Patiëntengegevens

Burgers betrekken bij het debat over het beheer van patiëntengegevens.

Patiëntengegevens zijn belangrijk om aan toponderzoek te doen en kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Maar het gebruik en het delen ervan roepen ook veel vragen op: wat vinden burgers daarvan? Zijn ze voldoende geïnformeerd? Voor welke doeleinden willen ze hun gegevens delen? De Koning Boudewijnstichting concentreert zich op de ethische, juridische en governance-aspecten van het beheer van medische gegevens.

Onze acties

  • de deelname van burgers en patiënten aan reflectie en dialoog over het delen en het gebruik van medische gegevens faciliteren;
  • spanningsvelden (veiligheid, privacy, vrije keuze, toegang…) en de gevolgen daarvan voor burgers en patiënten identificeren;
  • de dialoog bevorderen tussen alle stakeholders, met inbegrip van burgers en patiënten.

Patiëntengegevens maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Meer grip krijgen op je gezondheidsdata

Projectoproep die inzet op het verbeteren van de kennis over gezondheidsdata om zo hun kritisch gebruik en beheer door burgers en patiënten te stimuleren

Bekendgemaakt

Kregen steun

Bras Dessus Bras Dessous

SAGESSE

Informatiesessies voor senioren in Wallonië en Brussel over gezondheidsgegevens

Eerstelijnszone Pallieterland

Eerstelijnszone Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst

Workshops om zorgverleners te leren werken met o.a. 'MijnGezondheid', zodat ze patiënten kunnen leren om zelf hun gezondheidsgegevens te monitoren

Union Nationale des Mutualités Socialistes-Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten

Solidaris

Trainers opleiden over de belangrijkste tools om een online gezondheidsdossiers op te volgen.

Press Releases

Belg weet weinig over gezondheidsdata

12 01 2022

Belgen weten weinig over hun gezondheidsgegevens, zo blijkt uit een studie over de kennis en het vertrouwen van Belgen wat betreft hun gezondheidsdata, op vraag van de KBS.

Geef burgers en patiënten controle over hun data

20 05 2020