Dierenwelzijn

Aandacht voor de maatschappelijke rol van (huis)dieren en voor dierenwelzijn.

De gunstige effecten van dieren op groot en klein zijn al lang bewezen: door contact met dieren voelen mensen zich beter in hun vel, gelukkiger en gezonder. Ook dierenwelzijn krijgt meer aandacht van de samenleving. Een thema waar ook de Koning Boudewijnstichting gevoelig voor is.

Onze acties

  • projecten steunen die het contact tussen mens en dier bevorderen bij bepaalde doelgroepen;
  • vernieuwende oplossingen voorstellen aan filantropen die dierenwelzijn willen bevorderen.

Dierenwelzijn maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Kregen steun

Tierhilfe Hoffnung Hilfe für Tiere in Not e.V.

Ein Wald-Refugium für unsere Hunde, Tierheim Smeura / Rumänien, Tierhilfe Hoffnung e.V.

Verwerven van een bosasiel in Roemenië, waar zwaar getraumatiseerde, mensenschuwe honden zich onder elkaar vrij en goed verzorgd kunnen bewegen.

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Förderantrag zur Unterstützung zum Bau einer „Schweinevilla“ für unsere aus der Massentierhaltung geretteten Schweine

Investeren in de bouw van een ??weerbestendige varkensstal met optimale zorg- en behandelingsfaciliteiten voor varkens die werden gered uit de intensieve veehouderij

SOKO Tierschutz e.V.

Recherche Lebendrupf 2021

Verzamelen van actueel beeldmateriaal over het levend plukken van donsveren voor productiedoeleinden, wat illegaal is in de EU.

Fondsen en filantropieformules

The European friends of the Rainforest Alliance account

Rainforest Alliance zet zich in voor het behoud van biodiversiteit en voor het vrijwaren van een duurzame habitat via landbouw-, economische en consumentenprojecten.

Hugo International for Respect and Dignity in the relationship with Animals (Fonds)

Het Fonds Hugo steunt structurele en grootschalige internationale projecten die aandacht hebben voor de maatschappelijke en gezondheidsdimensie van dierenbescherming. Het zal spe…

Adriaenssens-Embrechts (Fonds)

Het Fonds steunt projecten rond het behoud van biologische diversiteit zoals wetenschappelijk onderzoek, kweekprogramma’s, opvang bedreigde diersoorten en educatieve programma’s.…