Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

European Social Catalyst Fund (ESCF)

Organisaties ondersteunen die vernieuwende sociale projecten/diensten organiseren die hun deugdelijkheid hebben bewezen en als doel hebben de dringendste maatschappelijke uitdagi…

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund Berlin 2022

Sterkere gemeenschappen creëren in Berlin (Duitsland) via de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund 2023 Berlin

Voor sterkere gemeenschappen in Berlijn, dankzij de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Fondation Caritas Luxembourg

Support psychologique pour jeunes réfugiés logés dans des foyers de Caritas Luxembourg

Jonge vluchtelingen in Caritas-opvangcentra, met veel problemen, psychologisch ondersteunen met het oog op het versterken van hun mentaal welzijn en veerkracht.

Fondation CHU Saint-Pierre

Medisch-sociale noodhulp wegens oorlog in Oekraïene

Voorzien in medisch materiaal voor ziekenhuizen, in een hulpcircuit en medische vorming rond verkrachting als oorlogswapen, en ook in hulp bij het behandelen van gewonden. 

DACE, Latvijas Mazturigo atbalsta biedriba

Mobile e-class for Latvian countryside

Organiseren van mobiele educatie op het Letse platteland voor kwetsbare groepen die wegens corona niet bereikbaar zijn op andere manieren.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie.

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

Vauban (Fonds)

Steun aan projecten die het algemeen welzijn bevorderen in de volgende domeinen: welzijn, wetenschappen, cultuur, onderwijs, milieubescherming en biodiversiteit.

Uccle - EVANGELO Foundation (Projectrekening)

De stichting "Evangelo" heeft het onbaatzuchtige doel de door de oorlog getroffen bevolking in Oekraïne te helpen, alsmede de Oekraïense vluchtelingen in het buitenland.

Sint-Gillis-Waas - EGTS Linieland van Waas en Hulst (Projectrekening)

Ontmoetingsplaats voor locale bewoners, bezoekers en recreanten, dit project focust op wat het noorden van België en het zuiden Nederland verbindt en wakkert.

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.