Europese filantropische infrastructuur

De samenwerking tussen de stichtingen in Europa bevorderen.

De filantropie en de rol die ze speelt in onze democratische samenlevingen erkennen en ondersteunen: dat is de grote uitdaging voor filantropische organisaties die hiervoor, overal in Europa, hun expertise, kennis en netwerken aanwenden. Maar een doeltreffende filantropie heeft een sterke en performante infrastructuur nodig die samenwerking bevordert. De Koning Boudewijnstichting begeeft zich op dit pad en werkt samen met meer dan 50 Europese stichtingen om de belangen van de sector te verdedigen en zijn transparantie en impact te versterken.

Onze acties

  • het European Foundation Centre (EFC), Europese vereniging van stichtingen en belangrijk platform voor netwerkvorming en uitwisseling tussen Europese stichtingen, ondersteunen; evenals het Netwerk van Europese stichtingen (NEF), operationele basis voor gezamenlijke projecten in Europa; de European Venture Philanthropy Association (EVPA) en het Donors and Foundations Networks Europe (Dafne);
  • het debat over de hervorming van de toekomstige Europese filantropische infrastructuur op gang brengen.

Europese filantropische infrastructuur maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

Alliance Publishing Trust

Alliance Magazine

Verslag van wereldwijde filantropie, columns, organisatie van events ...

Philanthropy Europe Association

Activiteiten van het Philea Gender Equality Network

Het Gender Equality Network van Philea wil de kennis die de oprichters sinds 2014 hebben vergaard, gebruiken om meer impact te genereren via een aantal activiteiten in 2023.

Philanthropy Europe Association

Steun voor de activiteiten van Philea

Philea werkt aan een pluralistische, rechtvaardige samenleving en vraagt steun voor projecten als ‘Core Support for Philea 2023’ en ‘International Cooperation Network 2023’.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Ondersteuning van Europese filantropische infrastructuur

De Stichting steunt een sterkere Europese filantropie-infrastructuur om de belangen van de sector te verdedigen, de transparantie te vergroten en en de impact ervan te vergroten.

Press Releases

De volgende stap naar een eengemaakte markt voor filantropie

De Koning Boudewijnstichting heeft, samen met Philea en zijn partners en het Lex Mundi-netwerk, een stand van zaken opgemaakt van de eengemaakte markt voor filantropie in de EU. …

Mens en planeet eerst voor EU Staff Fund nieuwe stijl

06 05 2022

Op de Dag van Europa 2022 onthult het EU Staff Fund zijn visie op een eerlijker en duurzamer Europa, waar zorg voor mensen hand in hand gaat met zorg voor de planeet.