Collectieve impact

De krachten bundelen van organisaties die streven naar succes voor jongeren in leren en werken.

We brengen diverse Europese organisaties samen die jonge mensen helpen hun weg te vinden in het onderwijs, op de jobmarkt of in de samenleving. We delen ervaringen, wisselen expertise uit en willen gemeenschappelijke doelstellingen vastleggen. Zo bouwen we een sterk Europees ecosysteem uit waarin we jongeren, en dan zeker diegenen die dit het meest nodig hebben, steeds beter en kwalitatiever begeleiden.

'Collectieve impact' samengevat

  • Een sterk Europees netwerk uitbouwen van organisaties die jongeren begeleiden in leren en werken.

Collectieve impact maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Kregen steun

DaarDaar

DaarDaar asbl: Betalen kosten abonnement auteursrechten en vertalingen NL/D > FR

Steun voor het project om de kosten te betalen, 2 artikels per dag. Dit doen ze om het beste van de Vlaamse/Duitstalige pers te vertalen/online te publiceren in het Frans.

Fondsen en filantropieformules

Führungskräfte für Ostbelgiens Zukunft (Fonds)

Het fonds onderzoekt de stand van het onderzoek op het gebied van "leading people" en vertaalt dit naar de specifieke behoeften in Oost-België.

DaarDaar (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van DaarDaar vzw, dat het Franstalige publiek helpt Vlaanderen, zijn media en zijn samenleving in al haar verscheidenheid te begrijpen

Press Releases