Inclusie

Initiatieven ondersteunen die mensen in armoede helpen.

Naast de maatregelen die overheden nemen, zetten duizenden organisaties, verenigingen en individuen – professionals en vrijwilligers – zich in om armoede te bestrijden. De Stichting vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen tot een meer solidaire wereld.

Onze acties

  • verenigingen en organisaties die personen in armoede helpen, financieel steunen;
  • nieuwe vormen van armoede opsporen aan de hand van observaties en informatie van het terrein, en nieuwe benaderingen voor armoedebestrijding testen;
  • nieuwe mechanismen opzetten om te luisteren naar personen in bestaansonzekerheid of personen die het gevoel hebben dat ze maatschappelijk achteruitgaan;
  • advocacy bij overheden en burgers om hun aandacht te vestigen op de realiteit en de behoeften van mensen in armoede.

Inclusie maakt deel uit van het programma Sociale rechtvaardigheid en Armoede

Projectoproepen

Fonds Een Hart voor Limburg - oproep "basisonderwijs / kansarmoede"

De oproep “Vanuit basisonderwijs sterker tegen (kans)armoede” steunt projecten die zich richten op het verkleinen van de kloof tussen basisscholen en (kans)armoede in Limburg.

Bekendgemaakt

Cleemput (Fonds Piet Cleemput) - 2021

Prijs voor een Vlaamse scriptie sociaal werk over efficiënte dienstverlening in de welzijnszorg, sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, sociale en personeelsdiensten.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Soli-Cité vzw in actie! Steun voor opvang dakloze gezinnen en jonge nieuwkomers

Ondersteunen begunstigden (kinderen) van Jamais sans Toit (fruitkorf, kerstcadeaus) en Rode Kruis Centrum (sinterklaasfeest) en voor hen fondsen werven (filantropieacties).

Nooit zonder foto's': Fotografieproject met (dakloze) gebruikers

Kwetsbare gebruikers stimuleren om hun dagelijkse leven/omgeving te fotograferen/te documenteren met woorden/teksten, met het oog op een tentoonstelling.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie.

Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

De Stichting Lippens steunt heel het jaar door creatieve projecten van organisaties, groepen of verenigingen die in het Brusselse werken met kansarme kinderen.

Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Fondsen en filantropieformules

Vlinder (Fonds)

Steunt verenigingen in het Brusselse die vrouwen met een migratieachtergrond helpen om toegang te krijgen tot sociale en culturele activiteiten.HET FONDS HEEFT ZIJN ACTIVITEITEN …

Press Releases

Handicap: werkgevers maken nog te weinig werk van inclusie

In het kader van haar initiatieven voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving, wilde de Koning Boudewijnstichting beter begrijpen welke relatie zij hebben t…

Vijf projecten die financiële kennis en vertrouwen bevorderen, ontvangen steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid

Vijf initiatieven die op een creatieve en originele manier financiële opvoeding bij diverse groepen versterken, ontvangen steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid.

Verhalen

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

Inclusie Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

Casa Legal: een vereniging van advocaten die betere toegang tot justitie biedt

Inclusie

"Mensen kloppen hier aan voor juridische hulp. Maar we bieden veel meer dan dat. We werken interdisciplinair.”
Noémie Segers
medeoprichtster

Forbidden Colours: een veilige haven voor iedereen

Inclusie

"Bij Forbidden Colours zie ik diezelfde drang om een plek te creëren waar mensen niet worden uitgesloten. Een plek waar het niet is ‘wij tegen zij’, maar ‘wat verbindt ons met hen?’"
Lukas Dhont