Dierenwelzijn

Dierenwelzijn verbeteren in situaties waarbij mens en dier in contact komen.

Dieren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ongeacht de aard van het contact tussen mens en dier (privé en recreatief, economisch, pedagogisch, therapeutisch,…) is het noodzakelijk om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren door meer begrip te hebben voor hun behoeften en hun gevoeligheid.

Onze acties

  • Het steunen van lokale actoren die dierenwelzijn opnemen in hun recreatieve, therapeutische, preventieve of sensibiliserende activiteiten;
  • Het verbreden van de kennis en vaardigheden met betrekking tot dierenwelzijn van professionals die met dieren werken;
  • Het steunen van projecten om burgers en consumenten bewust te maken van het welzijn, de behoeften en de gevoeligheid van dieren;
  • Het steunen van internationale structuurprojecten die rekening houden met de sociale en gezondheidsdimensies van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

dierenwelzijn

Dierenwelzijn versterken in de opleiding van professionelen

Projectoproep ter versterking van dierenwelzijn in de opleiding voor professionelen in diverse domeinen waarbij interactie tussen mens en dier voorkomt.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Katholieke Hogeschool VIVES Zuid

Hogeschool VIVES: One Health/One Welfare-vorming/visie voor zorgprofessionals

Een vorming creëren/verspreiden voor professionals, vanuit wetenschappelijk onderbouwde best practices in AZ Groeninge rond het inzetten van honden/ezels in zorginstellingen.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Creëren professionele praktijkopleiding voor opvangcentra van noodlijdende wilde dieren

Best practices rond verzorging, behandeling, bioveiligheid en huisvesting van wilde dieren, verwerken in opleiding om dierenwelzijn te garanderen/ziekte-uitbraken te voorkomen.

BELGIAN ENVIRONMENTAL INSTITUTE

BE-In: Training, informatie, uitwisseling rond dierenwetgeving voor bevoegde actoren in België

Overheidsdiensten (BALEN-werkgroep) helpen om de dierenwetgeving efficiënter toe te passen en levende wezens te respecteren/beschermen vanuit de 'One Welfare'-visie.

Fondsen en filantropieformules

Eghezée - asbl Sauvons Bambi (Projectrekening)

Op verzoek van landbouwers of gemeenten spoort de vereniging reekalfjes, hazen en nesten op en redt deze vóór het maaien, met behulp van drones die zijn uitgerust.