Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Louise Vanden Bulcke - Projectoproep voor individuen 2023

De Hans Vredeman de Vriesprijs bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een historische tuin of park.

Bekendgemaakt

Fonds Louise Vanden Bulcke - Projectoproep voor organisaties 2023

De Hans Vredeman de Vriesprijs bekroont jaarlijks een persoon, groep of vereniging die verdienstelijk werk heeft geleverd voor een historische tuin of park.

Bekendgemaakt

Fonds Claire et Michel Lemay - Projectoproep 2023 A

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Kregen steun

SOCIETE CIVILE DU PARC DE COURANCES

Werkzaamheden sanitaire voorzieningen en groepsaccommodatie, Courances, Frankrijk

Suite à l’étude de conception pour la mise aux normes de l’assainissement du château, et la réalisation de la première phase (travaux à l‘extérieur de la cour du château), la deu…

SOCIETE CIVILE DU PARC DE COURANCES

Herstellen van een bijgebouw in het park van het kasteel van Courances, Frankrijk

Creëren van seizoensaccommodatie ten bate van ruiteractiviteit op het domein en als aanvulling op het bestaande aanbod.

SOCIETE CIVILE DU PARC DE COURANCES

Travaux de la Mise aux Normes de l’Assainissement du Château

In het kader van de aanpassing van het kasteel aan de huidige normen, werkzaamheden uitvoeren op de binnenplaats.

Evenementen

Biodiversiteit en erfgoed: verstands- of liefdeshuwelijk?

28/10/2022 09:00 Tot 28/10/2022 16:30

Studiedag in de uitzonderlijke setting van de historische tuinen van Freÿr, met experts die toelichting geven over de relatie tussen biodiversiteit en erfgoed.

Studiedag 'Het karakter en de betekenis van een historische tuin in zijn monumentale én levende dimensies behouden en doorgeven'

13/10/2023 09:00 Tot 13/10/2023 16:30

Het bewaren en het doorgeven van het karakter en de betekenis van een historische tuin, met de nodige aandacht voor nieuwe gebruiken en functies.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

CREEF (Projectrekening)

Het doel van het project is om restauratiewerkzaamheden uit te voeren aan het kasteel van Ostin en de omgeving om het zo gastvrij mogelijk te maken voor bezoekers.

Evangelische Kirchengemeinde Eupen / Neu-Moresnet (Projectrekening)

"De renovatie van het binnenschilderwerk van de Friedenskirche in Eupen en de restauratie van 17ramen"

Chaudfontaine - Beaufays - ASBL Abbaye de Beaufays (Projectrekening)

De Priorij van Beaufays viert de 900e verjaardag van haar stichting, de restauratie van het paviljoen en het plafond zal in de toekomst dienen als een herinnering.