Sociale rechtvaardigheid en armoede

Initiatieven ondersteunen die de meest kwetsbaren helpen. Impulsen geven aan nieuwe benaderingen om het armoederisico te verkleinen en de sociale cohesie te versterken.

In België leeft 20% van de bevolking met het risico op armoede en sociale uitsluiting. Dit fenomeen, dat nog verscherpt werd door de COVID-19-crisis, blijft een grote uitdaging voor onze samenleving. Armoede neemt ook nieuwe gezichten aan (digitale uitsluiting, verslechtering van de maatschappelijke positie…). Dat verdient ook al onze aandacht.

Sinds haar oprichting in 1976 is armoedebestrijding een van de prioritaire actiedomeinen van de Koning Boudewijnstichting. Wij ondersteunen projecten die de meest kwetsbaren helpen en wij introduceren nieuwe benaderingen om armoede te bestrijden en de sociale cohesie te versterken. Onze actie vult die van overheden aan. Ze kan rekenen op de middelen die veel filantropen via de Stichting ter beschikking stellen.