Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Kind en kip

Geestelijke gezondheid van jongeren bevorderen dankzij interventies met dieren

De evaluatie van interventies met dieren in een context van geestelijke gezondheid van kinderen (van 0 tot 15 jaar inbegrepen) (van 0 t.e.m.15 jaar)

Bekendgemaakt

OverHoop - Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

Oproep voor organisaties die willen bijdragen aan de ontwikkeling van een ondersteunend aanbod voor de eerste lijn

Bekendgemaakt

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching

Ondersteunen samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg door coaching

Bekendgemaakt

Kregen steun

Lauranne Scheldeman

Beurs voor onderzoek naar epilepsie aan het UCL Queen Square Institute of Neurology in Londen.

Beurs om ervaring op te doen op het vlak van preoperatieve screening van patiënten met refractaire epilepsie voorafgaand aan een aanstelling als epileptoloog in het UZ Leuven.

Gooikenshoeve

Gooikenshoeve: opvang en begeleiding van Clarisse Standaert

Instaan voor een vrijwel onafgebroken verblijf (5 dagen op 7, 24u/24) van een 16-jarig meisje in de rustgevende en liefdevolle omgeving van de zorgboerderij.

Emergences

lancement de l'application Prezens

Iedereen via de app 'Prezens' toegang geven tot korte meditatiesessies rond stressmanagement, spiritualiteit, om het dagelijkse (gezins)leven meer in evenwicht te brengen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

OverHoop - Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

De Koning Boudewijnstichting coördineert een driejarig project m.b.t. de bewustmaking, preventie en interventie bij vroegkinderlijke negatieve ervaringen.

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Fondsen en filantropieformules

Fosses-la-Ville - Un Nouveau Chapitre asbl (Projectrekening)

Een herenhuis kopen voor mensen met dementie en hun partner, en hen overdag in de gemeenschapsruimtes helpen hun vrijheid te benutten, met professionals, vrijwilligers, familie.

Le Roseau

Grondig renoveren van Le Roseau, het 'ontvangsthuis' op de site van het universitaire ziekenhuis Saint-Luc, dat dient om aan familieleden van patiënten, die veraf wonen, een dak,…

Love Health Center (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het Love Health Centre, die iedereen sensibiliseren, steunen en begeleiden bij zijn intieme, relationele en seksuele ontplooiing.

Press Releases

Transitiepsychiatrie: naar een betere behandeling van jongeren

14 12 2023

Conclusies en aanbevelingen van de twee leerstoelen in transitiepsychiatrie, die vier jaar lang gesteund werden door het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de KBS.

560.000 euro steun voor zorg in psychiatrische ziekenhuizen op maat van de gebruiker

10 10 2023

14 projecten die een ambitieuze aanpak van herstelgerichte zorg willen invoeren, ontvangen in totaal €560.000 aan steun

Genkse juf Tine is 1.000 Sidekick Sam: “Online vond ik wel wat lesmateriaal over armoede, maar volledige lespakketten, podcasts en getuigenissen? Geweldig!”

15 12 2022

Tine Kellens, juf in de Genkse freinetschool is de 1.000ste leerkracht die zich registreerde bij de Sidekick Sam Academy, de (inter)actieve community voor leerlingenbegeleiding.

Verhalen

Universitaire leerstoelen voor hulp aan jongeren in transitie

Geestelijke gezondheid

“De late adolescentiejaren zijn een cruciale periode voor diagnose en vroegtijdige behandeling.”
Simone Marchini
kinder- en jeugdpsychiater

Kinderen mentaal gezond houden met interactieve technologie

Geestelijke gezondheid

"Ik wilde mijn pijn en lijden omzetten in een doel en dat doel is het bevorderen van preventie van geestelijke gezondheidsproblemen"
Sachin Chaudhry
oprichter van TrustCircle

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe