Westelijke Balkan

De Europese integratie van de Balkan bevorderen en de democratie in de regio versterken.

Het proces van toenadering van de landen van de westelijke Balkan tot de EU, dat in 2003 werd opgestart, verliest aan snelheid. Alleen Kroatië en Slovenië zijn lid geworden van de EU. Er is onder de lidstaten geen consensus meer over de uitbreidingspolitiek. De regio kampt bovendien met een rist onopgeloste problemen: conflicten, opkomst van autocratische regimes, achteruitgang van de democratie, corruptie, brain drain, zwakke economische groei… Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in samenwerking met andere Europese stichtingen in om de democratie in de westelijke Balkan te versterken, hun Europese integratie te bevorderen en hun rol bij de nieuwe uitdagingen in Europa te onderstrepen.

Onze acties

  • via het Europees Fonds voor de Balkan, een gemeenschappelijk initiatief van verschillende Europese stichtingen waaronder de Koning Boudewijnstichting, initiatieven steunen die menselijk kapitaal ontwikkelen, de capaciteit van denktanks versterken en de Europese en regionale integratie verdedigen;
  • het programma voor de Balkan van het European Policy Centre (EPC) ondersteunen om het debat op EU-niveau over de Europese integratie van de westelijke Balkan te blijven voeren.

Westelijke Balkan maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

European Fund for the Balkans 2021

Steunen van initiatieven rond capaciteits- en beleidsontwikkeling, ten bate van democratie en Europese integratie, en van regionale samenwerking in de Westelijke Balkanlanden.

European Policy Centre (EPC)

Strategic Partnership European Policy Centre – King Baudouin Foundation 2020

Voortzetten van de werkzaamheden van het European Policy Centre (EPC) rond migratie en de westelijke Balkanlanden, in samenwerking met het Europees Fonds voor de Balkan; met de K…

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

Europees Fonds voor de Balkan (EFB) versterkt democratie en EU-integratie van Balkanlanden

Via de programmastrategie, geselecteerde projecten en regionale acties, focussen op capaciteitsontwikkeling, beleidsontwikkeling en regionale samenwerking.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

European Fund for the Balkans

Versterking van de democratie, bevordering van de Europese integratie en bevestiging van de rol van de Westelijke Balkan bij de aanpak van de nieuwe uitdagingen voor Europa.