Europese filantropische infrastructuur

De samenwerking tussen de stichtingen in Europa bevorderen.

De filantropie en de rol die ze speelt in onze democratische samenlevingen erkennen en ondersteunen: dat is de grote uitdaging voor filantropische organisaties die hiervoor, overal in Europa, hun expertise, kennis en netwerken aanwenden. Maar een doeltreffende filantropie heeft een sterke en performante infrastructuur nodig die samenwerking bevordert. De Koning Boudewijnstichting begeeft zich op dit pad en werkt samen met meer dan 50 Europese stichtingen om de belangen van de sector te verdedigen en zijn transparantie en impact te versterken.

Onze acties

  • het European Foundation Centre (EFC), Europese vereniging van stichtingen en belangrijk platform voor netwerkvorming en uitwisseling tussen Europese stichtingen, ondersteunen; evenals het Netwerk van Europese stichtingen (NEF), operationele basis voor gezamenlijke projecten in Europa; de European Venture Philanthropy Association (EVPA) en het Donors and Foundations Networks Europe (Dafne);
  • het debat over de hervorming van de toekomstige Europese filantropische infrastructuur op gang brengen.

Europese filantropische infrastructuur maakt deel uit van het programma Europa

Kregen steun

EVPA - European Venture Philanthropy - Association IVZW

European Impact Finance Survey - Kennis verzamelen/delen over de Belgische markt

Voor IF Belgium verzamelt en analyseert EVPA gegevens over impactfinanciering op de Belgische markt, in een Europese benchmarkingoefening.

Philanthropy Europe Association

Gender Equality Thematic Network

Steunen van het EFC-gendergelijkheidsnetwerk bij het verspreiden van kennis rond het toepassen van een genderkijk op grantmaking en management van interne zaken.

Network of European Foundations for Innovative Cooperation (NEF)

Annual Contribution for the Network of European Foundations 2021

Jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van het Netwerk van Europese Stichtingen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Ondersteuning van Europese filantropische infrastructuur

De Stichting steunt een sterkere Europese filantropie-infrastructuur om de belangen van de sector te verdedigen, de transparantie te vergroten en en de impact ervan te vergroten.

Press Releases

Mens en planeet eerst voor EU Staff Fund nieuwe stijl

06 05 2022

Op de Dag van Europa 2022 onthult het EU Staff Fund zijn visie op een eerlijker en duurzamer Europa, waar zorg voor mensen hand in hand gaat met zorg voor de planeet.