Opleiding en ontwikkeling van talenten

Bijdragen aan een inclusief en goed functionerend onderwijs, en elk talent de kans geven om zijn of haar potentieel te verwezenlijken.

Samen met de spelers op het terrein gaat de Koning Boudewijnstichting de uitdaging aan om de kwaliteit en de doeltreffendheid van het onderwijs te helpen verbeteren, opdat alle leerlingen kunnen slagen. Wij ondersteunen initiatieven die een inclusief, goed functionerend en meer egalitair onderwijs bevorderen. Wij beheren ook BELvue, dat tegelijk het educatief centrum over democratie en burgerschap voor leerlingen én museum van België en zijn geschiedenis is. Wij ijveren ervoor dat alle talenten, (toekomstige) changemakers, hun potentieel realiseren voor een betere samenleving.