Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Unlock your energy !

Ondersteuning van initiatieven die jongeren (15-25 jaar) motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid versterken.

Bekendgemaakt

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Geestelijke gezondheid in de eerste lijn in de Federatie Wallonië-Brussel

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken in de Federatie Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bekendgemaakt

Kregen steun

Challenge Day VZW

Challenge Day - Over de Streep

Met jongeren in workshops ervaringsgericht werken rond verbinding, diversiteit, openheid en zelfexpressie, om een samenhorigheidsgevoel/positiever schoolklimaat te creëren.

CDI vzw Campus BBO Het Vlot

Kikkerklas

Aan de leerlingen een time-outruimte aanbieden om de drukte in hun hoofd op een fysieke manier te kanaliseren via een boksbal, trampoline, Wobbel of cocooning, zodat hun hele lic…

KTA II Ensorinstituut

Ensor’s vertrouwensleerlingen

Selecteren, opleiden en inzetten van 'vertrouwensleerlingen' tegen pesten, uitsluiten en polariseren op school, en bijstaan van leerlingen die nood hebben aan een babbel.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Fondsen en filantropieformules

Au temps pour toi

Aankopen en renoveren van een huis waar mensen met een burn-out niet-medisch worden ondersteund om hun crisissituatie om te vormen tot een kans (handenarbeid, sport, groepsleven)…

KAOS (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van KAOS vzw, die artistieke initiatieven (plastische kunst, theater, muziek enz.) op touw zet met patiënten met psychiatrische stoornissen.

Press Releases

Geestelijke gezondheid: naar een versterking van de eerste lijn

18 08 2021

Versterking van de samenwerking tussen geestelijke gezondheidszorg en eerste lijn: inspirerende gids met internationale voorbeelden en nieuwe projectoproep.

Naar een betere integratie van de mentale gezondheid in de eerste lijn

23 02 2021

Zes vernieuwende praktijken om op het terrein de geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg beter te verbinden, krijgen een Award ‘Mentale gezondheid in de eerste lijn’.

Verhalen

Ademruimte voor ploeterjongeren

Geestelijke gezondheid

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe

Magistraten zetten andere bril op bij psychische problemen

Geestelijke gezondheid

"De mensen uit de gerechtelijke wereld die deelnamen aan de workshops spraken over een grotere bewustwording, een andere blik op mensen met psychische aandoeningen.”
Nathalie Van Laer
Onderzoekster