Artificiële intelligentie

Inzicht krijgen in de uitdagingen en mogelijkheden van artificiële intelligentie voor onze samenlevingen.

Artificiële intelligentie biedt grote technologische mogelijkheden. Ze kan ten dienste staan van het algemeen belang en antwoorden formuleren op de uitdagingen van de samenleving, bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid, leefomgeving of onderwijs. Maar zoals elke opkomende technologie roept ze ook vragen op, vooral op ethisch vlak. De Koning Boudewijnstichting stimuleert de reflectie over de ontwikkeling, het verantwoord gebruik en de governance van artificiële intelligentie.

Onze acties

  • een coalitie van geldschieters oprichten om onderzoek naar de gevolgen van artificiële intelligentie voor governance, regels en ethiek te financieren;
  • het Europese forum verbeteren door alle stakeholders samen te brengen om het te hebben over de uitdagingen door artificiële intelligentie, en de stem van spelers uit de burgersamenleving in het debat versterken.

Artificiële intelligentie maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

The Data Tank

Steun Data Tank 2022: Brug slaan tussen wetenschap, maatschappij en professionals

De Data Tank werkt aan de aanpak van gegevens en aanverwante technologieën om machtsonevenwichten in het huidige ecosysteem te vermijden en het gebruik van gegevens om de aanpak …

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

Kernwerking Europees Fonds voor Kunstmatige Intelligentie (AI) 

Het European AI-Fund is een filantropisch initiatief ter bevordering van een ecosysteem van Europese maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met beleid en technologie.

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

European AI Fund

Steunen van het Europees Fonds Artificiële Intelligentie, bestaande uit Europese en Amerikaanse stichtingen uit diverse sectoren, die hun middelen inzetten voor het versterken va…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

European AI (Fund)

Het European AI Fund is een filantropisch initiatief om de koers van Europa te bepalen inzake kunstmatige intelligentie (KI)

Press Releases

Civiele samenleving een stem geven in het debat over AI - European AI Fund geeft 1,55 miljoen euro aan 16 maatschappelijke belangenorganisaties

02 04 2021

Om de burgersamenleving in nauwer te betrekken bij het debat over artificiële intelligentie, ondersteunt het EU AI Fund zestien organisaties.