Europese filantropische infrastructuur

De samenwerking tussen de stichtingen in Europa bevorderen.

De filantropie en de rol die ze speelt in onze democratische samenlevingen erkennen en ondersteunen: dat is de grote uitdaging voor filantropische organisaties die hiervoor, overal in Europa, hun expertise, kennis en netwerken aanwenden. Maar een doeltreffende filantropie heeft een sterke en performante infrastructuur nodig die samenwerking bevordert. De Koning Boudewijnstichting begeeft zich op dit pad en werkt samen met meer dan 50 Europese stichtingen om de belangen van de sector te verdedigen en zijn transparantie en impact te versterken.

Onze acties

  • het European Foundation Centre (EFC), Europese vereniging van stichtingen en belangrijk platform voor netwerkvorming en uitwisseling tussen Europese stichtingen, ondersteunen; evenals het Netwerk van Europese stichtingen (NEF), operationele basis voor gezamenlijke projecten in Europa; de European Venture Philanthropy Association (EVPA) en het Donors and Foundations Networks Europe (Dafne);
  • het debat over de hervorming van de toekomstige Europese filantropische infrastructuur op gang brengen.

Europese filantropische infrastructuur maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

Jaarbijdrage 2022 voor het Network of European Foundations (NEF)

De filantropische impact versterken via ruimte voor samenwerking, leren en regranting (projecten met samenwerkende schenkers), en toezien op naleving van alle rechtshandelingen.

Alliance Publishing Trust

Alliance magazine: kritisch informeren over wereldwijde filantropie

Aan filantropen een uitwisselingsplatform aanbieden, via de productie van driemaandelijkse magazines, wekelijkse uitvoerige bijdragen en dagelijkse korte berichten.

New Venture Fund

Co-Impact

De verandering binnen samenwerkingssystemen ondersteunen, om meer kansen en significante en duurzame verbeteringen te creëren in het onderwijs, de gezondheidszorg en de economie …

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Ondersteuning van Europese filantropische infrastructuur

De Stichting steunt een sterkere Europese filantropie-infrastructuur om de belangen van de sector te verdedigen, de transparantie te vergroten en en de impact ervan te vergroten.

Press Releases

Mens en planeet eerst voor EU Staff Fund nieuwe stijl

06 05 2022

Op de Dag van Europa 2022 onthult het EU Staff Fund zijn visie op een eerlijker en duurzamer Europa, waar zorg voor mensen hand in hand gaat met zorg voor de planeet.