Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund Berlin 2022

Sterkere gemeenschappen creëren in Berlin (Duitsland) via de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund Nederland 2022

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Bekendgemaakt

European Social Catalyst Fund (ESCF)

Organisaties ondersteunen die vernieuwende sociale projecten/diensten organiseren die hun deugdelijkheid hebben bewezen en als doel hebben de dringendste maatschappelijke uitdagi…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Media Development Investment Fund

Investeringsfonds MDIF lanceert cashfonds/noodsteun voor onafhankelijke media in Oekraïne

De media in Kiev/Lviv helpen om hun journalistiek werk, ondanks het wegvallen van reclame-inkomsten, voor te zetten en om daarvoor vereist materiaal aan te kopen of in te voeren.

Solina-Solidarité Jeunes

Projet Op de Patten: interventions assistées par des animaux

Aanvullende educatieve en therapeutische interventies met dieren aanbieden aan kinderen in psychische nood/met gedragsproblemen, om hun welzijn/eigenwaarde te vergroten.

Asociatia United Cristian Aid - Bunul Samaritean

Closer-2e editie: Helpen van arme, kwetsbare ouderen/kinderen in lokale gemeenschap

Hulp aan ouderen focussen op voedselpakketten, schoongemaakte huizen, medische hulp en persoonlijke hygiëne, en de kinderen activeren via workshops sport, milieu, recycling.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie.

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

EU staff Fund for a Fair and Sustainable Future

Organisaties uit de EU-lidstaten ondersteunen die initiatieven van algemeen belang ontwikkelen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Daarbij zullen vooral noodinitiatieven en he…

Vauban (Fonds)

Steun aan projecten die het algemeen welzijn bevorderen in de volgende domeinen: welzijn, wetenschappen, cultuur, onderwijs, milieubescherming en biodiversiteit.

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.