Europese migratie

Inclusieve gemeenschappen uitbouwen en menselijke en duurzame antwoorden ontwikkelen voor migratie.

Migratie geeft in belangrijke mate mee vorm aan de Europese samenlevingen en hun beleid. De burgersamenleving heeft een essentiële rol: ze helpt inclusieve gemeenschappen uit te bouwen en menselijke en duurzame oplossingen voor migratie uit te werken, gebaseerd op het engagement van Europa voor de universele rechten van de mens en sociale rechtvaardigheid. Ze kan rekenen op de steun van de Koning Boudewijnstichting, die haar middelen en expertise bundelt met die van andere partners en Europese stichtingen om haar impact te vergroten.

Onze acties

  • in het kader van het Europees Programma voor Integratie en Migratie (EPIM), dat 25 Europese stichtingen samenbrengt waaronder de Koning Boudewijnstichting, de invloed van organisaties van het maatschappelijke middenveld versterken om constructieve benaderingen voor migratie in Europa uit te werken (alternatieven voor detentie van migranten, humane en doeltreffende asielsystemen…);
  • het European Policy Centre (EPC) ondersteunen bij het opzetten van een positieve en constructieve dialoog over migratie, en het uitwerken van duurzame politieke oplossingen voor de uitdagingen door migratie in Europa.

Europese migratie maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

EPIM

Ondersteunen van niet-gouvernementele organisaties bij het promoten van globale benaderingen om migranten in te sluiten in beleidsmaatregelen, financieringsplannen en praktijken,…

Egmont - Royal Institute for International Relations

Promoting a dialogue on migration

De structurele reflectie/dialoog rond migratiemanagement voortzetten, als antwoord op de toenemende polarisatie, o.l.v. het Egmont Instituut en het European Policy Centre.

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

European Programme for Integration and Migration - Financial Support 2019

Versterken van de rol van het middenveld om constructief bij te dragen tot migratie in Europa.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

European Programme for Integration and Migration

EPIM is een initiatief van 25 particuliere stichtingen met als doel de rol van het maatschappelijk middenveld op het gebied van migratie en integratie te versterken.

Fondsen en filantropieformules

Uccle - Belgian Presidents' Organization asbl (Projectrekening)

voor de opvang van 100 Oekraïense gezinnen (onderdak, voedsel, vervoer)

Ixelles - BEforUkraine asbl (Projectrekening)

Bijstand aan de Oekraïense bevolking en in het bijzonder aan de personen die door het conflict in Oekraïne ontheemd zijn geraakt : materiële, logistieke en administratieve steun

Verhalen

Fonds MiJoRiJa: hoop voor jonge dromers op de vlucht

Europese migratie

“Vluchtelingen en migranten hebben veel competenties, ik wil het talent van die jongeren niet verloren zien gaan.”
Rik Jans
Oprichter Fonds MiJoRiJa

EPIM COVID-19-initiatief: solidariteit met de meest kwetsbare vluchtelingen in Griekenland

Europese migratie

“Het leven in de Griekse vluchtelingenkampen was al zwaar. Een corona-uitbraak aanpakken, in deze moeilijke omstandigheden, brengt extra risico’s met zich mee.”
Elli Xenou
Dokters van de Wereld Griekenland

SheDidIt: onderneemsters met diverse roots zichtbaar maken

Europese migratie

“Deze vrouwen willen aangesproken worden op wat ze bewezen hebben. Ja, er zijn verschillen met witte onderneemsters, maar ze delen dezelfde drive.”
Lien Warmenbol
Projectcoördinator platform SheDidIt