Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund Berlin 2022

Sterkere gemeenschappen creëren in Berlin (Duitsland) via de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund Nederland 2022

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Bekendgemaakt

European Social Catalyst Fund (ESCF)

Organisaties ondersteunen die vernieuwende sociale projecten/diensten organiseren die hun deugdelijkheid hebben bewezen en als doel hebben de dringendste maatschappelijke uitdagi…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Ecole Duc de Marlborough

Redevelopment of the Duc of Marlborough School after floods

Vernieuwen van meubilair (bureaus, tafels, stoelen, kasten), lesmateriaal en keukengerei dat op het gelijkvloers van de school werd vernield door de overstromingen van 14 juli.

Svetulka Nora Skopje

Retweet a Meal

Inschakelen van lokale vrijwilligers om de lokale gemeenschap te betrekken bij het verdelen van maaltijden onder daklozen en kansarme mensen in Skopje (Noord-Macedonië).

LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen

Biotop Industriemuseum

Het oude terrein van het industriemuseum verder geschikt maken als biotoop voor planten en dieren; en er later een groot multimediaspektakel met insecten organiseren.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie.

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

Amélie (Fonds)

De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het historisch erfgoed.

EU staff Fund for a Fair and Sustainable Future

Organisaties uit de EU-lidstaten ondersteunen die initiatieven van algemeen belang ontwikkelen om de Covid-19-pandemie te bestrijden. Daarbij zullen vooral noodinitiatieven en he…

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.