Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

Call for Fundamental Research on Battery Technologies

Steun voor fundamenteel onderzoek naar batterijen met bijzondere aandacht voor het opslaan en vrijgeven van schone energie uit hernieuwbare bronnen.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund Nederland 2023

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund 2023 Parijs

Voor sterkere gemeenschappen in Parijs, dankzij de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Kregen steun

SOCIETE CIVILE DU PARC DE COURANCES

Travaux de la Mise aux Normes de l’Assainissement du Château

In het kader van de aanpassing van het kasteel aan de huidige normen, werkzaamheden uitvoeren op de binnenplaats.

Fondation Caritas Luxembourg

Housing First, Caritas Luxemburg

Extra huisvesting voor dakloze vrouwen + individuele (psychologische) ondersteuning en begeleiding.

Solina-Solidarité Jeunes

Maï Start an d'Liewen!

Financiële ondersteuning van vzw Solina Solidarité Jeunes voor de overgang van een pleeggezin naar begeleide sociale huisvesting of huisvesting op de reguliere vastgoedmarkt.

Evenementen

Hoe kunnen we een eerlijke energietransitie realiseren?

05/10/2023 09:45 Tot 05/10/2023 12:30

Aanbevelingen van burgers in economische en sociale moeilijkheden voor een transitie die de meest kwetsbaren niet achterlaat.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

Uccle - EVANGELO Foundation (Projectrekening)

De stichting "Evangelo" heeft het onbaatzuchtige doel de door de oorlog getroffen bevolking in Oekraïne te helpen, alsmede de Oekraïense vluchtelingen in het buitenland.

Tamijan (Fonds)

Ondersteuning van projecten om de biodiversiteit van dieren en planten in Europa te beschermen, behouden en vergroten.

Edegem - NOSISSA vzw (Projectrekening)

Het initiatief BelgievoorOekraïne beoogt de aankoop van hulpgoederen voor Oekraïne die via het St. Luke's Hospital in Lviv en de organisatie MY YARD worden verzonden.

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.

Verhalen

‘Precies een mirakel’. Duizenden vrijwilligers gemobiliseerd om mensen in Oekraïne te helpen

Andere Europese initiatieven

"Je denkt dat je niets kunt doen, maar er is écht wel iets wat je kunt doen. Deze plek is daar het bewijs van."
Een vrijwilliger voor Folkowisko