Dierenwelzijn

Dierenwelzijn verbeteren in situaties waarbij mens en dier in contact komen.

Dieren spelen een belangrijke rol in onze maatschappij. Ongeacht de aard van het contact tussen mens en dier (privé en recreatief, economisch, pedagogisch, therapeutisch,…) is het noodzakelijk om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren door meer begrip te hebben voor hun behoeften en hun gevoeligheid.

Onze acties

  • Het steunen van lokale actoren die dierenwelzijn opnemen in hun recreatieve, therapeutische, preventieve of sensibiliserende activiteiten;
  • Het verbreden van de kennis en vaardigheden met betrekking tot dierenwelzijn van professionals die met dieren werken;
  • Het steunen van projecten om burgers en consumenten bewust te maken van het welzijn, de behoeften en de gevoeligheid van dieren;
  • Het steunen van internationale structuurprojecten die rekening houden met de sociale en gezondheidsdimensies van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

kind en geit

De jeugd sensibiliseren voor dierenwelzijn

Jongeren sensibiliseren voor de fundamentele behoeften van dieren in uiteenlopende contexten om de relatie tussen mens en dier te verbeteren.

Bekendgemaakt
dierenwelzijn

Dierenwelzijn versterken in de opleiding van professionelen

Projectoproep ter versterking van dierenwelzijn in de opleiding voor professionelen in diverse domeinen waarbij interactie tussen mens en dier voorkomt.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Fondsen en filantropieformules

Sauvons Bambi

Eghezée - Sauvons Bambi asbl (Projectrekening)

Via drones opsporen van nesten van reekalfjes/herten in velden, om verminking/dood door landbouwwerk te vermijden, en inventariseren van bedreigde soorten zoals patrijzen.

Hugo International for Respect and Dignity in the relationship with Animals (Fonds)

Het Fonds Hugo steunt structurele en grootschalige internationale projecten die aandacht hebben voor de maatschappelijke en gezondheidsdimensie van dierenbescherming. Het zal spe…