Huisvesting

De toegang tot waardige en duurzame huisvesting bevorderen voor mensen in bestaansonzekerheid, en energie- en waterarmoede bestrijden.

De stijgende kosten voor huisvesting, energie en water stellen veel mensen voor serieuze uitdagingen. De Koning Boudewijnstichting heeft oog voor de meest kwetsbaren. Ze ijvert voor toegang tot degelijke woningen voor dak- en thuislozen of mensen in slechte huisvesting en bestrijdt water- en energiearmoede.

Onze acties

  • financiële steun verlenen aan organisaties in de sector die kwetsbare doelgroepen helpen een degelijke woning te vinden;

  • een strategie voor social impact investeringen uitwerken en uitvoeren, toegespitst op huisvesting voor dak- en thuislozen en alleenstaande ouders;

  • met het Platform tegen Energiearmoede, dat alle spelers betrokken bij deze problematiek samenbrengt, aanbevelingen formuleren en jaarlijks de Barometer van energie- en waterarmoede publiceren;

  • het aantal dak- en thuislozen en mensen in slechte huisvesting in kaart helpen te brengen en zo de aandacht van overheden en burgers vestigen op die realiteit en op noodzakelijke maatregelen.

Huisvesting maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Tegemoet komen aan de noden van dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het steunen van initiatieven die zich in zetten voor dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Projectoproep van het Fonds VINCI 2022

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Anthélie - Au fil du jour

Project Anthélie - Au fil du jour: opstartkosten van de vzw

Voorzien in 10 woningen voor psychisch kwetsbare mensen waarover discreet en zorgzaam wordt gewaakt via een 'babbelaar', een plek voor ontmoetingen, babbels en activiteiten.

L'Archée asbl - Accompagnement de Femmes en Difficulté (A.F.D.)

L'ARCHI-EAU - aménagement et rénovation de salles d'eau pour familles monoparentales sur 3 sites d'hébergement pour femmes et enfants en difficultés matérielles et sociales graves

Inrichten en renoveren van de wasruimtes in drie verblijfsplekken voor dakloze vrouwen met kinderen, die kampen met ernstige materiële en sociale problemen.

UGent

Dak- en thuisloosheid bij Jongvolwassenen

Analyseren van de profielkenmerken van dak- en thuisloze jongvolwassenen op basis van recente tellingen, en focussen op hun traject en de exitstrategie die zij zelf voorstellen.

Evenementen

Webinar ‘Telling dak- en thuisloosheid 2021’

17/03/2022 14:00 Tot 17/03/2022 16:00

Tijdens dit webinar geven de onderzoeksteams van LUCAS KU Leuven en UCLouvain CIRTES een blik op de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid die plaats vonden in 2021.

2022_Dakloosheid_Webinair

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuisloze personen: inspirerende Brusselse en Waalse coöperatieve modellen

15/09/2022 12:00 Tot 15/09/2022 13:30

Bijkomende huisvesting voor dak- en thuislozen : presentatie van inspirerende coöperatieve modellen uit Brussel en Wallonië - Webinar

Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen

10/10/2022 09:00 Tot 10/10/2022 16:30

Op 10/10 brengen we de Belgische actoren die actief zijn op het vlak van dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen samen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Telling dak- en thuisloosheid

Het bekomen van vergelijkbare cijfers over de omvang van dak- en thuisloosheid en de profielkenmerken van de doelgroep. Doelstelling: bijdragen aan de bestrijding van het fenomee…

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Telling van dak- en thuisloosheid in 9 nieuwe zones in het land

Op 28 oktober 2022 vinden nieuwe tellingen van dak- en thuisloze personen plaats in Vlaanderen, de Duitstalige Gemeenschap en Wallonië, op initiatief van de KBS.

Dak- en thuisloze jongeren: verschillende profielen, ingewikkelde levensloop

Resultaten van een studie over dak- en thuisloze jongvolwassenen op initiatief van de KBS. Profiel van de jongeren, redenen voor de dakloosheid, hefbomen voor actie.

Energiecrisis: 2 miljoen euro voor kansarmoedeorganisaties

In de context van de energiecrisis maakt de Koning Boudewijnstichting een budget van twee miljoen euro vrij om snel hulp te bieden aan organisaties die armoede bestrijden.

Verhalen

@Home18-24: het opvanghuis dat dakloze jongeren er bovenop helpt

Huisvesting

“@home brengt zekerheid voor jongeren in grote moeilijkheden”
Corentin Letocart
directeur @Home

"Alle jongeren zijn welkom. Dat is de kracht van Homie"

Huisvesting

"Veel officiële instanties sluiten de deuren voor jongeren met een multiproblematiek. Hier zijn ze welkom. Voor mij maakt het niet uit wat iemand heeft meegemaakt."
Musti Önlen
bezieler vzw Homie

Overstromingen: herhuisvesting in een recordtijd!

Huisvesting

"Het Fonds heeft ons geholpen om meteen een antwoord te vinden voor een urgente behoefte."
Zoé Fauconnier, vastgoedcoöperatie Les Tournières
vastgoedcoöperatie Les Tournières