Toekomst van Europa

Debat stimuleren en ideeën ontwikkelen over hoe de Europese Unie beter kan.

In het afgelopen decennium was de consensus ver zoek over de manier waarop de Europese Unie hervormd kan worden. Dit heeft haar ontwikkeling vertraagd. Nochtans is het vandaag belangrijker dan ooit om te bekijken hoe de EU moet evolueren om de vele uitdagingen waar ze voor staat het hoofd te bieden. De Koning Boudewijnstichting stimuleert een zo breed mogelijk debat, zonder taboes, over de toekomst van Europa, in samenwerking met strategische partners.

Onze acties

  • het European Policy Centre, het Egmontinstituut en projecten zoals het New Pact for Europe ondersteunen om het (trans)nationale debat over de toekomst van de EU te voeren;
  • verschillende nationale parlementsleden samenbrengen om de posities van de lidstaten en de politieke families beter te begrijpen, en netwerken en een platform voor debat te creëren.

Toekomst van Europa maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

European Policy Centre (EPC)

Move EuropE Together (MEET): EU-burgers betrekken bij debat over EU-toekomst

Met het MEET-project on- en offlinedebatten (lokale burgeragora's'/LCA's) organiseren tussen EU-beleidsmakers en burgers, als aanvulling bij de EU-Toekomstconferentie.

Journalismfund.eu

European Cross-Border Grant programma

Europees grantprogramma, bestaande uit subsidies en mentorassistentie, voor journalisten die schrijven over thema's die belangrijk zijn voor EU-burgers.

European Policy Centre (EPC)

European Policy Centre: Voor een Europa met een participatieve/democratische toekomst

Steunen van het European Policy Centre en het project 'Observatory on the Conference on the Future of Europe'.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Conference Observatory

De waarnemingspost van de Conferentie is een gezamenlijk initiatief dat is opgezet om de Conferentie over de toekomst van Europa te bestuderen, te evalueren en te verbeteren.

Open European Dialogue

De Open Europese Dialoog (OEF) is een politiek neutraal platform voor Europese beleidsmakers: leden van nationale parlementen die belang hechten aan open uitwisseling.

European Policy Centre

Strategisch en langetermijnpartnerschap tussen het Europees Beleidscentrum en de Koning Boudewijnstichting

Fondsen en filantropieformules

Stand up for Europe (Fonds Vrienden van)

Filantropen ondersteunen projecten van vzw Stand up for Europe die de Europese eenmaking en integratie bevorderen.

Fondation Euractiv (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van de Fondation Euractiv, om bij te dragen tot een betere dialoog en uitwisselingen tussen de media en de instellingen van de Europese Unie.

Jesuit European Social Center (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het Jesuit European Social Center, ter bevordering van het sociaalpolitieke Europese model, democratie, solidariteit, rechtvaardigheid en vrede.

Press Releases

Europeanen blijven achter Oekraïne staan, al zijn stijgende kosten een kopzorg

05 10 2022

EUpinions opiniepeiling: Europeanen steunen Oekraïne, ondanks zorgen over stijgende prijzen

Slechts 60% Europeanen tevreden met de toestand van de democratie

13 07 2021

Resultaten van de studie eupinions over hoe de Europese burgers na maanden van pandemie staan tegenover de democratische waarden en de aanpak van de gezondheidscrisis.