Wereldwijde filantropie

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang op meerdere continenten.

Filantropen die actief willen zijn op meerdere continenten vinden in de Koning Boudewijnstichting een uitgelezen partner, die bereid is haar expertise en filantropische infrastructuur ter beschikking te stellen.

Op Europees niveau kunnen Europese schenkers dankzij het netwerk Transnational Giving Europe, gecoördineerd door KBS, snel en gemakkelijk giften overmaken in de meeste EU-landen, en daarbij veel van dezelfde belastingvoordelen genieten als voor giften dichter bij huis.

Op internationaal niveau bouwt Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen, voort op bijna 30 jaar acties van de Koning Boudewijnstichting op het terrein in Noord-Amerika en op de jarenlange deskundigheid van Give2Asia, een publieke filantropische instelling uit de Verenigde Staten die schenkers over de hele wereld helpt om het volledige proces van steunverlening in China, met inbegrip van Taiwan en de SAR Hongkong, te faciliteren. Die samenwerking bevordert grensoverschrijdende schenkingen in vijf continenten en via verschillende internationale filantropische structuren.

Filantropen en schenkers hebben zo meer geografische opties en een breed netwerk van organisaties zonder winstoogmerk om te steunen, naast kwaliteitsvolle filantropische diensten en advies.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die projecten van algemeen belang op meerdere continenten willen ondersteunen;
  • organisaties van het maatschappelijke middenveld ondersteunen die giften willen inzamelen op meerdere continenten.

Wereldwijde filantropie maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over myriad.org

Meer informatie over de filantropische formules.

Projectoproepen

Oproep Beurzen 2023 Fonds Elisabeth en Amelie

Beurzen voor buitenlandse studenten in een masteropleiding, om in een ontwikkelingsland stage te lopen ivm duurzaam waterbeheer. Beurzen uitgereikt door Fonds Elisabeth & Amé…

Bekendgemaakt

Fonds Elisabeth & Amélie - Toegang tot water - 2022

Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

Bekendgemaakt

Oproep Beurzen 2021 Fonds Elisabeth en Amelie

Beurzen voor buitenlandse studenten in een masteropleiding, om in een ontwikkelingsland stage te lopen ivm duurzaam waterbeheer. Beurzen uitgereikt door het Fonds Elisabeth &…

Bekendgemaakt

Kregen steun

KRASS

Panakia - You are not alone!

Geïsoleerde tieners via creatieve artworkshops confronteren met hun problemen/mogelijkheden, om hen te empoweren en op weg te helpen naar zelfvertrouwen en autonomie.

PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e.V.

PROBONO Entrepreneurship Program

Ontwikkelen van ondernemingsvaardigheden van leerlingen in het secundair onderwijs in Tanzania, en op school al starten met een bedrijf om ervaring op te doen.

Streetfootballworld gGmbH

Common Goal: Collective Projects 2021

Steunen van collectieve sportactiviteiten/sociaal werk om bij te dragen tot sociale integratie, geweldpreventie en buitenschoolse educatie van kwetsbare jongeren.

Fondsen en filantropieformules

Vrienden van de Stichting Club Med (Charity Account)

Financiële steun voor projecten van algemeen belang over de hele wereld.

Selavip (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen huisvestingsprojecten van Selavip voor daklozen in een stedelijke context, voor de allerarmsten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Press Releases

De volgende stap naar een eengemaakte markt voor filantropie

16 05 2024

De Koning Boudewijnstichting heeft, samen met Philea en zijn partners en het Lex Mundi-netwerk, een stand van zaken opgemaakt van de eengemaakte markt voor filantropie in de EU. …

Mogelijkheden van internationale filantropie worden uitgebreid

De Koning Boudewijnstichting lanceert Myriad Europe en engageert zich zo om alle potentieel uit internationale filantropie te halen en dit in samenwerking met de partners van de…

Protect Humanitarians: een alliantie ter bescherming en ondersteuning van humanitaire werkers op het terrein

14 03 2024

Protect Humanitarians: een initiatief ter bescherming en ondersteuning van humanitaire werkers op het terrein, gelanceerd onder impuls van Olivier Vandecasteele, met steun van de…

Verhalen

Sterren zelf aan de bal om verandering te brengen

Wereldwijde filantropie

“Als je een atleet bent, met een miljoen volgers op sociale media, wil je wel meer doen dan scoren op het veld. … Er zit muziek in de cocreatie met atleten.”
Thomas Preiss
medeoprichter en CEO Common Goal

“In Oekraïne is er geen grijze zone meer”

Wereldwijde filantropie

"Onafhankelijke media zijn essentieel in zulke dramatische tijden. Liga.net blijft haar missie vervullen dankzij schenkers zoals de Koning Boudewijnstichting."
Yulia Bankova
hoofdredactrice van Liga.net, een Oekraïens economisch dagblad