Westelijke Balkan

De Europese integratie van de Balkan bevorderen en de democratie in de regio versterken.

Het proces van toenadering van de landen van de westelijke Balkan tot de EU, dat in 2003 werd opgestart, verliest aan snelheid. Alleen Kroatië en Slovenië zijn lid geworden van de EU. Er is onder de lidstaten geen consensus meer over de uitbreidingspolitiek. De regio kampt bovendien met een rist onopgeloste problemen: conflicten, opkomst van autocratische regimes, achteruitgang van de democratie, corruptie, brain drain, zwakke economische groei… Al ruim tien jaar zet de Koning Boudewijnstichting zich in samenwerking met andere Europese stichtingen in om de democratie in de westelijke Balkan te versterken, hun Europese integratie te bevorderen en hun rol bij de nieuwe uitdagingen in Europa te onderstrepen.

Onze acties

  • via het Europees Fonds voor de Balkan, een gemeenschappelijk initiatief van verschillende Europese stichtingen waaronder de Koning Boudewijnstichting, initiatieven steunen die menselijk kapitaal ontwikkelen, de capaciteit van denktanks versterken en de Europese en regionale integratie verdedigen;
  • het programma voor de Balkan van het European Policy Centre (EPC) ondersteunen om het debat op EU-niveau over de Europese integratie van de westelijke Balkan te blijven voeren.

Westelijke Balkan maakt deel uit van het programma Europa