Europese democratie

De burgersamenleving versterken om dynamische en open Europese democratieën te vormen.

De afgelopen jaren vormden een zware stresstest voor de Europese democratieën: eurocrisis, vluchtelingencrisis, gezondheidscrisis… Bepaalde landen hebben bovendien af te rekenen met de snelle opkomst van ‘autoritaire’ regeringen die de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de ruimte voor de burgersamenleving – met andere woorden, de fundamenten van de democratie – proberen in te perken. In samenwerking met vele andere Europese stichtingen ijvert de Koning Boudewijnstichting voor een sterkere democratie in Europa, voor meer participatie van burgers – in het bijzonder burgers die moeilijk te mobiliseren zijn – en voor transparantere instellingen.

Onze acties

  • in het kader van Civitates, een filantropisch initiatief voor democratie en solidariteit in Europa, opgericht door 16 filantropische stichtingen waaronder de Koning Boudewijnstichting, projecten steunen die de civiele samenleving versterken en onlinedesinformatie bestrijden;
  • samen met andere spelers van het maatschappelijke middenveld pleiten voor meer burgerparticipatie in de EU;
  • organisaties ondersteunen die ijveren voor transparantere Europese instellingen.

Europese democratie maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Bertelsmann Stiftung

Eupinions: Onafhankelijk platform rond opinies over politieke kwesties/megatrends in de EU

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, jaarlijks 2 studies vertalen/publiceren in het Frans en het Nederlands, om ze te verspreiden in België.

Bertelsmann Stiftung

eupinions

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, vertaalt en publiceert 'eupinions' 2 studies per jaar, in het Frans en het Nederlands, om ze te verspreiden in België.

Bertelsmann Stiftung

Task Force for Citizens' Participation in the EU

In het kader van het project ‘Task Force for Citizens’ Participation in the EU’, een groep vormen met experts om te onderzoeken hoe de burgerparticipatie kwalitatief kan worden v…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Philippe Veldeman

Alliantie voor burger participatie in de EU

Een samenwerking met verschillende stichtingen en het European Policy Center, die pleit voor de institutionalisering van burgerparticipatie in de besluitvorming van de EU.

eupinions

“eupinions” is een onafhankelijk Europees opinieplatform dat is ontwikkeld door de Bertelsmann Stiftung.

Civitates

Een filantropisch initiatief voor democratie en solidariteit in Europa

Fondsen en filantropieformules

Press Releases

Solidair met Oekraïne

08 07 2022

De Koning Boudewijnstichting zet haar filantropische formules, expertise en netwerken in om de solidariteit te versterken voor de slachtoffers van de Oekraïense crisis.