Verhaal

Samen leren leven

Communa asbl heeft een duidelijke missie: leegstaande gebouwen in Brussel tijdelijk in gebruik nemen om mensen te laten wonen of om andere initiatieven op te zetten en zo op lange termijn een positieve impact hebben op de stad. In een sociale woonwijk in Evere startten ze in samenwerking met o.a. Housing First het project Sorocité, kleinschalige tijdelijke woningen voor vrouwen in een situatie van dakloosheid. Dankzij de middelen van het Fonds Kornelia Dirichs, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kunnen de bewoonsters terecht in “le Cocon gourmand”, een gemeenschappelijke ruimte voor de vrouwen in het project én van de wijk.

In de keuken van “le Cocon gourmand” heerst een gezellige drukte. Drie keer per week koken medewerkers van Communa samen met de bewoonsters. Ze gebruiken zo veel mogelijk ingrediënten uit de eigen moestuin en voedseloverschotten van organisaties uit de buurt. Ze eten samen en de andere buurtbewoners mogen mee aanschuiven. Het is mooi weer, dus de tafel wordt buiten gedekt.

“Le Cocon gourmand” is ondergebracht in een van de appartementen die Everecity, een sociale verhuurmaatschappij, ter beschikking stelt aan Communa. Zes sociale woonblokken op de site zullen in 2028 afgebroken worden. De oorspronkelijke sociale huurders krijgen andere woningen, waardoor leegstand ontstaat. En daar maakt Communa sinds het najaar van 2020 gebruik van om tijdelijke woongelegenheid te creëren, in samenwerking met Housing First-partners (Infirmiers de rue, Stepforward, Diogènes, SMES-B en Antonin Arthaud). De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) steunt Sorocité en voorziet financiering voor het project.

“In “le Cocon gourmand” doen we van alles samen,” legt Simon Dujardin, socio-communautair coördinator bij Communa, uit. “We testen ideeën uit en ontwikkelen zo een nieuwe methodiek. We bieden sportactiviteiten of creatieve activiteiten aan of koken samen. En er is ruimte voor vorming, rond communicatie, persoonlijke ontwikkeling, neen leren zeggen, een woning onderhouden of kleine herstellingen doen.” “En composteren,” voegt German Benitez, technisch coördinator, toe. “We plaatsten een buurtcompostbak, samen met vzw Worms, die een vorming gaf over het gebruik ervan.”

Communa beperkt zich bewust niet tot het aanbieden van woongelegenheid. In heel hun werking stimuleren ze tegelijk projecten van collectief belang. In Sorocité zet Communa daarom niet alleen in op de band tussen de tijdelijke bewoonsters onderling, maar op sociale cohesie met de wijk.

“Het was voor de vaak al wat oudere oorspronkelijke bewoners niet evident om de nieuwe groep vrouwen te aanvaarden,” zegt Simon, “maar stilaan lukt het. We leren elkaar beter kennen. Alle buurtbewoners zijn welkom op onze activiteiten. Een keer per maand organiseren we een grotere uitstap. We gaan naar zee, bezoeken de koninklijke serres of trekken naar Pairi Daiza. De bewoners van de sociale woningen mogen dan mee.”

Het Fonds Kornelia Dirichs, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt dak- en thuisloze vrouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij de middelen uit dat Fonds kon Communa een animator aanwerven om “le Cocon gourmand” uit te bouwen en een permanentie te voorzien in de lokalen. Ook de inrichting van de lokalen kreeg een opknapbeurt en een elektrische fiets werd aangekocht. “Daardoor is het boodschappen doen een pak eenvoudiger geworden en is onze ploeg mobieler,” zegt German.

“Le Cocon gourmand” herbergt sinds 2022 ook een sociale wasserette, in samenwerking met vzw Plouf! Zowel de bewoonsters van Sorocité als de mensen uit de buurt kunnen daar hun was komen doen en een koffie drinken. Plouf! plaatste een aantal wasmachines en laat mensen elkaar ontmoeten. Niet alleen is wassen bij Plouf! veel goedkoper, voor de buurtbewoners is het ook minder ver en nooit saai, er valt altijd wat te beleven.

“We willen de bewoonsters van Sorocité sterker maken, autonomer. We hebben een raad van bewoners om mee in gesprek te gaan, maar luisteren ook in onze dagelijkse, meer informele contacten naar hen,” legt Simon uit. “Wat we doen in “le Cocon gourmand” stemmen we zo goed mogelijk af op hun noden. En we bieden informatie over thema’s die hen bezighouden, bv. energieverbruik in het appartement. We luisteren actief, zonder te oordelen, al zijn regels en afspraken natuurlijk wel nodig om te kunnen samenleven. Wie lang op straat gewoond heeft, mist soms een aantal skills en gewoontes die voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend zijn. Door in te zetten op een goede band, en door onze nabijheid, leren we samen te leven.”

“Wie lang op straat gewoond heeft, mist soms een aantal skills en gewoontes die voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend zijn. Door in te zetten op een goede band, en door onze nabijheid, leren we samen te leven.”
Simon Dujardin
Communa

Intussen blijft de ambiance aan tafel goed. Mensen vertrekken, anderen schuiven bij aan. “Ik heb zin om eens gegratineerd witloof te maken,” zegt een van de bewoonsters. “Het boodschappenlijstje ligt al klaar.” Iedereen is enthousiast. Er wordt afgesproken wie de leiding neemt, wie komt helpen, wie de boodschappen doet. Simon en German zijn blij: “Dit soort dynamieken zijn na verloop van tijd vanzelf gegroeid. In het begin deden we alles zelf: koken, de afwas, opruimen, … Intussen nemen de bewoonsters zelf meer initiatief, zien ze meer wat kan en hoe. Onze manier van werken werpt zijn vruchten af.”

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Bethanië begeleidt en ondersteunt thuisloze jongeren in Hasselt en Genk

Huisvesting

"Er zou nog meer aandacht mogen gaan naar de cruciale leeftijdsfase van 17- 25+ jaar. Wij kennen onze jongeren door en door en hebben in de loop der jaren een duurzame vertrouwensrelatie met hen opgebouwd."
Ewa Matwiejko, opvoeder Bethanië

Kaizen biedt co-housing en begeleiding aan jongvolwassenen in het Mechelse

Huisvesting

“Het belangrijkste aan ons werk is onze jongeren doen hopen en geloven dat het kan. Dat blijven we doen, ook als ze al tien keer gevallen zijn.”
Laurens Troch
coördinator Kaizen

“Je voelt je hoe je woont”

Huisvesting

“Als dak- en thuisloze jongere moet je jezelf ook kunnen verkopen ten aanzien van huisbazen.”
M.
Anonieme thuisloze jongere

Andere projectoproepen

Housing Reno-Hope award

Een erkenning voor organisaties die bijkomende huisvesting creëren via renovatie voor personen in kwetsbare situaties

Instellingsverlaters, een warme overdracht naar de woonmarkt

Instellingsverlaters, een warme overdracht naar de woonmarkt

Organisaties steunen die begeleiding bieden aan instellingsverlaters (jeugdzorg, psychiatrie, gevangenis) in hun zoektocht naar een huisvesting.

Open

Projectoproep van het Fonds VINCI

Peterschap en financiële steun ten gunste van verenigingen die het samenleven bevorderen door acties te voeren ten gunste van kansarme personen

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Samenhuizen

Bouwen van een nieuwe, informatieve website rond 'gemeenschappelijk wonen', met een uitgebreide startgids, beleidsinfo, kalender; evenals met een databank van projecten, woongroe…

Moulin de Belle Meuse (Projectrekening)

De sanitaire voorzieningen in het Molenhuis aanpassen aan de huidige verblijfsnormen en aan de behoeften van gebruikers die het moeilijker hebben om een vakantie- of kampplek te …

Andere persberichten

Waterarmoede: ongelijkheden bestaan ook bij de toegang tot water

De Waterarmoede Barometer laat zien dat er binnen de bevolking grote ongelijkheden bestaan als het gaat om de toegang tot water voor basisbehoeften.

Telling van dak- en thuisloosheid in 60 Belgische steden en gemeenten

Voor het vierde opeenvolgende jaar vinden, in de nacht van 19 op 20 oktober 2023, tellingen dak- en thuisloosheid plaats.

Dak- en thuisloosheid: tellen om de problematiek beter aan te pakken

Voor het derde jaar op rij werden in Vlaanderen en Wallonië tellingen van dak- en thuislozen uitgevoerd.