Kwaliteit van zorg

Investeren in kwaliteitsvolle zorg voor personen die thuis wonen of verblijven in een zorginstelling.

Kwaliteitsvolle zorg garanderen staat centraal in een doeltreffende en goed functionerende gezondheidszorg. De Koning Boudewijnstichting wil daartoe bijdragen, zowel voor mensen die thuis wonen als voor mensen die in een zorginstelling verblijven. Dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Dr. Daniël De Coninck kunnen wij investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die thuis hulp en zorg nodig hebben.

Onze acties

  • onderzoek en kennisopbouw in de eerste lijn ondersteunen;
  • innovatie stimuleren om zorgberoepen aantrekkelijker te maken;
  • investeren in de toepassing van technologieën in de thuiszorg die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren;
  • de ontwikkeling en de verduurzaming van zorgzame buurten ondersteunen waar lokale spelers, overheden en eerstelijnsprofessionals samenwerken voor zorg en hulp;
  • in zorginstellingen initiatieven steunen die een directe impact hebben op de levenskwaliteit van de bewoners;
  • samenwerkingen en partnerschappen stimuleren, vooral Europees en internationaal, rond ‘integrated community care’.

Kwaliteit van zorg maakt deel uit van het programma Gezondheid

Meer informatie op fondsdanieldeconinck.be

Projectoproepen

Ruggensteun voor zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn

Oproep voor projecten die stress voorkomen en verlichten bij zorg- en welzijnswerkers in de eerste lijn, en die hun welzijn verhogen.

Bekendgemaakt

Fonds Gert Noël - Oproep 2022

Een betere communicatie, informatie en begeleiding van de patiënt en zijn naasten.

Bekendgemaakt

Fonds Benevermedex - Assure your future

Steun aan wetenschappelijk onderzoek in het domein van de private verzekeringen ten behoeve van slachtoffers van ongevallen

Bekendgemaakt

Kregen steun

REMA Medical Technologies

REMA: Verbeteren medische contacten/beslissingen gezondheidswerkers in Afrika

Voorzien in een betere samenwerking en permanent afstandsonderwijs voor Afrikaanse gezondheidswerkers via medisch platform van Rema Medical Technologies.

Fondation Sainte-Elisabeth / Fonds Onco-radiothérapie

L'Espace Bien-être l'Essentiel: Zorg/activiteitencentrum voor patiënten met kanker, Namen

Na de Covid-crisis en aansluitend bij integratieve geneeskunde, unieke individuele zorg en groepsactiviteiten blijven aanbieden aan patiënten/familie, vanaf kankerdiagnose tot ee…

Eureka Foundation

CleverKids Corona-aanpak

In tijden van corona extra ondersteunen van het afstandsleren bij leerlingen met een beperking inzake schriftelijke communicatie; via het zo eenvoudig mogelijk inschakelen van IT…

Evenementen

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

09/11/2021 12:30 Tot 09/11/2021 17:00

Presentatie van lessons learned uit 24 gezondheidsvaardigheden praktijken en handvatten voor eerstelijnsactoren.

Aantrekkelijkheid van de beroepen in de zorg - een uitdaging voor de toekomst

25/02/2022 09:30 Tot 25/02/2022 12:00

CESE Wallonie, UNIPSO en de KBS organiseren een webinar over de aantrekkelijkheid van beroepen in de zorg.

Symposium Doelgerichte zorg

17/11/2022 09:30 Tot 17/11/2022 16:00

Hoe doelgerichte zorg implementeren in de praktijk? Het symposium combineert getuigenissen van doeners met een theoretisch kader en praktische handvaten.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Zorgzame buurten

De Koning Boudewijnstichting coördineert een tijdelijk consortium om voor de projecten Zorgzame Buurten een begeleidings-en ondersteuningsprogrammate te realiseren.

Fondsen en filantropieformules

SAM, Solidariteit Thuis - het netwerk voor verzorgers (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen SAM Solidariteit Thuis, dat het zoeken naar steun en informatie vergemakkelijkt om mensen met een verlies aan autonomie te helpen thuis te blijven wonen

AZ Alma (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van AZ Alma dat tracht een zo breed mogelijk zorgaanbod te faciliteren in het Meetjesland dankzij een breed aanbod aan behandelingen en disciplines

Ella Stappers (Fonds)

Het Fonds Ella Stappers werd opgericht om projecten te steunen in de neonatologie.

Press Releases

Ouders van kinderen met een beperking steunen en respijt gunnen

25 08 2023

22 projecten die respijtoplossingen bieden aan ouders van kinderen met een handicap, ontvangen steun voor een totaalbedrag van 381.900 euro.

Marieke, Addicted to life: het recht op sterven, gaf haar de wil om te leven

27 01 2023

Documentaire film over de laatste 3 levensjaren van Marieke Vervoort die de existentiële en morele vragen onderzoekt over de manier waarop we reflecteren over sterven en leven.

Twee Luikse initiatieven die zorg vermenselijken bekroond door Fonds Gert Noël

19 01 2023

Het Fonds Gert Noël bekroont twee Luikse projecten die de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in de ziekenhuisomgeving of in hun contacten met het zorgnetwerk verbeteren.

Verhalen

Filantropie in het bloed

Kwaliteit van zorg

“Mijn kleinkinderen missen voor geen goud de uitreiking van de Prijzen die hun overgrootmoeder gecreëerd heeft.”
Isabelle Jortay-Noël
dochter van Gert Noël

Troostplek verbindt buurtbewoners in zorgzame buurt Ledeberg

Kwaliteit van zorg

“Verlies, verdriet, rouw… is geen makkelijk thema, maar we hebben niet het gevoel dat we aan iets onbereikbaars zijn begonnen.”
Mia Trappeniers
coördinator Zorgzame Buurt Ledeberg

Marieke Vervoort: verslaafd aan het leven

Kwaliteit van zorg

"Ik had mijn eigen leven onder controle. En kijk, ik ben er nog steeds. Je doet altijd meer en meer omdat je je eigen leven in handen hebt. Je kunt zeggen wanneer het genoeg is."
Marieke Vervoort
atlete, Paralympische Spelen Rio 2016