Kwaliteit van zorg

Investeren in kwaliteitsvolle zorg voor personen die thuis wonen of verblijven in een zorginstelling.

Kwaliteitsvolle zorg garanderen staat centraal in een doeltreffende en goed functionerende gezondheidszorg. De Koning Boudewijnstichting wil daartoe bijdragen, zowel voor mensen die thuis wonen als voor mensen die in een zorginstelling verblijven. Dankzij de aanzienlijke middelen van het Fonds Dr. Daniël De Coninck kunnen wij investeren in de eerste lijn en in de levenskwaliteit van mensen die thuis hulp en zorg nodig hebben.

Onze acties

  • onderzoek en kennisopbouw in de eerste lijn ondersteunen;
  • innovatie stimuleren om zorgberoepen aantrekkelijker te maken;
  • investeren in de toepassing van technologieën in de thuiszorg die de levenskwaliteit van patiënten en hun omgeving verbeteren;
  • de ontwikkeling en de verduurzaming van zorgzame buurten ondersteunen waar lokale spelers, overheden en eerstelijnsprofessionals samenwerken voor zorg en hulp;
  • in zorginstellingen initiatieven steunen die een directe impact hebben op de levenskwaliteit van de bewoners;
  • samenwerkingen en partnerschappen stimuleren, vooral Europees en internationaal, rond ‘integrated community care’.

Kwaliteit van zorg maakt deel uit van het programma Gezondheid

Meer informatie op fondsdanieldeconinck.be

Projectoproepen

2023A - Projectrekeningen van het Steunfonds Emmaüs

Via deze call kunnen voorzieningen van de Emmaüsgroep een aanvraag indienen voor de opening van een projectrekening.

Open

Doelgerichte zorg in de eerste lijn bevorderen – Fonds Dr. Daniël De Coninck 

Eerstelijnswerkers en burgers aanmoedigen om ervaring op te doen en de omslag naar doelgerichte zorg te versnellen

Bekendgemaakt

UCB Community Health Fund - Oproep Ondersteunende Projecten

De middellange- en langetermijneffecten aanpakken van de COVID-19-pandemie op de gezondheid van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen

Bekendgemaakt

Kregen steun

REMA Medical Technologies

REMA: Verbeteren medische contacten/beslissingen gezondheidswerkers in Afrika

Voorzien in een betere samenwerking en permanent afstandsonderwijs voor Afrikaanse gezondheidswerkers via medisch platform van Rema Medical Technologies.

Emmaüs - St. Norbertushuis / Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel

‘Duffeltje, het knuffeltje’

Aanbieden van de knuffel ‘Duffeltje’ (met een handleiding voor ouders/hulpverleners), de ‘Duffeltje App’ en een e-learningmodule voor hulpverleners, om kinderen met een psychisch…

European Oncology Nursing Society

EONS14 Congress

Steunen van de deelname van oncologieverpleegkundigen aan het EONS-'Kankerverpleegkunde Congres: Naar een nieuw tijdperk in kankerzorg'.

Evenementen

Gezondheidsvaardigheden in de eerste lijn versterken

09/11/2021 12:30 Tot 09/11/2021 17:00

Presentatie van lessons learned uit 24 gezondheidsvaardigheden praktijken en handvatten voor eerstelijnsactoren.

Aantrekkelijkheid van de beroepen in de zorg - een uitdaging voor de toekomst

25/02/2022 09:30 Tot 25/02/2022 12:00

CESE Wallonie, UNIPSO en de KBS organiseren een webinar over de aantrekkelijkheid van beroepen in de zorg.

Symposium Doelgerichte zorg

17/11/2022 09:30 Tot 17/11/2022 16:00

Hoe doelgerichte zorg implementeren in de praktijk? Het symposium combineert getuigenissen van doeners met een theoretisch kader en praktische handvaten.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Zorgzame buurten

De Koning Boudewijnstichting coördineert een tijdelijk consortium om voor de projecten Zorgzame Buurten een begeleidings-en ondersteuningsprogrammate te realiseren.

Fondsen en filantropieformules

Abram (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw Abram die een aantal zorginstellingen in het Vlaams gewest, Waasland, groepeert.

Cancer Nursing Fund (Fonds Vrienden van)

Het ‘Cancer Nursing Fund’ steunt activiteiten in de volgende gebieden: Onderwijs, Onderzoek, Capaciteitsopbouw en Innovaties in Kanker Verpleegkunde.

Fonds Dr. Daniël De Coninck : Handelingsproblemen thuis bij kwetsbare personen

Ergotherapie in de eerste lijn

Press Releases

Marieke, Addicted to life: het recht op sterven, gaf haar de wil om te leven

27 01 2023

Documentaire film over de laatste 3 levensjaren van Marieke Vervoort die de existentiële en morele vragen onderzoekt over de manier waarop we reflecteren over sterven en leven.

Twee Luikse initiatieven die zorg vermenselijken bekroond door Fonds Gert Noël

19 01 2023

Het Fonds Gert Noël bekroont twee Luikse projecten die de begeleiding van de patiënt en zijn naasten in de ziekenhuisomgeving of in hun contacten met het zorgnetwerk verbeteren.

Persbericht: Verslavingskoepel Kempen wint Prijs Gert Noël

16 05 2022

De Prijs Gert Noël gaat naar vzw Verslavingskoepel Kempen voor hun project waar ervaringsdragers mee opgenomen worden in het zorgpad.

Verhalen

Marieke Vervoort: verslaafd aan het leven

Kwaliteit van zorg

"Ik had mijn eigen leven onder controle. En kijk, ik ben er nog steeds. Je doet altijd meer en meer omdat je je eigen leven in handen hebt. Je kunt zeggen wanneer het genoeg is."
Marieke Vervoort
atlete, Paralympische Spelen Rio 2016

Of hoe je van noden een deugd maakt

Kwaliteit van zorg

“Dit is een hoopgevend project voor heel Merchtem. Zonder dit project was ikzelf waarschijnlijk ook al gestopt als huisarts. En ik ben geen uitzondering.”
Dr. Julie Yap
huisdokter

Een plek om te ontstressen

Kwaliteit van zorg

“Het kan wel deugd doen als je jezelf een kwartiertje kunt terugtrekken om even tot rust te komen."
Jana Marteaux
residentiebegeleidster