Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Een andere kijk op psychiatrische zorg vanuit het ziekenhuis op maat van de zorggebruiker

Ondersteuning van herstelgerichte extramurale psychiatrische zorg

Open

Rode Neuzen Fonds - Sterker op school

Steun aan organisaties die uitpakken met een stevig en vernieuwend project dat het mentale, fysieke en sociale welzijn van de leerlingen wil verbeteren en op korte termijn kan wo…

Bekendgemaakt

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching

Ondersteunen samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg door coaching

Bekendgemaakt

Kregen steun

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

Een natuur- en diervriendelijke omgeving die therapeutisch en verbindend werkt voor maatschappelijk kwetsbare jongeren: werk maken van een beleefroute met paarden en inzetten op een gevoelstuin, een bloemen- en kruidenweide en een ontmoetingsplaats.

De weide aan het jeugdhulpcentrum omvormen tot een therapeutische, ecologische gevoelstuin, bloemen/kruidenweide, met een beleefroute en paarden, ten bate van kwetsbare jongeren.

The Red Pencil (Europe)

Bestendigen impact van The Red Pencil, na stopzetting COVID Solidarity Fund

Fondsenwervingsstrategie diversifiëren, zichtbaarheid vergroten en onderzoek doen naar kunsttherapie om als expert samen te werken met grote ngo's en de EU. 

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Fondsen en filantropieformules

Mechelen - Home Marjorie (Projectrekening)

Voor de overkapping van het buitenterras en voor de aankoop van hulpmiddelen zoals relaxzet.

Press Releases

Genkse juf Tine is 1.000 Sidekick Sam: “Online vond ik wel wat lesmateriaal over armoede, maar volledige lespakketten, podcasts en getuigenissen? Geweldig!”

15 12 2022

Tine Kellens, juf in de Genkse freinetschool is de 1.000ste leerkracht die zich registreerde bij de Sidekick Sam Academy, de (inter)actieve community voor leerlingenbegeleiding.

Rode Neuzen Dag bedankt Vlaanderen voor zes fantastische jaren

28 09 2022

Rode Neuzen Dag bedankt Vlaanderen voor 6 fantastische jaren. Het verhaal is nog niet ten einde want binnenkort start een nieuw initiatief.

Officiële start Rode Neuzen Academy samen met 350 Sidekick Sams

17 05 2022

De Rode Neuzen Academy lanceert een online platform dat leerkrachten tools en opleidingen aanbiedt om leerlingen een duw in de juiste richting te geven.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster