Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Open

Prijs Hubert Schoonbroodt

Een tweejaarlijkse prijs voor een jonge organist, om zijn internationale carrière verder uit te bouwen.

Open

Kregen steun

Sofie Beys

Opleiding tot vervolmaking als maroquinier, gefocust op patronen, prototypes en materiaalonderzoek.

Steunen van een vervolmakingsopleiding van 10 weken als lederbewerker, gefocust op patronen, prototypes en materiaalonderzoek, teneinde specifieke technieken en ontwerpen naar ee…

Aravinda Rodenburg

Antonio Liverano

Steunen van een kleermaker die al 15 jaar succesvol actief is in Gent, om bij Antonio Liverano, de beroemdste kleermaker van Florence, een jaar lang een uitgebreide en uitputtend…

Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Basiliek Heilig Bloed Brugge Jules ANNEESSENS ORGEL(1912) restaureren en kleine uitbreiding

Grondig restaureren van het orgel (van 1912) van de Basiliek Heilig Bloed in Brugge, en enkele essentiële klankkleuren toevoegen, om dit orgel te vervolledigen tot een klein maar…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Het Goudblommeke in Papier - La Fleur en Papier Doré S.C.

Aanpassen van de vrij krappe ruimtes en de inrichting van de lokalen in het oude beschermde estaminet 'Het Goudblommeke in Papier', om te voldoen aan de hygiënische voorwaarden i…

Église protestante d’expression allemande en Belgique – Emmausgemeinde,

Een lift installeren/renoveren van het Duitstalige gemeenschapscentrum, met bibliotheek, Emmaus, met het oog op toegang voor iedereen en het organiseren van diverse activiteiten.

Museum en Tuinen van Buuren (Fonds Vrienden van Museum en Tuinen van Buuren)

Filantropen ondersteunen projecten voor het behoud van het roerend erfgoed in het huis Van Buuren (schilderijen, meubels, instrumenten, enz), dat samen met de tuinen is omgevormd…