Verhaal

Sterpunt Inclusief Ondernemen schoolt jobcoaches om tot digicoach

‘Zelfs voor mensen in de IT-sector is de technologische evolutie soms al moeilijk te volgen. Logisch dat job- en taalcoaching voor heel wat medewerkers evolueert naar digicoaching. In digi-taal zit ook taal, hé.’ Beleidsmedewerker Christophe Danschutter van Sterpunt Inclusief Ondernemen is een spraakwaterval.

Sterpunt Inclusief Ondernemen vertegenwoordigt en ondersteunt als koepel de werkplekarchitecten, een dertigtal organisaties die mensen begeleiden met drempels tot de arbeidsmarkt. Het Sterpunt begeleidt ook ondernemingen om inclusiever te worden. Dat wil zeggen: om de verschillen tussen mensen doelbewust in te zetten, om het beste in mensen aan te spreken, met respect voor de eigenheid van iedereen. Omdat arbeid een basisrecht is. Vandaag begeleiden zo’n tweeduizend jobcoaches mensen in hun eerste stappen naar werk en in hun loopbaan.

Ook werkgevers vragen meer digitale ondersteuning

Dat de technologische evolutie zo snel gaat, maakt dat ondernemingen nieuwe eisen stellen aan hun – oude én nieuwe – medewerkers. De werkplekarchitecten sturen wel job- en taalcoaches langs, maar nog geen gespecialiseerde digicoaches. Daarvoor was extra ondersteuning nodig. Die kwam er met steun van het ING Fonds voor een Digitaal Inclusievere Samenleving , beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Christophe Danschutter: “We zijn gestart met een breed verspreide enquête bij jobcoaches en bij inclusieve ondernemingen. Zo konden we noden oplijsten. Op basis daarvan hebben we een opleiding uitgewerkt en georganiseerd voor jobcoaches die zich willen omscholen tot digicoach. Dat deden we samen met negen van onze werkplekarchitecten die daar al mee bezig waren, maar die alle negen extra ondersteuning konden gebruiken. Voor de pilootversie van de opleiding nodigden we per werkplekarchitect twee jobcoaches uit voor acht modules, verspreid over drie dagen”

Ik zie dat daar ook een module over cyberveiligheid bij zit? De Barometer Digitale Inclusie van de KBS signaleert dat 31% van de werkende mensen daarvoor nog vaardigheden mist. En bij wie werkloos is, loopt dat zelfs op tot 41%. Waar gaat die module concreet over?

Wat is Itsme? Hoe gebruik je dat? Wat is tweestapsverificatie? Hoe beheer je paswoorden? Wat is een paswoordenkluis? Hoe beveilig je je profiel op sociale media? De cursisten krijgen ook oefeningen met voorbeelden: Wat is echt en wat nep? Waaraan herken je phishing? Ook bedrijven zijn heel gevoelig voor cyberveiligheid. Om hun eigen systemen te beschermen. Soms gaat dat over medewerkers die hun eigen USB-stick in hun werk-pc stoppen of over bescherming tegen virussen.

Train de trainer: e-learning en intervisie

En is het de bedoeling dat al die tweeduizend jobcoaches die driedaagse training volgen?

Daarvoor ontwikkelen we nu – opnieuw met steun van het ING Fonds voor een Digitaal Inclusievere Samenleving – een e-learningplatform. En ja, daarvoor zijn die tweeduizend coaches de potentiële doelgroep. Op dat platform kunnen we vraaggestuurd nieuwe modules ontwikkelen, meer mensen bereiken, en mensen laten leren in hun eigen tempo, met hun eigen mogelijkheden, hun eigen agenda. Wie alle modules met succes afwerkt, kan een certificaat behalen van digicoach. Die e-module zijn we nu volop aan het uitwerken, ook op basis van de feedback van de jobcoaches die de eerste opleiding volgen. Het wordt wel een ‘hybride’ opleiding: er zou nog een stukje face-to-faceopleiding blijven.

Om de digicoaches ook van elkaar te laten leren en ervaringen uit te wisselen?

Ja. Daarvoor organiseren we ook nog intervisiegroepen. En voor wie de opleiding al volgde, staan er ook digitools online. Opgedeeld in acht thema’s zijn er nu al vijftig van die digitale tools, instructievideo’s en handleidingen. Dat gaat van transport – route plannen, trein of bus nemen, betalend parkeren – over artificiële intelligentie tot, opnieuw, cyberveiligheid.

De Barometer maakt duidelijk dat het stereotype van de digital natives verdoezelt dat digitale inclusie ook rekening moet houden met jongeren. Merk jij dat ook?

Absoluut. Zelfs jongeren die veel gamen, missen vaak de digitale vaardigheden die ze op de werkvloer nodig hebben. En dat worden er altijd maar meer. Ook als kelner of aan de lopende band moet je vandaag digitale vaardigheden onder de knie hebben.

Bereikt Sterpunt Inclusief Ondernemen vooral bedrijven in ‘zachtere’ sectoren, die actief zijn in zorg, welzijn of cultuur?

Neenee. Onze leden, dat gaat van traiteurs tot grootwarenhuizen, van schildersbedrijven tot meubelgiganten, van lokale besturen tot grote modeketens. Inclusieve ondernemingen vind je in alle sectoren. We begeleiden ook veel transport- en logistieke bedrijven waar veel taalcoaching nodig is. Het einddoel is een compleet inclusieve arbeidsmarkt.

ING voor een Digitaal Inclusievere Samenleving (Fonds) / ING pour une Société plus Inclusive dans le domaine du Digital (Fonds).

Het ING Fonds voor Digitaal Inclusievere Samenleving steunt projecten die digitale inclusie versterken door mensen te helpen hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Het Fonds werd opgericht in 2019 en steunde al 23 projecten, telkens voor 2 jaar, voor een totaalbedrag van 1.500.000 euro.

Meer info:

digicoaching.be

“In digi-taal zit ook taal.”
Christophe Danschutter
beleidsmedewerker Sterpunt Inclusief Ondernemen

inclusiefondernemen.be

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Ieder Zijn Woning: naar inclusieve digitale dienstverlening

Sociale rechtvaardigheid en armoede

“In onze missie staan individuele autonomie en maatschappelijke emancipatie centraal.”
Marc Buckens
Directeur van Ieder Zijn Woning

Vrouwelijke reparateurs van smartphones opleiden

"Door al deze telefoons onder handen te nemen, word je je bewust van onze impact op het milieu."
Kawtar Bouzid
deelnemer aan de opleiding Digital School for Women

Casa Legal: een vereniging van advocaten die betere toegang tot justitie biedt

Inclusie

"Mensen kloppen hier aan voor juridische hulp. Maar we bieden veel meer dan dat. We werken interdisciplinair.”
Noémie Segers
medeoprichtster

Andere projectoproepen

Een hart voor Gentse jongeren

Voor lokale projecten die het welzijn en de veerkracht van jongeren versterken.

Open

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Open

#Regiokracht – Verbind Mens en Omgeving

In Oost-Vlaanderen, lokale projecten ondersteunen die het welzijn van kansarme groepen bevorderen en daarbij het milieu gebruiken als hefboom.

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

JEF (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van JEF: een filmorganisatie door en voor jongeren, die jeugdfilm presenteert als beleving. Kinderen & jongeren worden filmwijs gemaakt.

Stichting Spring (Fonds Vrienden van)

Vrienden steunen de filantropische doelen van de Stichting Spring: de levenssituatie van huidige en toekomstige generaties verbeteren in binnen- of buitenland.

Andere persberichten

€ 275.000 voor 15 winnende projecten om jongerenarmoede te bestrijden

28 05 2024

Ontdek de 15 laureaten van de Ethias Youth Solidarity Awards 2024.

Energiecrisis: kwetsbaarste gezinnen beschermd door overheidssteun

17 05 2024

Gedurende reeds 10 jaar meet de Barometer Energiearmoede de omvang van het probleem, volgt het de evolutie op en probeert het de mogelijke oorzaken te begrijpen.