Architecturaal erfgoed

Het architecturaal erfgoed beschermen en in de verf zetten.

Gebouwen, domeinen, kerken, kastelen… Architecturaal erfgoed, als element van het geheugen en de identiteit van een plek en zijn bewoners, maakt deel uit van ons dagelijks leven. De Koning Boudewijnstichting en de Fondsen die ze beheert zetten zich in om monumenten, sites en architecturale gehelen te bewaren, in België en in het buitenland. We luisteren naar de vragen en behoeften van eigenaars en werken samen met vele spelers op het terrein. Dankzij de expertise en de netwerken die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we snel en gericht in actie komen.

Onze acties

  • projecten voor de renovatie van elementen van het architecturaal erfgoed uitwerken en stimuleren;

  • de filantropie van mecenassen bevorderen.

Architecturaal erfgoed maakt deel uit van het programma Erfgoed en cultuur

Meer informatie op erfgoed-kbs.be

Projectoproepen

Fonds Claire et Michel Lemay - Projectoproep 2022 B

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Open

Lemay (Fonds Claire et Michel Lemay)

Projecten die een onmiskenbare impact hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling van Picardisch Wallonië. Trefwoorden zijn: creativiteit, vernieuwing, competenties en perspecti…

Bekendgemaakt

Prijs Hubert Schoonbroodt 2022

Een tweejaarlijkse prijs voor een jonge organist, om zijn internationale carrière verder uit te bouwen.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Kasteel d'Ursel - Provincie Antwerpen

Heraanplant van het historische Keiligbosquet in het park van kasteel d'Ursel (Hingene)

Het historische bosje van E. Keilig in het park van kasteel d'Ursel heraanleggen, met blokbeplanting met bomen, rond een open tuinkamer met een bloemrijk hooiland en parkbanken.

Versa

Edition critique des Mémoires d'Henry van de Velde, tome 3 (1917-1957)

Steunen van een kritische editie van de memoires van Henry van de Velde.

Ville de Liège - Collège des Bourgmestre et Echevins

Restauration de la fontaine de la Samaritaine, sise dans la cour intérieure de l’hôtel-Wodon-Mercken.

Restaureren van het middenpaneel van de esthetisch en historisch waardevolle Samaritaanse Fontein die zich bevindt op de binnenplaats van het hotel Wodon-Mercken in de Feronstrée…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Fondsen en filantropieformules

Patrimoine Ferroviaire Touristique (Bruxelles)

Het oude atelier voor spoorwagons in Saint-Ghislain restaureren en uitbouwen tot een 'levend museum'.

Richard Forgeur (Fonds)

Restaureren van beschermde huizen, kastelen en kerken op het grondgebied van de provincie Luik.