Europa

Het debat over de toekomst van Europa versterken.

Al sinds onze oprichting versterken we de democratie in Europa. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitbouw van een sterk netwerk om de samenwerking rond Europese thema’s te verbeteren. In het belang van de toekomst van Europa en van elke Europese burger.

Om deze ambitie waar te maken, werken we intens samen in een duurzaam partnerschap met het European Policy Centre (EPC) en het Egmontinstituut. Daarnaast zal de oprichting van een alliantie, die bestaat uit het EPC en nationale denktanks, de samenwerking rond belangrijke Europese thema’s versterken. Deze alliantie zal gehuisvest worden in het ‘Europese denktank huis’ in Brussel.

Thema’s die bovenaan de agenda staan, zijn het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie naar de Westelijke Balkan, de ondersteuning van humanitaire projecten en mediasector in Oekraïne. En van de Russische media in ballingschap.

Europa samengevat

  • De samenwerking versterken rond diverse Europese thema’s.
  • Een sterk Europees netwerk uitbouwen dat de democratie in Europa vrijwaart.
  • Ondersteunen van humanitaire projecten in Oekraïne.

Europa maakt deel uit van het programma Europa & internationaal

Projectoproepen

Nike Community Impact Fund Nederland 2024

Financiële steun voor organisaties in Amsterdam, Amersfoort, Hilversum en Utrecht om kwetsbare gemeenschappen te helpen fysiek actiever te zijn.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund 2023 Berlin

Voor sterkere gemeenschappen in Berlijn, dankzij de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Nike Community Impact Fund 2023 Parijs

Voor sterkere gemeenschappen in Parijs, dankzij de kracht van sport.

Bekendgemaakt

Kregen steun

HELLENIC RESCUECOMMANDO OF PREVEZA - LEK PREVEZAS

Megala Kalivia

Opleiding van lokale bewoners in responstechnieken van eerstehulpsteams.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Professionalisering van crisisrespons bij rampen

Opleidingen, vorming van een alomvattend crisisresponssysteem, vrijwilligerswerking ...

Fondsen en filantropieformules

Tamijan (Fonds)

Ondersteuning van projecten om de biodiversiteit van dieren en planten in Europa te beschermen, behouden en vergroten.

EU Watch (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten die het debat en de analyse van cruciaal beleid en besluitvorming van de Europese Unie stimuleert en de communicatie verbetert.

European Policy Centre (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten van het European Policy Centre, een onafhankelijke denktank zonder winstoogmerk die de Europese integratie wil bevorderen.

Verhalen

Epilepsie in Rwanda uit de schaduw halen

Europa

“Voor veel Rwandezen zijn epilepsieaanvallen het gevolg van een vervloeking of een poging tot vergiftiging. Patiënten worden gestigmatiseerd, gemarginaliseerd en geschuwd.”
Dr. Fidèle Sebera
Neuroloog

Teruggrijpen naar het verleden van Congo om een toekomst te bouwen

Europa

“Onze burgers hebben zich nooit willen onderwerpen.”
Elikia M’Bokolo

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Europa Latijns-Amerika

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika