Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching

Ondersteunen samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg door coaching

Loopt binnenkort af!

Unlock your energy !

Ondersteuning van initiatieven die jongeren (15-25 jaar) motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid versterken.

Bekendgemaakt

Award - Mentale gezondheid in de eerste lijn

Award voor innovatieve praktijken in de eerste lijn rond geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.

Bekendgemaakt

Kregen steun

CAW Boom Mechelen Lier

Gespreskroute Trenziria; Divers-sensitief & Inclusief.

Via de gespreksmethodiek Trenziria reflecteren klassen, gestructureerd en veilig, over diversiteit, respect en inclusie, en over de meerwaarde voor het samen leven/leren.

CAW Boom Mechelen Lier

Overkop Mechelen

Versterken van de kwetsbare, meestal allochtone jongeren van het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM), die vaak kampen met tal van psychische problemen; hen aanmoedigen om…

CAW Boom Mechelen Lier

ROJM OVERKOP, let's bridge the gap

Hulp bieden aan de jongeren van het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM): meestal van allochtone afkomst, kwetsbaar en met tal van psychische problemen; het is de bedoelin…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Fondsen en filantropieformules

Encounter Vlaanderen (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Encounter Vlaanderen die als doel heeft de relationele vaardigheden van jongeren, singles en koppels te versterken.

Le Roseau

Grondig renoveren van Le Roseau, het 'ontvangsthuis' op de site van het universitaire ziekenhuis Saint-Luc, dat dient om aan familieleden van patiënten, die veraf wonen, een dak,…

The Red Pencil (Europe) (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van F.U.P. The Red Pencil (Europa), die het grote publiek, autoriteiten en partners bewustmaken van kunsttherapie.

Press Releases

Rode Neuzen Dag bedankt Vlaanderen voor zes fantastische jaren

28 09 2022

Rode Neuzen Dag bedankt Vlaanderen voor 6 fantastische jaren. Het verhaal is nog niet ten einde want binnenkort start een nieuw initiatief.

Officiële start Rode Neuzen Academy samen met 350 Sidekick Sams

17 05 2022

De Rode Neuzen Academy lanceert een online platform dat leerkrachten tools en opleidingen aanbiedt om leerlingen een duw in de juiste richting te geven.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster