Toekomst van Europa

Debat stimuleren en ideeën ontwikkelen over hoe de Europese Unie beter kan.

In het afgelopen decennium was de consensus ver zoek over de manier waarop de Europese Unie hervormd kan worden. Dit heeft haar ontwikkeling vertraagd. Nochtans is het vandaag belangrijker dan ooit om te bekijken hoe de EU moet evolueren om de vele uitdagingen waar ze voor staat het hoofd te bieden. De Koning Boudewijnstichting stimuleert een zo breed mogelijk debat, zonder taboes, over de toekomst van Europa, in samenwerking met strategische partners.

Onze acties

  • het European Policy Centre, het Egmontinstituut en projecten zoals het New Pact for Europe ondersteunen om het (trans)nationale debat over de toekomst van de EU te voeren;
  • verschillende nationale parlementsleden samenbrengen om de posities van de lidstaten en de politieke families beter te begrijpen, en netwerken en een platform voor debat te creëren.

Toekomst van Europa maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Stand Up for Europe asbl

Soutien au redéveloppement stratégique de Stand Up for Europe

Steun voor de strategische herontwikkeling van Stand Up for Europe, met focus op sociale netwerken, inhoudelijke input, Erasmusstagiairs, events en het ledenbestand.

European Policy Centre (EPC)

Strategic Partnership EPC-KBF

Steunen van het strategisch partnerschap tussen het European Policy Centre en de Koning Boudewijnstichting.

German Marshall Fund of the United States

Open European Dialogue 2020

Steunen van de ‘Open European Dialogue’, een netwerk van meer dan 150 parlementsleden uit meer dan 20 lidstaten, om in verschillende Europese steden deel te nemen aan periodieke …

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Conference Observatory

De waarnemingspost van de Conferentie is een gezamenlijk initiatief dat is opgezet om de Conferentie over de toekomst van Europa te bestuderen, te evalueren en te verbeteren.

Open European Dialogue

De Open Europese Dialoog (OEF) is een politiek neutraal platform voor Europese beleidsmakers: leden van nationale parlementen die belang hechten aan open uitwisseling.

European Policy Centre

Strategisch en langetermijnpartnerschap tussen het Europees Beleidscentrum en de Koning Boudewijnstichting

Fondsen en filantropieformules

EU Watch (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die het debat en de analyse van cruciaal beleid en besluitvorming van de Europese Unie stimuleert en de communicatie verbetert.

European Policy Centre (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het European Policy Centre, een onafhankelijke denktank zonder winstoogmerk die de Europese integratie wil bevorderen.

Stand up for Europe (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw Stand up for Europe die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.

Press Releases

Peiling: bezorgde Europeanen blijven Oekraïne steunen tegen Rusland

16 02 2023

Uit de decemberpeiling van eupinions, de Europese opiniepeiler, blijkt dat Europeanen bezorgd zijn maar Oekraïne nog steeds steunen.

Steun van de Europeanen voor Oekraïne neemt lichtjes af

05 12 2022

Volgens de eupinions-enquête neemt de steun van de Europeanen voor Oekraïne licht af, maar is een grote meerderheid voorstander van het EU-lidmaatschap van Oekraïne.

Europeanen blijven achter Oekraïne staan, al zijn stijgende kosten een kopzorg

05 10 2022

EUpinions opiniepeiling: Europeanen steunen Oekraïne, ondanks zorgen over stijgende prijzen