Budget en inkomstenbronnen

De Koning Boudewijnstichting heeft een ruim budget en is daarmee de grootste stichting van openbaar nut in België. In 2023 bedraagt dit budget 166,5 miljoen euro.

Wij kunnen rekenen op vier grote inkomstenbronnen:

  • het kapitaal van de vele Fondsen die we beheren. Wij gebruiken ongeveer 4% van de marktwaarde van de portfolio van activa van de Fondsen, hetzij 125,2 miljoen euro. Hun kapitaal geeft ons veel armslag: naast het financiële aspect kunnen we dankzij de Fondsen nieuwe thema’s, methodes of acties verkennen.
  • filantropische initiatieven (projectrekeningen, bedrijfsfondsen, Fondsen Vrienden van), die samen 9,1 miljoen euro belopen. Met deze formules bieden we een antwoord op de behoeften van verschillende soorten filantropen (individuen, ondernemingen, organisaties).
  • ons eigen kapitaal. Wij nemen ongeveer 4% van de marktwaarde van de portfolio van activa van ons eigen kapitaal, hetzij 22,4 miljoen euro.
  • de jaarlijkse dotatie van de Nationale Loterij, die 9,8 miljoen euro bedraagt. Wij zetten deze middelen strategisch in, om het accent te leggen op bepaalde thema’s bijvoorbeeld.

Bedankt aan de Nationale Loterij en aan haar spelers, evenals aan onze vele schenkers, voor hun engagement.