Andere Europese initiatieven

Filantropen die zich willen engageren in Europa begeleiden, samenwerken aan Europese projecten.

Projecten in dienst van het algemeen belang in Europa ondersteunen en eraan meewerken, en dit in heel verscheiden sectoren zoals leefmilieu, armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs, bescherming van erfgoed…: de Koning Boudewijnstichting legt er zich op toe, samen met filantropen en schenkers. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere Europese stichtingen en partners, in het kader van het netwerk Transnational Giving Europe.

Onze acties

  • filantropen begeleiden (particulieren, organisaties, bedrijven) die zich inzetten voor het algemeen belang in een of meer Europese landen;
  • projecten van individuen en organisaties ondersteunen in een of meer Europese landen;
  • samenwerken aan projecten van algemeen belang in Europa, in partnerschap met andere Europese stichtingen.

Andere Europese initiatieven maakt deel uit van het programma Europa

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund Berlin 2022

Sterkere gemeenschappen creëren in Berlin (Duitsland) via de kracht van sport.

Open

Nike Community Impact Fund Nederland 2022

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Open

European Social Catalyst Fund (ESCF)

Organisaties ondersteunen die vernieuwende sociale projecten/diensten organiseren die hun deugdelijkheid hebben bewezen en als doel hebben de dringendste maatschappelijke uitdagi…

Bekendgemaakt

Kregen steun

SA Eesti-Hollandi Heategevusfond

Food aid for victims of COVID-19 crisis

Meer droge/ingeblikte voeding aankopen en ze via voedselbanken verdelen onder mensen die daar nood aan hebben als gevolg van de coronacrisis in Estland; dankzij de KBS.

Fonds de dotation Saint-Joseph Education

Réinventer l’éducation pour les enfants d’aujourd’hui.

In het scholennetwerk 'Saint-Joseph Education' een integrale intellectuele, morele en spirituele opleiding geven aan studenten; en oprichten steunfonds voor studenten in armoede.

DACE, Latvijas Mazturigo atbalsta biedriba

Mobile e-class for Latvian countryside

Organiseren van mobiele educatie op het Letse platteland voor kwetsbare groepen die wegens corona niet bereikbaar zijn op andere manieren.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Eerlijke energietransitie voor iedereen

De stemmen te laten horen die in het debat over de energietransitie worden weggelaten en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie

Opportunity Fund Europe

Ondersteuning van partnerschapsprojecten met Europese stichtingen en projecten die de Europese werkzaamheden van de Stichting versterken.

Fondsen en filantropieformules

Amis des Monuments historiques français (Fonds)

De bescherming promoten van geklasseerde historische publieke en privémonumenten in Frankrijk, en van opmerkelijke en niet-beschermde panden, parken en tuinen.

Amélie (Fonds)

De projecten betreffen wetenschappelijk onderzoek en gezondheid, educatie, armoedebestrijding, steun voor gehandicapten, het leefmilieu of behoud van het historisch erfgoed.

Press Releases

Impact investeringsfonds Pluralis wil de redactionele onafhankelijkheid van nieuwsorganisaties in Europa helpen vrijwaren

29 11 2021

De Koning Boudewijnstichting stapt in Pluralis, een coalitie van Europese mediagroepen, investeerders en stichtingen die onafhankelijke informatie in Europa helpt te vrijwaren.