Verhaal

Sportswitch: dé kringwinkel voor sportkledij

Met een duwtje in de rug van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie zag Sportswitch begin 2022 het levenslicht. Door sportkledij voor iedereen toegankelijk te maken draagt de vzw niet alleen bij aan de fysieke, maar ook mentale gezondheid van de Brusselaars. En ook onze planeet vaart er wel bij.

Tien jaar geleden richtten een aantal nieuwkomers samen met sociaal betrokken organisaties de vzw Les Gazelles de Bruxelles op. Sindsdien organiseren ze wekelijks looptrainingen, met sport en ontmoeting als rode draad. “Doordat mensen van diverse culturen en uiteenlopende sociale klassen elkaar via sport leren kennen, verkleint de kloof tussen hun leefwerelden. Sport draagt bij aan een goede fysieke gezondheid, en bevordert ook het mentaal welzijn. Door onder meer deel te nemen aan wedstrijden bouwen de deelnemers meer zelfvertrouwen op, maar ook het netwerken tijdens de trainingen zelf, draagt bij aan hun sociale promotie”, vertelt Fran Verwimp, die voor Les Gazelles de Bruxelles vzw het project Sportswitch trekt. “Dat sport taalbarrières overstijgt, toonde de ontmoeting tussen een Rus die hier recent asiel heeft aangevraagd, en ons Franstalige lid Moussa. Beiden zijn fervente marathonlopers.”

Hoewel Les Gazelles haar trainingen gratis aanbiedt, blijft de aanschaf van sportkledij een hindernis. “De vzw had zelf al een minibib met sportkledij, maar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) merkte dat sommige mensen niet deelnemen aan sportactiviteiten omdat ze er niet de juiste outfit voor hebben. Toen we het idee van de sportbib lanceerden, was de VGC er dus meteen voor gewonnen”, vertelt Verwimp.

Van bib naar winkel

In hun zoektocht naar middelen diende Les Gazelles onder meer voor de projectoproep van het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt beheerd, een dossier in. “Dankzij die steun konden we Sportswitch concreet opstarten, en de winkel inrichten. Samen met de bureaus en stock is die gevestigd in een ruimte bij gemeenschapscentrum Nekkersdal in Laken, die we via de VGC ter beschikking krijgen”, vertelt Verwimp.

Van het originele plan om een sportbib te creëren evolueerde Sportswitch naar het model van een kringwinkel. “Mensen geven er de voorkeur aan om hun eigen kledij te bezitten. Zeker bij sportkledij vormt hygiëne een belangrijk criterium. Tegelijk is het logistiek eenvoudiger om een winkel te beheren dan een uitleensysteem”, vertelt Verwimp.

Bewustwording stimuleren

Anderhalf jaar na de start heeft Sportswitch een sterk netwerk uitgebouwd. Voor het inzamelen van de sportkledij doen de initiatiefnemers een beroep op particulieren, die hun stukken in een van de acht inzamelpunten verspreid over het Brusselse gewest kunnen doneren. Daarnaast zijn er occasioneel professionele spelers die de weg naar Sportswitch vinden. “We ontvingen al sportkledij van Oxfam, de Decathlon-winkel in Anderlecht, HOKA en Triathlon Vlaanderen. Via de nabijgelegen vzw L’Interstice kwam die kledij onder meer bij Brusselse ketjes terecht”, vertelt Verwimp. “Dat grote spelers hun merk willen beschermen, en overstocks nog liever verbranden dan te doneren, vormt een toekomstige uitdaging.”

Naast de samenwerking met armoedeorganisaties die mensen of zelfs hele groepen naar Sportswitch sturen, komen er heel wat particulieren winkelen. “Iedereen kan bij ons terecht. Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, of mensen zonder papieren, mogen per gezinslid gratis een outfit ter waarde van twintig euro uitkiezen. Voor de anderen gelden de nog steeds toegankelijke geafficheerde prijzen. Voor wie ons extra kan en wil steunen, zijn er supportprijzen. Intussen gingen al meer dan tweeduizend stuks de deur uit, van golfschoenen tot badpakken”, vertelt Verwimp.

“Hoewel we ons in eerste instantie op mensen in armoede richten, willen we tegelijk de bewustwording rond de duurzaamheid van sportkledij – zeker omdat die vaak uit vervuilende stoffen is gemaakt – aanwakkeren. Daarom trekken we regelmatig naar evenementen of scholen om er ons project voor te stellen aan jongeren. Dat sportkledij momenteel hip is, helpt.”

Duurzame inbedding

Naast een ecologische omgang met onze materiële wereld streeft Sportswitch naar duurzame sociale relaties. “Net als bij Les Gazelles stimuleren we mensen om hun talenten te ontwikkelen. Zo groeide een van onze deelnemers uit tot een medewerker, en nu zelfs teamcoach. Of loopt een van onze vrijwilligers met autisme hier stage. Dankzij zijn liefde voor sport en menselijke ontmoetingen voelt hij zich hier als een vis in het water. Ook op school is hij helemaal opengebloeid”, vertelt Verwimp.

“We willen de bewustwording rond duurzaamheid van sportkledij aanwakkeren.”
Fran Verwimp
projectverantwoordelijke Sportswitch

Om een duurzame werking te kunnen uitbouwen wil Sportswitch haar erkenning als sociaal-economische onderneming omzetten in een mandaat. “Nu worden onze medewerkers onder artikel 60 via het OCMW betaald. Aangezien we die socio-professionele inschakeling effectief verwezenlijken – en mensen extra competenties bijbrengen, willen we een mandaat vragen. Dat zou ons minder afhankelijk maken van projectsubsidies, en onze gestage groei stimuleren”, vertelt Verwimp. “Tegelijk zetten we voortdurend in op nieuwe projecten: zo werken we aan een project met Femma Quartier en ook met modeontwerpster Kenza Vandeput van Kasbah Kosmic rond upcycling.”

Over het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en is een van de Fondsen waarmee ING België bijdraagt aan verschillende maatschappelijke thema's, naast het ING Fonds voor een Digitaal Inclusievere Samenleving, het Fonds voor Financiële Educatie en het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen. Sinds 2005 hebben de Fondsen waaraan ING heeft bijgedragen al 787 projecten gesteund, via projectoproepen en andere activiteiten, voor een totaalbedrag van 9,7 miljoen euro.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Met de zalmkroket van maatwerkbedrijf naar reguliere markt

Circulaire economie

"Voedselresten verwerken, meer jobkansen in ons maatwerkbedrijf, intense samenwerking met het visverwerkende bedrijf en misschien ook jobs daar, dat zijn de resultaten van onze samenwerking rond de zalmkroket."
David Rotsaert
directeur

Jongeren nemen een sprong in het diepe

Circulaire economie

“Dit project leerde jongeren hoe de circulaire economie helpt te besparen op kostbare hulpbronnen zoals water en hoe je op een vernieuwende manier kan bouwen.”
Philippe Van Ginderdeuren
Coördinator van CDR Construction

Repareren kan je leren

Circulaire economie

“Ik ben al een paar maanden thuis van mijn werk en voel dat ik nood heb om bij te leren en terug iets te doen, liefst met mijn handen.”
Michiel
Cursist bij MAAKbar

Andere projectoproepen

Fonds Harzé 2024

Oproep Fonds Harzé voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken

Open

Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer: oproep projecten met regionale focus voor meer circulariteit voor textiel, voedsel of (wijk)renovatie - 2024

Ondersteuning van regionale projecten over textiel, voedsel of (wijk)renovatie, die bijdragen tot de transitie naar een duurzame en circulaire samenleving.

Open
Fonds Ernest Solvay new

2023 Fonds Ernest Solvay - Herfstselectie

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Ixelles - R-Use Fabrik asbl (Projectrekening)

De R-Use Shop zal de winkel voor gebruikte kleding en het reparatieatelier huisvesten, naast de R-Use Fabrik, met als doel het bewustmaken inzake terugwinning,

Green.er (Fonds)

Steunt initiatieven met veelbelovende, innovatieve sociale, wetenschappelijke of culturele effecten, die mikken op het hergebruik van versleten rubberen luchtbanden in België.

La Bourrache (Projectrekening)

Volledig herbekijken van de irrigatie-infrastructuur teneinde, ook in tijden van klimaatopwarming, te beschikken over voldoende water om kwaliteitsvolle biologische groenten te t…

Andere persberichten

Zes projecten ontvangen in totaal 250.000 euro steun om een meer circulaire economie te bekomen

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie steunt zes opleidings- en werkgelegenheidsprojecten in beroepen die bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Naar beter grondstoffengebruik in circulaire systemen: steun voor vier innovatieve projecten

Het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer ondersteunt dit jaar 4 projecten rond ‘Meer circulariteit voor textiel, voedsel en (wijk)renovatie’.

Beroepen in de circulaire economie versterken

Het ING-Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 11 vernieuwende projecten die zo efficiënt mogelijk omspringen met grondstoffen én banen creëren, voor een totaal van …