Natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit

Vernieuwende oplossingen ondersteunen die het milieu en de biodiversiteit helpen te beschermen.

Door de biodiversiteit te behouden, beschermen we alle levende soorten (dieren, planten…) die samen onze ecosystemen vormen. De biodiversiteit gaat vandaag achteruit door klimaatverandering, vervuiling, roofbouw, vernietiging van natuurlijke biotopen… Veel spelers spannen zich in om een antwoord te vinden op deze enorme uitdaging. Ook de Koning Boudewijnstichting zet zich in voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Onze acties

  • projecten uitwerken ten voordele van het milieu en de biodiversiteit;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die het milieu en de biodiversiteit willen helpen beschermen.

Natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Streekmotor 23 - oproep organisaties

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Streekmotor 23 - Verbind mens en omgeving

Ondersteuning van lokale projecten in de Vlaamse Ardennen en Denderstreek, die inspelen op de noden en uitdagingen van mens en omgeving.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Améliorer, sensibiliser, encourager et former les travailleurs et les bénéficiaires de l'ASBL à la mobilité douce

Voorzien in een veilige fietsparking voor het personeel, organiseren van een fietsherstelatelier met begunstigden/kinderen van de vzw en sensibiliseren rond zachte mobiliteit.

« Aide à la (sur)vie des personnes migrantes en transit – Comité provincial de la Croix-Rouge de Belgique en province du Hainaut »

Structureren en voortzetten van de steun aan migranten in transit, die verblijven in de buurt van rustplaatsen op de autosnelweg en slapen in bossen, in de hoop in het Verenigd K…

Fondsen en filantropieformules

GreenFacts Friends (Fonds)

Objectieve wetenschappelijke informatie geven over bijvoorbeeld de uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatswijziging, verminderde biodiversiteit, te snel groeiende wereldbe…

la Forêt de Soignes (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de Vrienden van het Zoniënwoud die de integriteit en het natuurlijke en landschappelijke karakter van het Zoniënwoud willen vrijwaren.

Press Releases

Bijna 240.000 euro voor negen projecten voor groene voorgevels aan openbare gebouwen

Negen openbare gebouwen verfraaien en vergroenen hun gevels dankzij het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen.

635.000 euro voor 15 nieuwe fietsprojecten in Brussel

Het Fonds Bikes in Brussels steunt 15 nieuwe fietsinfrastructuurprojecten (fietspaden, fietsenstallingen, fietsgoten), voor een totaalbedrag van 635.000 euro.

Omgevingsfonds Schoonbroek steunt eerste twee duurzame projecten

Het Omgevingsfonds Schoonbroek steunt, na een burgerstemming, voor het eerst twee duurzame projecten in Retie.

Verhalen

In Bohan waken schapen en mensen over de natuur

Natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit

“Lokale actie brengt sterke en duurzame verandering op gang.”
Brieuc Van Damme
CEO van de KBS

Wij(k)water vangt regenwater van Gentse kerkdaken op

Natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit

Regenwater van kerkdaken recupereren voor moestuintjes is eenvoudig, niet duur, en enorm sensibiliserend, omdat het zo goed zichtbaar is.”
Pieter Van den Brande
Gents MilieuFront

Paradijs voor boomblauwtje, oranjetipje, bruine kikker en vele tinten groen

Natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit

“De parktuin is slechts 1 hectare groot maar herbergt een mozaïek van biotopen: dit kan een paradijsje worden voor duizenden soorten fauna en flora.”
Herman Dierickx
Beheerder en natuurgids