Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Tegemoet komen aan de noden van dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het steunen van initiatieven die zich in zetten voor dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Kregen steun

L'Envol

Respijtverblijf voor 60 zieke kinderen en verzorgers

L'Envol: gratis respijtverblijven voor zieke kinderen en hun zorgverleners onder toezicht van psychosociale professionals, een medisch team en vrijwilligers.

Evenementen

2022_Dakloosheid_Webinair

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuisloze personen: inspirerende Brusselse en Waalse coöperatieve modellen

15/09/2022 12:00 Tot 15/09/2022 13:30

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuislozen : presentatie van inspirerende coöperatieve modellen uit Brussel en Wallonië - Webinar

Webinar creatie van huisvesting / tijdelijke invulling leegstand

27/04/2023 12:00 Tot 27/04/2023 13:30

Tijdens dit tweetalig webinar geven enkele organisaties uitleg over hoe ze bijkomende huisvesting creëerden voor kwetsbare personen.

Webinar ‘Telling dak- en thuisloosheid 2023’ in het Waals Gewest

27/03/2024 12:00 Tot 27/03/2024 13:30

Tijdens dit webinar geeft het onderzoeksteam van CIRTES UC Louvain een blik op de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid die plaats vonden in 2023 in het Waals Gewest.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Tellingen dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen - Beheer (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen (PSCA) dat opkomt voor de meest kwetsbaren in de samenleving, in België en in Burkina Faso.

Rainbowhouse (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van Rainbowhouse die bijdragen tot een bredere aanvaarding en respect voor LGBTQI+ groepen en individuen in de Brusselse regio.

Rochefort-Jemelle - Planning Familial Rochefort ASBL (Projectrekening)

Het op peil brengen van een gebouw voor de opening van een noodopvang voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

Press Releases

Waterarmoede: ongelijkheden bestaan ook bij de toegang tot water

De Waterarmoede Barometer laat zien dat er binnen de bevolking grote ongelijkheden bestaan als het gaat om de toegang tot water voor basisbehoeften.

Telling van dak- en thuisloosheid in 60 Belgische steden en gemeenten

Voor het vierde opeenvolgende jaar vinden, in de nacht van 19 op 20 oktober 2023, tellingen dak- en thuisloosheid plaats.

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Voor het derde jaar op rij werden in Vlaanderen en Wallonië tellingen van dak- en thuislozen uitgevoerd.

Verhalen

Bethanië begeleidt en ondersteunt thuisloze jongeren in Hasselt en Genk

Huisvesting

"Er zou nog meer aandacht mogen gaan naar de cruciale leeftijdsfase van 17- 25+ jaar. Wij kennen onze jongeren door en door en hebben in de loop der jaren een duurzame vertrouwensrelatie met hen opgebouwd."
Ewa Matwiejko, opvoeder Bethanië

Kaizen biedt co-housing en begeleiding aan jongvolwassenen in het Mechelse

Huisvesting

“Het belangrijkste aan ons werk is onze jongeren doen hopen en geloven dat het kan. Dat blijven we doen, ook als ze al tien keer gevallen zijn.”
Laurens Troch
coördinator Kaizen

“Je voelt je hoe je woont”

Huisvesting

“Als dak- en thuisloze jongere moet je jezelf ook kunnen verkopen ten aanzien van huisbazen.”
M.
Anonieme thuisloze jongere