Gezondheidsonderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen dat antwoorden zoekt op de grote maatschappelijke behoeften.

De vooruitgang in de geneeskunde komt niet uit de lucht gevallen: er gaan lange en dure jaren van onderzoek aan vooraf. Noeste arbeid die de deuren opent naar nieuwe therapieën die patiënten en hun omgeving ten goede komen. Dankzij de middelen die filantropen ter beschikking stellen, ondersteunt de Koning Boudewijnstichting gezondheidsonderzoek op Belgisch en Europees niveau, als aanvulling op overheidsinvesteringen en in samenwerking met publieke en private spelers.

Onze acties

  • medisch-wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en beurzen toekennen aan toponderzoekers in verschillende gezondheidsdomeinen: zeldzame ziekten, kanker, neurologie, cardiologie, reumatologie…;
  • zich onderscheiden op het vlak van onderzoek naar zeldzame ziekten dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Generet. Elk jaar kent dit Fonds een Prijs van 1 miljoen euro toe aan een toonaangevend onderzoeker;
  • ‘niche’-benaderingen ontwikkelen die niet gefinancierd worden door andere spelers, met de klemtoon op innovatie.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Onderzoek naar MSA

Steun voor onderzoek naar Multiple Systeem Atrofie (MSA) en aanverwante aandoeningen

Open

Springboard grant for applied research in primary care

Springplankbeurs om de onderzoekscarrière van jonge talentvolle postdoc onderzoekers in toegepast onderzoek in de eerstelijn te lanceren

Open

Belgian Heart Fund - Multicentre Randomised Clinical Trials in cardiology

Steun voor gerandomiseerde multicentrische klinische trials in cardiologie.

Open

Kregen steun

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

support of young and promising researchers in oncology, in the form of special additional bench fees to a number of FWO postdoctoral fellowships (junior and senior).

Toekennen van een extra toelage aan de jonge postdoctorale onderzoekers met de beste rankings, in het FWO-Cancer Panel (Med4).

Arnaud Delafontaine

Loopbiomechanica na totale enkelprothese bij patiënten met eindstadium enkelartrose

Onderzoeken of de voordelen van een totale enkelprothese voor loopmechanica afhankelijk zijn van ontstaan van enkelartrose: een enkelfractuur of een verzwikte enkel.

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION

Combination of epidrugs in Rhabdoid tumors : a comprehensive analysis of effectiveness and of the mechanisms of resistance (EpiRT)

Onderzoeken hoe nieuwe medicijnen kunnen inwerken op een epigenetische actor (SMARCB1) om agressieve rhabdoïde tumoren bij jonge kinderen te behandelen.

Evenementen

Uitreiking 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

16/02/2023 17:30 Tot 16/02/2023 21:00

Uitreiking van de 5de Prijs Generet voor zeldzame ziekten

Prijsuitreiking - laureaten 2022 Fondsen voor gezondheidsonderzoek

05/10/2023 10:30 Tot 05/10/2023 12:30

Prijsuitreiking - Laureaten 2022 van de Fondsen voor gezondheidsonderzoek

Fondsen en filantropieformules

Eye Hope (Fonds Vrienden van)

Bevriende filantropen van de ivzw Eye Hope ondersteunen wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom van Wolfram.

Generet (Fonds)

Een prestigieuze prijs voor onderzoek naar zeldzame ziekten in België

Germaine Thibaut (Fonds)

Inzet voor het welzijn van kwetsbare inwoners in Halle. Preventie en bestrijding van levensbedreigende ziekten, met name kanker. Humanitaire, medische noodsituaties in de wereld…

Press Releases

Mental Health Research Mapping

KBS stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar geestelijke gezondheid

16 02 2024

De KBS richt het Fonds voor Onderzoek naar Geestelijke Gezondheid op om het onderzoek naar geestelijke gezondheid in België in kaart te brengen.

1,5 miljoen voor Belgisch onderzoek naar mucoviscidose

21 11 2023

Acht universitaire onderzoeksgroepen krijgen van het Fonds Alphonse en Jean Forton en de Belgische Mucovereniging financiële steun om onderzoek te doen naar mucoviscidose

Prinses Astrid bezoekt het VIB-UAntwerpen Centrum voor Moleculaire Neurologie

10 11 2023

Prof. Rosa Rademakers ontving in 2021 de Prijs Generet voor haar onderzoek naar zeldzame vormen van dementie

Verhalen

Filantropische financierders van muco-onderzoek brengen samenwerking tot stand tussen UGent, UCL en het Militair Hospitaal

Gezondheidsonderzoek

“Hoewel een idee in onze sector soms heel veel waard is, deelden we onze kennis voor dit project in alle vertrouwen met elkaar. Die openheid én onze inhoudelijke en technische complementariteit zorgen ervoor dat één plus één drie is. Op termijn varen vooral de patiënten daar wel bij.”
Piet Cools
medisch microbioloog aan de Universiteit Gent

Reumatologen zetten al ruim 20 jaar schouders onder onderzoeksfonds voor verhoging levenskwaliteit van hun patiënten

Gezondheidsonderzoek

"Het Fonds heeft de aanzet gegeven voor een ruimere visie van reuma, met aandacht voor de psychosociale en sociale aspecten."
Prof. Xavier Janssens
Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek

Hoop voor kinderen met een ontwikkelings-stoornis

Gezondheidsonderzoek

“We zien dat dit helpt, een professional die tijdens de wachtperiode al eens luistert, die ouders zegt wat ze al kunnen doen.”
Eva Cloet
Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen UZ Brussel