Toekomst van Europa

Debat stimuleren en ideeën ontwikkelen over hoe de Europese Unie beter kan.

In het afgelopen decennium was de consensus ver zoek over de manier waarop de Europese Unie hervormd kan worden. Dit heeft haar ontwikkeling vertraagd. Nochtans is het vandaag belangrijker dan ooit om te bekijken hoe de EU moet evolueren om de vele uitdagingen waar ze voor staat het hoofd te bieden. De Koning Boudewijnstichting stimuleert een zo breed mogelijk debat, zonder taboes, over de toekomst van Europa, in samenwerking met strategische partners.

Onze acties

  • het European Policy Centre, het Egmontinstituut en projecten zoals het New Pact for Europe ondersteunen om het (trans)nationale debat over de toekomst van de EU te voeren;
  • verschillende nationale parlementsleden samenbrengen om de posities van de lidstaten en de politieke families beter te begrijpen, en netwerken en een platform voor debat te creëren.

Toekomst van Europa maakt deel uit van het programma Europa

Meer informatie op europe-kbf.eu

Kregen steun

Bertelsmann Stiftung

eupinions

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, vertaalt en publiceert 'eupinions' 2 studies per jaar, in het Frans en het Nederlands, om ze te verspreiden in België.

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

European AI Fund 2021

Steunen van het EU-Artificial Intelligence Fund om de pool van experts te versterken, teneinde de sociale/politieke AI-impact op de burgermaatschappij op te volgen en te bewaken.

Stiftung INTERNATIONALER KARLSPREIS ZU AACHEN

Karlspreis-Europa-Akademie 2021/22

Via de Karel De Groteprijs 5 beurzen toekennen aan jonge afgestudeerden/professionals om, als bijdrage tot de EU-integratie, oplossingen te formuleren voor nieuwe uitdagingen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

European Social Catalyst (Fonds)

Een initiatief dat via financiële steun en capacity building te ontwikkelen voor de opschaling van bewezen innovaties op het gebied van sociale dienstverlening..

Open European Dialogue

De Open Europese Dialoog (OEF) is een politiek neutraal platform voor Europese beleidsmakers: leden van nationale parlementen die belang hechten aan open uitwisseling.

Conference Observatory

De waarnemingspost van de Conferentie is een gezamenlijk initiatief dat is opgezet om de Conferentie over de toekomst van Europa te bestuderen, te evalueren en te verbeteren.

Fondsen en filantropieformules

Stand up for Europe (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.

Fondation Euractiv (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de Fondation Euractiv, om bij te dragen tot een betere dialoog en uitwisselingen tussen de media en de instellingen van de Europese Unie.

Jesuit European Social Center (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het Jesuit European Social Center, ter bevordering van het sociaalpolitieke Europese model, democratie, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede.

Press Releases

Slechts 60% Europeanen tevreden met de toestand van de democratie

13 07 2021

Resultaten van de studie eupinions over hoe de Europese burgers na maanden van pandemie staan tegenover de democratische waarden en de aanpak van de gezondheidscrisis.