Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Tegemoet komen aan de noden van dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het steunen van initiatieven die zich in zetten voor dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Un Toit Un Coeur

Pad naar waardigheid voor kwetsbare mensen: Steunen UTUC-dagopvang, Louvain-la-Neuve

Steun voor de vorming van een financiële reserve om het voortbestaan te garanderen van UTUC, die geen fondsen heeft kunnen werven als gevolg van beperkingen in verband met Covid …

De Overmolen

vzw de Overmolen, sociale projectontwikkelaar in de strijd tegen armoede

Als antwoord op de armoede in Brussel, ontwikkelen van creatieve projecten zoals het opzetten van werkingen voor jongeren in de prostitutie, thuislozen, slachtoffers van mensenha…

Evenementen

2022_Dakloosheid_Webinair

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuisloze personen: inspirerende Brusselse en Waalse coöperatieve modellen

15/09/2022 12:00 Tot 15/09/2022 13:30

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuislozen : presentatie van inspirerende coöperatieve modellen uit Brussel en Wallonië - Webinar

Webinar creatie van huisvesting / tijdelijke invulling leegstand

27/04/2023 12:00 Tot 27/04/2023 13:30

Tijdens dit tweetalig webinar geven enkele organisaties uitleg over hoe ze bijkomende huisvesting creëerden voor kwetsbare personen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Rafaël (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen de projecten voor kansarmen en verenigingen die steun bieden aan kansarmen, mensen met een handicap of een migratie-achtergrond.

Saint-Gilles - L'Immense Ferme asbl (Projectrekening)

Dit project, dat wordt geleid door de VZW L'Immense Ferme, is gericht op de psychosociale reïntegratie van de Immenses. Het zal daklozen in staat stellen het land te bewerken.

Press Releases

Telling van dak- en thuisloosheid in 60 Belgische steden en gemeenten

Voor het vierde opeenvolgende jaar vinden, in de nacht van 19 op 20 oktober 2023, tellingen dak- en thuisloosheid plaats.

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Voor het derde jaar op rij werden in Vlaanderen en Wallonië tellingen van dak- en thuislozen uitgevoerd.

Energiearmoede: een herwaardering van het Gas- en Elektriciteitsfonds

Resultaten van de werkzaamheden van het door de KBS beheerde Platform ter Bestrijding van Energiearmoedevan het Fonds voor Gas en Elektriciteit.

Verhalen

Bethanië begeleidt en ondersteunt thuisloze jongeren in Hasselt en Genk

Huisvesting

"Er zou nog meer aandacht mogen gaan naar de cruciale leeftijdsfase van 17- 25+ jaar. Wij kennen onze jongeren door en door en hebben in de loop der jaren een duurzame vertrouwensrelatie met hen opgebouwd."
Ewa Matwiejko, opvoeder Bethanië

Kaizen biedt co-housing en begeleiding aan jongvolwassenen in het Mechelse

Huisvesting

“Het belangrijkste aan ons werk is onze jongeren doen hopen en geloven dat het kan. Dat blijven we doen, ook als ze al tien keer gevallen zijn.”
Laurens Troch
coördinator Kaizen

“Je voelt je hoe je woont”

Huisvesting

“Als dak- en thuisloze jongere moet je jezelf ook kunnen verkopen ten aanzien van huisbazen.”
M.
Anonieme thuisloze jongere