Dierenwelzijn

Dierenwelzijn verbeteren in situaties waarbij mens en dier in contact komen.

Dieren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ongeacht de aard van het contact tussen mens en dier (privé en recreatief, economisch, pedagogisch, therapeutisch,…) is het noodzakelijk om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren door meer begrip te hebben voor hun behoeften en hun gevoeligheid.

Onze acties

  • Het steunen van lokale actoren die dierenwelzijn opnemen in hun recreatieve, therapeutische, preventieve of sensibiliserende activiteiten;
  • Het verbreden van de kennis en vaardigheden met betrekking tot dierenwelzijn van professionals die met dieren werken;
  • Het steunen van projecten om burgers en consumenten bewust te maken van het welzijn, de behoeften en de gevoeligheid van dieren;
  • Het steunen van internationale structuurprojecten die rekening houden met de sociale en gezondheidsdimensies van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

dierenwelzijn

Dierenwelzijn versterken in de opleiding van professionelen

Projectoproep ter versterking van dierenwelzijn in de opleiding voor professionelen in diverse domeinen waarbij interactie tussen mens en dier voorkomt.

Open

Kregen steun

Never Walk Alone e.V.

Tierarztkosten in Griechenland

Financieren van veterinaire kosten (castratie, gemakkelijk toe te dienen geneesmiddelen om mediterrane ziekten te voorkomen) in Griekenland.

Hunderettung Europa e.V.

'Hunderettung Europa': Duurzaam redden/beschermen van straathonden en -katten in Europa

De dieren plaatsen in verantwoorde tehuizen, ze castreren om ongecontroleerde voortplanting tegen te gaan en het publiek sensibiliseren rond dierenwelzijn.

Deutschland sagt Nein zum Tiermorden e. V.

Animal Welfare und regelm. Kastrationsaktionen, sowie weiterer Ausbau unserer Tierfarm in Rumänien

Bijdragen tot voedsel- en dierenartskosten (redden/castreren van zwerfkatten en -honden) en renoveren/uitbreiden van de dierenboerderij in Roemenië.

Fondsen en filantropieformules

Eghezée - asbl Sauvons Bambi (Projectrekening)

Op verzoek van landbouwers of gemeenten spoort de vereniging reekalfjes, hazen en nesten op en redt deze vóór het maaien, met behulp van drones die zijn uitgerust