OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Forgeur (Fonds Richard Forgeur)

Huizen, kastelen en kerken komen in aanmerking. Het Fonds werd opgericht in 2013 door de Luikse historicus Richard Forgeur.

Open

Organum Novum (Fonds Organum Novum) - Oproep voor organisaties

Het vergemakkelijken en aanmoedigen van het mecenaat voor het behoud en de opwaardering van het orgelerfgoed in België en Europa

Bekendgemaakt

Fonds Claire et Michel Lemay - Projectoproep 2023 A

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Open

Kregen steun

Ramdam Festival

TOURNAI RAMDAM FESTIVAL, SPECIAL 10EME ANNIVERSAIRE (édition 2020)

Organiseren van het tiende 'Doornik Ramdam Festival', met fictiefilms, documentaires en kortfilms, gekoppeld aan debatten, workshops, conferenties, tentoonstellingen en concerten…

Conservatoire de la Ville de Tournai

Contrebasse Résilience

Restaureren van 2 contrabassen die zullen worden gebruikt in de contrabasklas, die onlangs werd opgericht in Doornik.

Spoutnik 45

Projet Alan Turing

Steunen van het 'Alan Turing'-project dat focust op wiskundige en digitale innovatie, om kinderen in heel Picardisch Wallonië gevoelig te maken voor de wiskundige aspecten die ve…

Evenementen

Biodiversiteit en erfgoed: verstands- of liefdeshuwelijk?

28/10/2022 09:00 Tot 28/10/2022 16:30

Studiedag in de uitzonderlijke setting van de historische tuinen van Freÿr, met experts die toelichting geven over de relatie tussen biodiversiteit en erfgoed.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Vrienden van het Ter Kamerenabdij (Fonds)

Steun aan projecten voor het behoud en de uitstraling van het religieuze, historische en culturele erfgoed van de Abdij van Ter Kameren.

Virton - Musée gaumais ASBL (Projectrekening)

Aanleg van een met glas overdekte binnenplaats om bezoekers beschutting te bieden.

Domaine historique d'Annevoie

Projecten voor de restauratie en het onderhoud van het historisch domein Annevoie, en voor een vlottere publieke toegankelijkheid van het domein.