Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Association Restinclières Beaulieu pour le Respect de l'Environnement ( A.R.B.R.E)

Lokale biodiversiteit leren kennen/begrijpen om ze te beschermen

Jongeren voorlichten over diversiteit (plekken, organismen) in hun gemeente, lokale biodiversiteit participatief verkennen/registreren en promoten/herstellen tuinbiodiversiteit.

Nantes Ville Comestible

Univers’i’Terre : 3 potagers participatifs et solidaires dans le quartier universitaire, Nantes Nord

Met studenten/bewoners permacultuurmoestuinen aanleggen/bewerken voor meer voedselzekerheid en sociale cohesie, en de oogst verdelen via een sociale kruidenier.

Fonds d'action du CHU de Reims

Verbindende ontmoetingsplek voor patiënten met dementie, familie, medische teams

Een beveiligde leefruimte in openlucht creëren teneinde mensen/dementie te stimuleren te bewegen en zintuigelijke herinneringen te prikkelen om gedragsstoornissen te verminderen.

Evenementen

2022_Dakloosheid_Webinair

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuisloze personen: inspirerende Brusselse en Waalse coöperatieve modellen

15/09/2022 12:00 Tot 15/09/2022 13:30

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuislozen : presentatie van inspirerende coöperatieve modellen uit Brussel en Wallonië - Webinar

Webinar creatie van huisvesting / tijdelijke invulling leegstand

27/04/2023 12:00 Tot 27/04/2023 13:30

Tijdens dit tweetalig webinar geven enkele organisaties uitleg over hoe ze bijkomende huisvesting creëerden voor kwetsbare personen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Samenhuizen

Bouwen van een nieuwe, informatieve website rond 'gemeenschappelijk wonen', met een uitgebreide startgids, beleidsinfo, kalender; evenals met een databank van projecten, woongroe…

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen - Beheer (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen (PSCA) dat opkomt voor de meest kwetsbaren in de samenleving, in België en in Burkina Faso.

Press Releases

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Voor het derde jaar op rij werden in Vlaanderen en Wallonië tellingen van dak- en thuislozen uitgevoerd.

Energiearmoede: een herwaardering van het Gas- en Elektriciteitsfonds

Resultaten van de werkzaamheden van het door de KBS beheerde Platform ter Bestrijding van Energiearmoedevan het Fonds voor Gas en Elektriciteit.

Telling van dak- en thuisloosheid in 9 nieuwe zones in het land

Op 28 oktober 2022 vinden nieuwe tellingen van dak- en thuisloze personen plaats in Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en Wallonië, op initiatief van de KBS.

Verhalen

Het cohousingproject Vosberg. De passie van het samenleven van generaties

Huisvesting

"In deze individualistische tijden is het samen opzetten van projecten belangrijk."
Jorn Verbeeck
één van de initiatiefnemers van het cohousingproject Vosberg

@Home18-24: het opvanghuis dat dakloze jongeren er bovenop helpt

Huisvesting

“@home brengt zekerheid voor jongeren in grote moeilijkheden”
Corentin Letocart
directeur @Home

"Alle jongeren zijn welkom. Dat is de kracht van Homie"

Huisvesting

"Veel officiële instanties sluiten de deuren voor jongeren met een multiproblematiek. Hier zijn ze welkom. Voor mij maakt het niet uit wat iemand heeft meegemaakt."
Musti Önlen
bezieler vzw Homie