Kwaliteit van zorg

Investeren in kwaliteitsvolle zorg voor personen die thuis wonen of verblijven in een zorginstelling.

Kwaliteitsvolle zorg garanderen staat centraal in een doeltreffende en goed functionerende gezondheidszorg. De Koning Boudewijnstichting wil daartoe bijdragen, zowel voor mensen die thuis wonen als voor mensen die in een zorginstelling verblijven. Dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Dr. Daniël De Coninck kunnen wij investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die thuis hulp en zorg nodig hebben.

Onze acties

  • onderzoek en kennisopbouw in de eerste lijn ondersteunen;
  • innovatie stimuleren om zorgberoepen aantrekkelijker te maken;
  • investeren in de toepassing van technologieën in de thuiszorg die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren;
  • de ontwikkeling en de verduurzaming van zorgzame buurten ondersteunen waar lokale spelers, overheden en eerstelijnsprofessionals samenwerken voor zorg en hulp;
  • in zorginstellingen initiatieven steunen die een directe impact hebben op de levenskwaliteit van de bewoners;
  • samenwerkingen en partnerschappen stimuleren, vooral Europees en internationaal, rond ‘integrated community care’.

Kwaliteit van zorg maakt deel uit van het programma Gezondheid

Meer informatie op fondsdanieldeconinck.be

Projectoproepen

Gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisaties in Federatie Wallonië-Brussel

Van individuele gezondheidsvaardigheden naar gezondheidsvaardige organisaties in Federatie Wallonië-Brussel

Open

Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie : Promotie van een gezond voedingspatroon en van voldoende lichaamsbeweging

Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) verleent steun aan projecten in België die evenwichtige voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbewegi…

Bekendgemaakt

De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis – Fonds Dr. Daniël De Coninck

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan in de COVID-19 crisis.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Vereninging Ons Tehuis

Contextappartement Boskant

Opfrissen van het huidige 'context'-appartement en inrichten van een tweede appartement om  tijdens de coronaperiode toe te laten dat cliënten die in een residentiële voorziening…

Broeders van Liefde - Zorggroep Multiversum

M(arqu)eeting

Creëren van een meetingspot om jongeren tussen 16 en 25 jaar, die opgenomen zijn in een psychiatrische instelling, op een laagdrempelige manier te verbinden (indien nodig vanop a…

De Rivier

WEL-ZIJN IN TIJDEN VAN NIET-ZIJN

Met een aangepaste bus rondrijden in Groot-Antwerpen om voeding (aanbod, boodschappen), verbinding (knuffelbus, heimweebus), vrije tijd (dans- en concertbus, creabus, radiobus, b…

Evenementen

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

09/11/2021 12:30 Tot 09/11/2021 17:00

Presentatie van lessons learned uit 24 gezondheidsvaardigheden praktijken en handvatten voor eerstelijnsactoren.

Fondsen en filantropieformules

Petrus Deboet (Fonds)

Financiële steun aan patiëntenverenigingen die zich in het Leuvense inzetten voor hulpbehoevende kankerpatiënten.

Van het Hart (Fonds)

Steun aan projecten voor de minstbedeelden, rond wetenschappelijk onderzoek, het verspreiden van cultuur, de bescherming van de biodiversiteit,…

Press Releases

Leren spreken over palliatieve zorg en levenseinde: zeven organisaties krijgen steun van Fonds Mechelynck

22 04 2021

Leren spreken over palliatieve zorg en levenseinde: zeven organisaties krijgen steun van Fonds Mechelynck.

Samenwerking en digitalisering in eerstelijnszorg versneld door coronacrisis

01 02 2021

Covid-19 : ruim 300 eerstelijnsorganisaties bevraagd. Lessen te trekken op vier punten: samenwerking, slimme digitalisering, vooruitziendheid en verbreding van het begrip zorg.

Solidariteit in Ostbelgien: 20 projecten krijgen bijna 135.000 euro

06 01 2021

Verhalen

Leven na een hersenletsel: leren doen wat je nog kan

Gezondheid Kwaliteit van zorg

"Wij willen dat patiënten weer een aantal dingen zelf doen en zo het gevoel hebben dat ze opnieuw vat krijgen op hun leven.”
Hilde Pitteljon
coördinator Centrum Consult

Naar een uniformer hygiënebeleid in residentiële instellingen

Kwaliteit van zorg

“De coronacrisis bracht in onze instellingen enkele zwakheden naar boven. We hebben al doende geleerd, en die kennis willen we delen met elkaar.”
Gijs Van Pottelbergh
Bestuurder huisartsenkring KHOBRA en coördinator Zorgzaam Leuven

Intelligent digitaliseren, tevreden thuiszorgers

Kwaliteit van zorg

“Dit is niet digitaliseren om te digitaliseren. Wij willen dit op een gezonde en intelligente manier doen.”
Hilde Clincke
Directeur Thuiszorg bij Zorg Leuven