Roerend erfgoed

De belangstelling voor de bescherming van roerend erfgoed stimuleren.

Beeldhouwwerken, schilderijen, decoratiestukken… Allemaal meesterwerken die getuigen van ons rijke erfgoed. De Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van betekenisvolle werken van ons roerend erfgoed om die te bewaren voor toekomstige generaties, via aankopen en schenkingen. Het Erfgoedfonds, dat beheerd wordt door de Stichting, maakt meer dan 25.000 werken en duizenden historische documenten toegankelijk, tentoongesteld in publieke collecties in het hele land. Verzamelaars die hun collecties in stand willen houden en de zichtbaarheid ervan garanderen, vinden in de Stichting een betrouwbare en nauwgezette partner, die luistert naar hun behoeften.

Onze acties

  • de collectie van het Erfgoedfonds in België en in Europa ontsluiten, via de beurs BRAFA, tentoonstellingen, publicaties, digitale communicatie…;
  • steun aan projecten van musea en verenigingen actief op het vlak van erfgoed voor aankopen, restauraties, publicaties en opleidingen;
  • bevorderen van filantropie van mecenassen en verzamelaars;
  • vernieuwende projecten uitvoeren met Belgische en buitenlandse partners.

Roerend erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds René en Karin Jonckheere - Projectoproep 2022

Bescherming van het roerend cultureel erfgoed dat getuigt van de Europese dimensie van Brussel

Open

Prijs Jacqueline Nonkels 2022 - Projectoproep voor individuen

De jaarlijkse Prijs Jacqueline Nonkels (€ 5.000) steunt het behoud en de ontsluiting van het Belgisch, surrealistisch erfgoed.

Open

Prijs Jacqueline Nonkels 2022 - Projectoproep voor organisaties

De jaarlijkse Prijs Jacqueline Nonkels (€ 5.000) steunt het behoud en de ontsluiting van het Belgisch, surrealistisch erfgoed.

Open

Kregen steun

Ugent

Herkomst, verwantschap, levenswijze en monumenten - de eerste landbouwers van België

Studie van graven van de eerste landbouwers uit het neolithicum in onze regio, met skelet-, DNA- en isotopenanalyse, om inzichten te krijgen over hun levenswijze en herkomst

UGent

Afbetaling lening en werkingsmiddelen Centrum Vandenhove 2020

Steunen van een interfacultair studiecentrum, ontworpen door architect Charles Vandenhove, waarin de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (FEA) en de vakgroep Kunst-, Muziek- en T…

UGent - Vakgroep Archeologie

Leven en sterven in een laat-Romeins fort: een interdisciplinaire analyse van een grafveld in Oudenburg

Interdisciplinaire analyse van een laat-Romeins grafveld om vragen rond identiteit, gezondheid, sociale klasse, afkomst van de betrokkenen en datering te onderzoeken

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Erfgoedfonds

Sinds 1988 zet het Fonds zich in om kunstwerken in België te houden, te conserveren en onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Aangekochte werken en documenten worden…

Fondsen en filantropieformules

Kerkfabriek Sint Jan Baptist Schulen

Restaureren van 'Golgotha', een schilderij van een Vlaamse meester uit de 18de eeuw, dat behoort tot het lokale kerkelijk erfgoed en wordt bewaard in de kerk van Schulen.

Marcel Van Rooy - Elise De Smet (Fonds)

Aankoop, conservatie en valorisatie van kunstwerken in faience en porselein, in Belgische musea die befaamd zijn voor hun keramiekcollecties.

Fondation belge pour le patrimoine automobile et moto (Fonds)

De Automobielstichting kan als enige in België giften rond autopatrimonium ontvangen. Ze wil vermijden dat waardevolle Belgische collecties versnipperd geraken en promoot dit pat…

Press Releases

Wereldberoemd altaarstuk gerestaureerd

27 04 2021

De restauratie van het Sint-Jorisretabel van Jan Borman II, met steun van het Fonds René en Karin Jonckheere, is afgerond.

Drie gerestaureerde werken voor vernieuwd STAM Gent

15 01 2021

Drie werken voor het vernieuwde erfgoedmuseum STAM-Stadsmuseum Gent kregen een restauratie dankzij de tussenkomst van het Fonds Bollens en het Fonds Courtin-Bouché.

Verhalen

De man met de hamer: Sam Matthijs volgt opleiding tot kunstsmid

Roerend erfgoed

"Ik wil unieke objecten maken, geen serieproducten die je in elke winkel kan kopen."
Sam Matthijs
Kunstsmid in opleiding, bursaal Platform voor Opleiding en Talent

Filantroop laat werk van Memling terugkeren naar Brugge

Roerend erfgoed

“Brugge is voor mij een zeldzame schat. Dat speelde mee in mijn besluit om dit stuk uit mijn collectie te laten terugkeren naar Brugge.”
Bill Middendorf
Schenker

Archief Goffinet werpt licht op Belgisch koloniaal verleden

Roerend erfgoed

“Dankzij de interventie van het Erfgoedfonds konden we archieven met een grote historische waarde verwerven die nog echo’s hebben tot in het heden.”
Olivier Defrance
Historicus, auteur van de inventaris van het archief Goffinet