Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Projectoproep 'A place called home'

Initiatieven ondersteunen die de toegang tot een individuele woning vergemakkelijken voor jongvolwassenen of eenoudergezinnen die dak- of thuisloos zijn als gevolg van de coronac…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Relais Social Urbain Namurois

Dénombrement du sans-abrisme et de l’absence de chez-soi à NAMUR.

Tellen van dak- en thuisloosheid in Namen, in het kader van een interinstitutioneel project, door het Relais Social (RSUN) en partners.

Homie

Samen terug op het juiste spoor: studio's en begeleiding voor dak- en thuisloze jongeren (18-25 jaar) in Limburg

Structureel voorzien in tijdelijk wonen in studio's voor dak- en thuisloze jongeren (18-25j) en hen met professionals en vrijwilligers persoonlijk begeleiden naar zelfstandigheid…

Abaka

Maison de la démocratie : logements solidaires de transition pour des jeunes vulnérables

Solidaire woningen creëren voor kwetsbare jongeren en hun overgang naar volwassenheid ondersteunen om hun sociale integratie te bevorderen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden

Aanbevelingen van het Platform tegen Energiearmoede voor de renovatie van sociale woningen: huurders betrekken en begeleiden.

Dak- en thuisloosheid geteld, om tot effectieve oplossingen te komen

Dak- en thuisloosheid geteld in een reeks steden en gemeenten, om tot effectieve oplossingen te komen.

Verhalen

'Je leven weer opbouwen begint bij duurzaam wonen'

Huisvesting

“Een project als dit zet je wel even met je voeten op de grond. De profit- en de non-profitsector kunnen veel van elkaar leren.”
Wim Hicguet
Werknemer van VINCI Energies Belgium en peter van het project van de vzw Anapneusis

Een betaalbare woning met sociale banden

Huisvesting

“Dankzij het project kunnen kwetsbare mensen een woning vinden en deel uitmaken van een solidariteitsnetwerk.”
Thibault Leroy
Coördinator van Community Land Trust Brussel (CLTB)

Meer dan een dak boven je hoofd

Huisvesting Migratie, Integratie & Inclusie

Eind 2019 kon de Syrische Zinab met haar kinderen intrekken in een woning in Boechout, en dat werd gevierd met een gezellig etentje.