Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in de Federatie Wallonië-Brussel

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in de Federatie Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Rode Neuzen Fonds - Sterker op school

Steun aan organisaties die uitpakken met een stevig en vernieuwend project dat het mentale, fysieke en sociale welzijn van de leerlingen wil verbeteren en op korte termijn kan wo…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Psytoyens

Renforcement et réflexion stratégique - phase 3

Steun voor de strategische versterking van de organisatie (Fase III - implementatie van de sociocratie)

Groep INTRO

POWERKID! Een Powerkit om steviger in je schoenen te staan door positieve keuzes te maken op school en in het leven. Groep Intro Limburg geeft een weerbaarheidstraining waarbij deelnemers bewust worden van hun fysieke en mentale mogelijkheden.

Jongeren via een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining bewust maken van hun fysieke/mentale mogelijkheden teneinde positieve keuzes te maken op school/in het leven.

Albrecht Rodenbachschool

Stille ruimte voor leerlingen die het moeilijk hebben

Creëren van een stille ruimte voor leerlingen die het mentaal of emotioneel moeilijk hebben, om even alleen te zijn of met iemand te praten; met de steun van de Rode Neuzen Dag.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Fondsen en filantropieformules

Centre for Children in Vulnerable Situations (Projectrekening)

Opzetten van een centrum voor psychische gezondheidszorg in Noord-Oeganda, om mensen met psychische problemen op te vangen en te ondersteunen.

Encounter Vlaanderen (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Encounter Vlaanderen die als doel heeft de relationele vaardigheden van jongeren, singles en koppels te versterken.

Mechelen - Home Marjorie (Projectrekening)

voor de overkapping van het buitenterras en voor de aankoop van hulpmiddelen zoals relaxzet

Press Releases

Officiële start Rode Neuzen Academy samen met 350 Sidekick Sams

17 05 2022

De Rode Neuzen Academy lanceert een online platform dat leerkrachten tools en opleidingen aanbiedt om leerlingen een duw in de juiste richting te geven.

Geestelijke gezondheid: naar een versterking van de eerste lijn

18 08 2021

Versterking van de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en eerste lijn: inspirerende gids met internationale voorbeelden en nieuwe projectoproep.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster