Wereldwijde filantropie

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang op meerdere continenten.

Filantropen die actief willen zijn op meerdere continenten vinden in de Koning Boudewijnstichting een uitgelezen partner, die bereid is haar expertise en filantropische infrastructuur ter beschikking te stellen.

Myriad, de samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting, haar filialen in Noord-Amerika en Give2Asia is daarbij een echte troef. Dit partnerschap faciliteert grensoverschrijdende giften over de vijf continenten heen en de samenwerking tussen verschillende internationale filantropische structuren:

Filantropen en schenkers hebben zo meer geografische opties en een breed netwerk van organisaties zonder winstoogmerk om te steunen, naast kwaliteitsvolle filantropische diensten en advies.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die projecten van algemeen belang op meerdere continenten willen ondersteunen;
  • organisaties van het maatschappelijke middenveld ondersteunen die giften willen inzamelen op meerdere continenten.

Wereldwijde filantropie maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over de filantropische formules.

Projectoproepen

Oproep Beurzen 2021 Fonds Elisabeth en Amelie

Beurzen voor buitenlandse studenten in een masteropleiding, om in een ontwikkelingsland stage te lopen ivm duurzaam waterbeheer. Beurzen uitgereikt door het Fonds Elisabeth &…

Bekendgemaakt

Fonds Elisabeth & Amélie - Toegang tot water - 2022

Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

Bekendgemaakt

Sociale economieprojecten die armoede bestrijden

Steun voor sociale economieprojecten die armoede bestrijden in België door de toegang tot basisrechten te verbeteren voor zij die gevestigd zijn buiten de grote steden.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Kick4Life

Social Enterprise Assist

In het kader van het bevorderen van duurzaamheid, ondersteunen van de ‘Football for Good’-organisaties in de hele wereld via workshops, tips en een online toolbox; hen aldus help…

Bertille Ki

Aide aux organisations partenaires en Afrique à faire face à la crise du COVID-19/ Burkina Faso

Verwerven van individuele, hoofdzakelijk lokaal gemaakte, beschermingsmiddelen tegen COVID-19 voor het personeel van 3 anesthesie-reanimatiediensten in Burkina Faso; het personee…

Fundación Amigos del Deportivo Petare (Pasión Petare)

Common Goal COVID-19 emergency grant

Steun aan de organisaties ‘Football for Good’, die geconfronteerd worden met ernstige en dringende uitdagingen door de coronacrisis, zodat ze tijdens de crisis met alle nodige mi…

Fondsen en filantropieformules

Europese Vrienden van Ben Gurion Universiteit

Ondersteuning van de activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en regionale ontwikkeling in het kader van de universiteit.

Marc en Nora Van Montagu (Fonds)

Overdracht van kennis en technologie rond plantenbiotechnologie aan Sub-Saharaans Afrika, met focus op duurzame landbouw en agro-industrie.

Stanley/Stella (Bedrijfsfonds)

De textielproductieketen van de onderneming Stanley/Stella verbeteren, zodat deze meer respectvol is voor mens en planeet.