Wereldwijde filantropie

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang op meerdere continenten.

Filantropen die actief willen zijn op meerdere continenten vinden in de Koning Boudewijnstichting een uitgelezen partner, die bereid is haar expertise en filantropische infrastructuur ter beschikking te stellen.

Myriad, de samenwerking tussen de Koning Boudewijnstichting, haar filialen in Noord-Amerika en Give2Asia is daarbij een echte troef. Dit partnerschap faciliteert grensoverschrijdende giften over de vijf continenten heen en de samenwerking tussen verschillende internationale filantropische structuren:

Filantropen en schenkers hebben zo meer geografische opties en een breed netwerk van organisaties zonder winstoogmerk om te steunen, naast kwaliteitsvolle filantropische diensten en advies.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die projecten van algemeen belang op meerdere continenten willen ondersteunen;
  • organisaties van het maatschappelijke middenveld ondersteunen die giften willen inzamelen op meerdere continenten.

Wereldwijde filantropie maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie over de filantropische formules.

Projectoproepen

Fonds Elisabeth & Amélie - Toegang tot water - 2022

Steun aan projecten van Belgische organisaties die zich in de landen van het Zuiden inzetten voor een betere toegang tot de waterdistributie.

Bekendgemaakt

Sociale economieprojecten die armoede bestrijden

Steun voor sociale economieprojecten die armoede bestrijden in België door de toegang tot basisrechten te verbeteren voor zij die gevestigd zijn buiten de grote steden.

Bekendgemaakt

Oproep Beurzen 2021 Fonds Elisabeth en Amelie

Beurzen voor buitenlandse studenten in een masteropleiding, om in een ontwikkelingsland stage te lopen ivm duurzaam waterbeheer. Beurzen uitgereikt door het Fonds Elisabeth &…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Fundación Ulrich Gurtner Kappeler, Responsabilité social empresarial de la FEDECOCAGUA, R.L.

Global Coffee Monitoring Program/FEDECOCAGUA (federatie landbouwcoöperaties Guatemala)

De reacties van variëteiten van koffiebomen testen op de lokale bodem- en klimatologische gesteldheid van 3 'World Coffee'-proefvelden, t.b.v. koffieproducenten en agronomen.

Houedote Costaud Sessou

Analyse du niveau de contamination des eaux de surface et eaux souterraines par les produits phytosanitaires et pesticides dans les terroirs riverains de la forêt marécageuse à cours d'eau permanent de Lokoli (Sud Bénin)

Uitvoeren van de stage in de gebieden die grenzen aan het moerasbos met permanente waterloop in Lokoli (Zuid-Benin); analyseren van stalen van het oppervlakte- en grondwater die …

Psychiatrisch ziekenhuis St.Alexius ( Breders van Liefde)

The impact of Covid-19 pandemic on the well-being and health of young asylum seekers and unaccompanied refugee minors with mild and severe psychiatric conditions in Belgium.

Onderzoeken van de impact van de covid-19-maatregelen op een erg kwetsbare subgroep van 100 (N)BMV met psychiatrische problemen; beoordelen van de levenskwaliteit en geestelijke …

Fondsen en filantropieformules

Stanley/Stella (Bedrijfsfonds)

De textielproductieketen van de onderneming Stanley/Stella verbeteren, zodat deze meer respectvol is voor mens en planeet.

Lhoist Soli Fund (Bedrijfsfonds)

Solidariteit tussen de Lhoist-groep en haar werknemers en/of naaste sociale organisaties die zwaar getroffen zijn door de Covid-crisis of enige andere pandemie of ramp.

Cartamundi Global Fund

Het Fonds wil "de magie van wederzijdse zorg" voor kinderen (1 tot 18 jaar) delen door projecten te steunen op het gebied van gezondheid, sociale interactie en onderwijs.