Inclusieve transitie

Zorgen voor een rechtvaardige deelname aan klimaatacties, het bevorderen van een inclusieve dialoog en het ondersteunen van circulaire economie oplossingen voor een klimaatneutrale samenleving.

Iedereen moet een steentje bijdragen en mee verantwoordelijkheid nemen om de klimaatcrisis te bezweren. Daarom zijn lokale projecten waarin burgers zelf het heft in handen nemen zo belangrijk. Dat kan gaan om initiatieven die energieverbruik verminderen of om projecten die groene energie ook haalbaar en betaalbaar maken voor mensen uit kwetsbare omgevingen. Het zijn goede voorbeelden die anderen kunnen inspireren. Daarom ondersteunen we dergelijke projecten uit heel Europa en brengen we ze in kaart, zodat we over de grenzen heen van elkaar kunnen leren.

Ook de circulaire economie is een belangrijke hefboom in de aanpak van de klimaatcrisis. De Oeso geeft aan dat de helft van de broeikasgassen komt uit de ontginning van primaire materialen zoals ertsen, ruwe olie of steenkool. Via de uitbouw van een circulaire economie die gericht is op duurzaamheid voor mens en milieu, kunnen we dat aandeel gevoelig verkleinen.

In eigen land streven we via de circulaire economie naar een inclusieve arbeidsmarkt. In internationale context stimuleren we de dialoog tussen het zuiden en het noorden. Zo evolueren we naar een economie die minder schadelijk is voor het milieu en tegelijk sociaal rechtvaardig is voor élke mens.

'Inclusieve transitie' samengevat

  • Lokale klimaatprojecten uit heel Europa ondersteunen en in de schijnwerpers zetten.
  • Helpen aan een actieve uitbouw van de circulaire economie, die goed is voor mens én milieu.

Inclusieve transitie maakt deel uit van het programma Klimaat, leefmilieu en biodiversiteit

Projectoproepen

Housing Reno-Hope Award

Een erkenning voor organisaties die bijkomende huisvesting creëren via renovatie voor personen in kwetsbare situaties

Open
The Good Wave_Learning lab juni Zorgsector

Projectoproep The Good Wave

Impactvolle klimaatacties ontwikkelen door je doelgroep beter te leren kennen

Open

Projectoproep The Good Wave

Impactvolle klimaatacties ontwikkelen door je doelgroep beter te leren kennen

Open

Kregen steun

Améliorer, sensibiliser, encourager et former les travailleurs et les bénéficiaires de l'ASBL à la mobilité douce

Voorzien in een veilige fietsparking voor het personeel, organiseren van een fietsherstelatelier met begunstigden/kinderen van de vzw en sensibiliseren rond zachte mobiliteit.

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert

Sint-Lambrechts-Woluwe: bouw fietsenstallingen

Bouw van 6 nieuwe fietsenstallingen om de Terkamerenstraat om te vormen tot fietszone.

Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert

Een gemeentelijk fietspad (ICC) voor de Meilaan, Sint-Lambrechts-Woluwe

Ter bevordering van het fietsverkeer, een gemarkeerd fietspad aanleggen op de rijweg van de Meilaan (waar ook MIVB-lijn 29 passeert).

Evenementen

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 29/9 met Fons Leroy en Erik Paredis

29/09/2022 16:30 Tot 29/09/2022 17:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens het webinar met Fons Leroy en Erik Paredis op 29 september om 16u30.

Webinar - Werken in een meer circulaire economie: debat op 16/9 met Célia Sapart en Emmanuel Mossay

16/09/2022 12:30 Tot 16/09/2022 13:30

Zijn we klaar om te werken in en voor een meer circulaire economie? Volg het debat tijdens de webinar met Célia Sapart en Emmanuel Mossay op 16 september.

Wavemaker sessie - Polarisatie in het klimaatdebat: positie kiezen in tijden van wij-zij denken

21/11/2023 09:30 Tot 21/11/2023 14:00

Een interactieve sessie over polarisatie in het klimaatdebat: hoe voer je als organisatie actie als de polarisatiedruk toeneemt?

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

LoopS

LoopS, een ondersteunend traject voor Sociale Economiebedrijven met circulaire activiteiten. We willen SE-actoren ondersteunen en versterken in de ontwikkeling van CE in België.

Werken in een meer circulaire economie - Horizon 2035

Volgens de methodiek van ‘toekomstscenario’s’ ontwikkelt een ‘Creative group’ van professionals met diverse expertises scenario’s voor een circulaire arbeidsmarkt.

Fondsen en filantropieformules

URBAN PRODUCT (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van URBAN PRODUCT om initiatieven te ontwikkelen en versterken gericht op het herverdelen van duurzame oplossingen om de sociale impact te vergroten…

Jan Terlinck (Fonds)

Het Fonds ondersteunt verenigingen die zich inzetten voor de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit, de mensenrechten en de sociale rechtvaardigheid.

Press Releases

Zes projecten ontvangen in totaal 250.000 euro steun om een meer circulaire economie te bekomen

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt zes opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in beroepen die bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: steun voor vier innovatieve projecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt dit jaar 4 projecten rond ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’.

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …

Verhalen

Dvd, cd, kurk, … allemaal mee in het bad van circulair denken

Inclusieve transitie

“Het geeft onze mensen een waardevolle invulling van de dag. Ze zijn heel trots op wat ze hier doen.”
Tinne Van Echelpoel
Medewerkster bij Monnikenheide

Sportswitch: dé kringwinkel voor sportkledij

Inclusieve transitie

“We willen de bewustwording rond duurzaamheid van sportkledij aanwakkeren.”
Fran Verwimp
projectverantwoordelijke Sportswitch

Met de zalmkroket van maatwerkbedrijf naar reguliere markt

Inclusieve transitie

"Voedselresten verwerken, meer jobkansen in ons maatwerkbedrijf, intense samenwerking met het visverwerkende bedrijf en misschien ook jobs daar, dat zijn de resultaten van onze samenwerking rond de zalmkroket."
David Rotsaert
directeur