankelijk, tentoongesteld in publieke collecties in het hele land. Verzamelaars die hun collecties in stand willen houden en de zichtbaarheid ervan garanderen, vinden in de Stichting een betrouwbare en nauwgezette partner, die luistert naar hun behoeften.

Onze acties

  • de collectie van het Erfgoedfonds in België en in Europa ontsluiten, via de beurs BRAFA, tentoonstellingen, publicaties, digitale communicatie…;
  • steun aan projecten van musea en verenigingen actief op het vlak van erfgoed voor aankopen, restauraties, publicaties en opleidingen;
  • bevorderen van filantropie van mecenassen en verzamelaars;
  • vernieuwende projecten uitvoeren met Belgische en buitenlandse partners.

Roerend erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Claire et Michel Lemay - Projectoproep 2022 B

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Open

Fonds René en Karin Jonckheere - Projectoproep 2022

Bescherming van het roerend cultureel erfgoed dat getuigt van de Europese dimensie van Brussel

Open

Prijs Jacqueline Nonkels 2022 - Projectoproep voor individuen

De jaarlijkse Prijs Jacqueline Nonkels (€ 5.000) steunt het behoud en de ontsluiting van het Belgisch, surrealistisch erfgoed.

Open

Kregen steun

'La Lumiere', Oeuvre Royale pour Aveugles et Malvoyants

Intégration sociale d'enfants aveugles et malvoyants du service d'aide précoce de l'asbl "La Lumière"

Kinderen met blindheid en slechtziendheid als kleuter al helpen om toegang te krijgen tot het gewone onderwijs, teneinde hun sociale integratie te bevorderen; en ze individueel b…

Ramdam Festival

TOURNAI RAMDAM FESTIVAL, SPECIAL 10EME ANNIVERSAIRE (édition 2020)

Organiseren van het tiende 'Doornik Ramdam Festival', met fictiefilms, documentaires en kortfilms, gekoppeld aan debatten, workshops, conferenties, tentoonstellingen en concerten…

Culture et Tourisme Cathédrale des SS. Michel et Gudule

Ars in Cathedrali : organisation de concerts et d'expositions à la Cathédrale des Sts Michel et Gudule

Organiseren van orgelconcerten en optredens met muziekensembles; en ook van tentoonstellingen in de kathedraal.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Erfgoedfonds

Sinds 1988 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en documenten worden…

Fondsen en filantropieformules

Eric Speeckaert voor de studie van het oeuvre van prins Charles-Joseph de Ligne (Fonds)

Een bibliofiele verzameling over de tuinarchitectuur en -kunst die werd geschonken aan de Stichting en in depot werd gegeven aan de universitaire bibliotheek Moretus Plantin in …

Franz Van Montfort (Fonds)

Conservatie en ontsluiting van de werken die de oprichtster geschonken heeft aan het Fonds. Het Fonds zal een selectie van de werken in bewaring geven of aanbieden voor tentoonst…

Press Releases

Van een skelet van een prehistorisch dier tot een meesterwerk van Wolfers: de KBS toont op BRAFA absolute must-sees

13 06 2022

Op de BRAFA 2022 stelt de KBS enkele absolute must-sees voor, waaronder het skelet van een prehistorische neushoorn en een iconisch werk van Wolfers.

Tentoonstelling ‘Reizen | Landschappen - Christian Dotremont’

10 06 2022

Met de tentoonstelling 'Reizen |Landschappen - Christian Dotremont' brengt KBS een artistiek eerbetoon aan de kunstenaar Christian Dotremont aan de hand van foto's van Georges A.…

De bezwerende Medusa van Wolfers voor altijd bewaard

11 02 2022

De bezwerende Medusa van Philippe Wolfers is voor altijd bewaard dankzij het Erfgoedfonds. Binnenkort kunt u ze bewonderen in het Museum Kunst & Geschiedenis te Brussel.

Verhalen

‘De Wonderbare Visvangst’ hersteld in zijn oorspronkelijke glorie

Roerend erfgoed

“Er is maar een beperkt aantal schilderijen waarvoor Rubens een directe opdracht kreeg voor een specifieke kerk. Dit is er een van.”
Wim Hüsken
projectleider van de restauratie

De man met de hamer: Sam Matthijs volgt opleiding tot kunstsmid

Roerend erfgoed

"Ik wil unieke objecten maken, geen serieproducten die je in elke winkel kan kopen."
Sam Matthijs
Kunstsmid in opleiding, bursaal Platform voor Opleiding en Talent

Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden

Roerend erfgoed

“Dankzij de interventie van het Erfgoedfonds konden we archieven met een grote historische waarde verwerven die nog echo’s hebben tot in het heden.”
Olivier Defrance
Historicus, auteur van de inventaris van het archief Goffinet