Impact meten

Meten is weten. Daarom evalueren we de impact van onze projecten en programma’s, en de projecten en individuen die op onze steun kunnen rekenen. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we leren van onze grantees en lessen trekken om het beter te doen in de toekomst.

Vier dimensies

De Stichting werkt voor deze evaluatie met vier impactdimensies waar onze werkmethodes mee samenhangen:

  • capaciteit versterken van organisaties en individuen;
  • sensibiliseren en kennis verbeteren over maatschappelijke problemen;
  • bijdragen tot attitude- en gedragsverandering;
  • initiëren van beleidsacties.

Op verschillende niveaus

Evaluaties gebeuren op het niveau van een project, een oproep, een thema. Om de drie jaar bevragen we iedereen die de laatste jaren steun kreeg van de Stichting. Bij deze grootschalige enquête vragen we welke verandering individuen en organisaties tot stand konden brengen, in welke mate ze hun doelpubliek hebben bereikt, hoe de samenwerking met de Stichting is verlopen…

Of ze nu positief of minder positief zijn, uit de resultaten van deze evaluaties vallen altijd veel lessen te trekken: ze helpen ons om onze werkmethodes te verfijnen en na te denken over een andere aanpak in de toekomst.

Strategisch leren

Maatschappelijke problemen zijn complex en weerbarstig. Indicatoren meten volstaat dus niet om de impact van onze projecten en programma’s te evalueren. Zoals andere stichtingen zetten we daarom in op experimenteren en collaboratief leren. Onze comités analyseren en bespreken de voortgang van initiatieven. Ze bespreken ook projecten die hun doel niet bereikt hebben en gaan na hoe het anders kan in de toekomst. Als we struikelen, is het altijd om nadien nog straffer door te gaan.