Verhaal

“Je voelt je hoe je woont”

“Vaak wordt de impact van huisvesting op het sociaal leven van een mens onderschat. Een kwalitatieve woonst beïnvloedt op een positieve manier je zelfwaarde en zorgt ook dat familie of vrienden uitnodigen evidenter wordt. Het is dus een belangrijke factor in het tegengaan van sociaal isolement.”

Aan het woord is Charlotte Vantomme van het Oranjehuis in Kortrijk.
Met de steun van de Koning Boudewijnstichting realiseren zij kleine woonunits waar jongeren die dak- en thuisloos zijn onder begeleiding betaalbaar en kwalitatief kunnen wonen.

M. raakte in het verleden in aanraking met het gerecht. Toen hij jaren later opgepakt werd met een kleine hoeveelheid drugs op zak, werd hij doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De rechter was toevallig ook de jeugdrechter die M. kende en oog had voor de schrijnende situatie waarin die verkeerd was geraakt: een moeilijke thuissituatie, ‘vrienden’ met negatieve invloed van wie hij afhankelijk was voor zijn huisvesting, geen geld om iets te eten of te drinken.

“Toen we met M. in contact kwamen, voelden we dat er een en ander niet juist zat. Onder druk en uit noodzaak was hij beginnen drugs dealen. Deed hij dat niet, dan werd hij op straat gezet door zijn ‘vrienden’. Zachtjes wonnen we zijn vertrouwen en bouwden we de relatie op. Hij kreeg een plek in een van de te renoveren panden die we ter beschikking kregen van woonmaatschappij SW+, vond werk, herstelde de band met zijn vader en vind nu stilaan de rust die hij nodig had.”

“Het vinden van de juiste huisvesting is vaak niet evident. Als je als jonge thuisloze op zoek gaat naar een woning, bots je heel snel tegen een aantal muren. Ofwel is huisvesting te duur, ofwel moet je heel lang wachten op een sociale huurwoning ofwel verlies je als ontwrichte jongere de strijd tegen een jong koppel die net als jij een woning wil huren.
Bovendien moet je ook de skills en de kracht hebben jezelf te verkopen als een goede toekomstige huurder, vaardigheden waar dak- en thuisloze jongeren vaak niet over beschikken omdat ze geen netwerk hebben die hen ondersteunt.”

Springplank naar de samenleving

“Daarom startten we enkele jaren geleden met onze Kleinschalige Wooneenheden, een plek waar jongeren zelfstandig, betaalbaar en kwalitatief kunnen wonen, maar waar begeleiding nabij is. Naast de individuele contacten tussen begeleider zijn er ook groepsmomenten. Elke maandag komen we met de zes jongeren die er verblijven samen. We overlopen de agenda’s, peilen naar de zaken waarmee ze worstelen en trachten oplossingen aan te reiken. Vaak maken kleine zaken het verschil. Succes gewenst worden als je straks je theoretisch rijexamen gaat afleggen, velen zijn het niet gewoon.

We zetten ook in op het maken van verbindingen tussen de jongeren en de bredere samenleving. De jongeren gaan daarom minstens 3 dagen per week op zoek naar een daginvulling die ze zelf kiezen. Wat ze willen doen, opleiding/school/vrijwilligerswerk, kiezen ze zelf. Het enige wat telt is dat ze sociale contacten opbouwen en zich van betekenis voelen in het groter geheel van de samenleving.

Het project moet een springplank vormen om door te stromen naar de reguliere samenleving. Jongeren kunnen er één jaar verblijven, wat verlengd kan worden met maximaal zes maanden. Na drie jaar werking werden zo’n 20 tot 25 jongeren op weg geholpen

Nu zijn de Kleinschalige Wooneenheden aan een volgende stap toe in hun ontwikkeling.
Op een braakliggend terrein worden kleine woonunits opgetrokken waar een nieuwe woonsite kan uitgebouwd worden.

Het project is een mooie samenwerking geworden tussen verschillende partners.

“Als dak- en thuisloze jongere moet je jezelf ook kunnen verkopen ten aanzien van huisbazen.”
M.
Anonieme thuisloze jongere

“Een privé-investeerder kocht de containers, de verhuring gebeurt via de woonmaatschappij, de stad helpt mee aan de verdere ontwikkeling van de site en ook de buurt wordt betrokken bij het project.
Het Fonds van Oldeneel tot Oldenzeel, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, zorgde er mee voor dat we dit mooie project konden realiseren, dat we een substantiële duw in de rug kregen voor dit wat experimentele project dat nog niet binnen de contouren van reguliere subsidiëring past.”

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Samen leren leven

Huisvesting

“Wie lang op straat gewoond heeft, mist soms een aantal skills en gewoontes die voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend zijn. Door in te zetten op een goede band, en door onze nabijheid, leren we samen te leven.”
Simon Dujardin
Communa

Bethanië begeleidt en ondersteunt thuisloze jongeren in Hasselt en Genk

Huisvesting

"Er zou nog meer aandacht mogen gaan naar de cruciale leeftijdsfase van 17- 25+ jaar. Wij kennen onze jongeren door en door en hebben in de loop der jaren een duurzame vertrouwensrelatie met hen opgebouwd."
Ewa Matwiejko, opvoeder Bethanië

Kaizen biedt co-housing en begeleiding aan jongvolwassenen in het Mechelse

Huisvesting

“Het belangrijkste aan ons werk is onze jongeren doen hopen en geloven dat het kan. Dat blijven we doen, ook als ze al tien keer gevallen zijn.”
Laurens Troch
coördinator Kaizen

Andere projectoproepen

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Open

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en het milieu als hefboom gebruiken.

Bekendgemaakt

Tegemoet komen aan de noden van dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het steunen van initiatieven die zich in zetten voor dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bekendgemaakt

Andere evenementen

Webinar ‘Tellingen dak- en thuisloosheid 2023, Vlaanderen’

27/03/2024 09:00 Tot 27/03/2024 10:30

Tijdens dit webinar geeft het onderzoeksteam van LUCAS KU Leuven een blik op de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid die plaats vonden in Vlaanderen in 2023.

Webinar ‘Telling dak- en thuisloosheid 2023’ in het Waals Gewest

27/03/2024 12:00 Tot 27/03/2024 13:30

Tijdens dit webinar geeft het onderzoeksteam van CIRTES UC Louvain een blik op de resultaten van de tellingen dak- en thuisloosheid die plaats vonden in 2023 in het Waals Gewest.

Andere Fondsen en filantropieformules

Rafaël (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen de projecten voor kansarmen en verenigingen die steun bieden aan kansarmen, mensen met een handicap of een migratie-achtergrond.

Berchem - Earnest vzw (Projectrekening)

Het doel van het project is om de triestige semi-publieke buitenruimte 'dendroog' van het sociaal woningen complex willen te transformeren in een OASE van rust voor

Andere persberichten

Waterarmoede: ongelijkheden bestaan ook bij de toegang tot water

De Waterarmoede Barometer laat zien dat er binnen de bevolking grote ongelijkheden bestaan als het gaat om de toegang tot water voor basisbehoeften.

Telling van dak- en thuisloosheid in 60 Belgische steden en gemeenten

Voor het vierde opeenvolgende jaar vinden, in de nacht van 19 op 20 oktober 2023, tellingen dak- en thuisloosheid plaats.

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Voor het derde jaar op rij werden in Vlaanderen en Wallonië tellingen van dak- en thuislozen uitgevoerd.