Mental health research

Geestelijke gezondheid bevorderen en aandacht hebben voor zorgverleners.

Stigmatisering, moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt… Mensen met psychische problemen – in België één persoon op de drie – hebben af te rekenen met moeilijkheden die hun (re-)integratie in de samenleving hinderen. Al meer dan tien jaar sleutelt de Koning Boudewijnstichting, in een partnerschap met de Fondsen Koningin Fabiola en Julie Renson, aan de beeldvorming over geestelijke gezondheid en bevordert ze initiatieven voor het herstel van personen met psychische stoornissen.

Onze acties

  • informeren en sensibiliseren over kwesties die verband houden met negatieve beeldvorming over mensen met een psychische kwetsbaarheid;
  • initiatieven ondersteunen die het herstel van personen met psychische stoornissen bevorderen;
  • netwerkvorming tussen spelers op het terrein ondersteunen en stimuleren;
  • extra aandacht voor zorgverstrekkers in de geestelijke gezondheidszorg in het kader van knelpuntberoepen.

Geestelijke gezondheid maakt deel uit van het programma Gezondheid

Projectoproepen

Samenwerking tussen de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg versterken door coaching

Ondersteunen samenwerkingspraktijken tussen de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg door coaching

Bekendgemaakt

Unlock your energy !

Ondersteuning van initiatieven die jongeren (15-25 jaar) motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid versterken.

Bekendgemaakt

Award - Mentale gezondheid in de eerste lijn

Award voor innovatieve praktijken in de eerste lijn rond geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Ouderschapsproject rond heropbouwen van band met de minderjarige kinderen

Na een opname, ouders met psychische problemen helpen om de gezinsbanden te herstellen, met jeugdbeschermers, via een residentiële/ambulante zorgplek of workshops/zomercursussen.

Sippelberg Bos (Eigennaam wordt nog aangepast)

Leerlingen gebruiken hun talenten om op een natuurplek op school nesten te bouwen (ontmoetingsplek/toevluchtsoord/decompressieplek) om er te rusten, koken, spelen, creëren.

Solentra: online beslishulp ontwikkelingstrauma

Ondersteuning van eerstelijnsprofessionals bij de preventie, detectie en aanpak van ontwikkelingstrauma's bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

OverHoop - Samen voorbij trauma, van preventie tot herstel

De Koning Boudewijnstichting coördineert een driejarig project m.b.t. de bewustmaking, preventie en interventie bij vroegkinderlijke negatieve ervaringen.

Leerstoel in Transitiepsychiatrie

Interdisciplinair onderzoek, onderwijs en kennisdeling over transitiepsychiatrie bevorderen

Welke plaats en rol voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen in een zorgtraject naar herstel voor mensen met een psychische aandoening?

Algemene en psychiatrische ziekenhuizen helpen om hun werking beter te integreren in een zorgtraject dat mensen met geestelijke gezondheidsproblemen naar herstel leidt.

Fondsen en filantropieformules

Tejo (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van vzw TEJO Vlaanderen die de kwaliteitsvolle uitbouw van de lokale en regionale TEJO-verenigingen ondersteunen en hun belangen behartigen.

Press Releases

Transitiepsychiatrie: naar een betere behandeling van jongeren

14 12 2023

Conclusies en aanbevelingen van de twee leerstoelen in transitiepsychiatrie, die vier jaar lang gesteund werden door het Fonds Julie Renson, het Koningin Fabiolafonds en de KBS.

560.000 euro steun voor zorg in psychiatrische ziekenhuizen op maat van de gebruiker

10 10 2023

14 projecten die een ambitieuze aanpak van herstelgerichte zorg willen invoeren, ontvangen in totaal €560.000 aan steun

Genkse juf Tine is 1.000 Sidekick Sam: “Online vond ik wel wat lesmateriaal over armoede, maar volledige lespakketten, podcasts en getuigenissen? Geweldig!”

15 12 2022

Tine Kellens, juf in de Genkse freinetschool is de 1.000ste leerkracht die zich registreerde bij de Sidekick Sam Academy, de (inter)actieve community voor leerlingenbegeleiding.

Verhalen

Universitaire leerstoelen voor hulp aan jongeren in transitie

Mental health research

“De late adolescentiejaren zijn een cruciale periode voor diagnose en vroegtijdige behandeling.”
Simone Marchini
kinder- en jeugdpsychiater

Kinderen mentaal gezond houden met interactieve technologie

Mental health research

"Ik wilde mijn pijn en lijden omzetten in een doel en dat doel is het bevorderen van preventie van geestelijke gezondheidsproblemen"
Sachin Chaudhry
oprichter van TrustCircle

Ademruimte voor ploeterjongeren

Mental health research

"Door de jongere even afstand te laten nemen van thuis en van de school, proberen we een breuk te voorkomen.”
Anne-Catherine Verhulst
Adjunct-directeur La Chaloupe