Latijns-Amerika en Caraïben

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Landen in Latijns-Amerika en de Caraïben versterken in sleutelsectoren, zoals gezondheid, onderwijs of de economie: de Koning Boudewijnstichting legt zich hierop toe dankzij het engagement van filantropen en schenkers. Wij ondersteunen lokale spelers, individuen en organisaties die bijdragen aan de groei van hun land. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organismen, waaronder KBFUS en KBF CANADA.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Latijns-Amerika en de Caraïben te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving. Meer informatie in ons subprogramma Ondernemingen voor ontwikkeling.

Latijns-Amerika en Caraïben maakt deel uit van het programma Internationaal

Kregen steun

Fundación Ulrich Gurtner Kappeler, Responsabilité social empresarial de la FEDECOCAGUA, R.L.

Global Coffee Monitoring Program/FEDECOCAGUA (federatie landbouwcoöperaties Guatemala)

De reacties van variëteiten van koffiebomen testen op de lokale bodem- en klimatologische gesteldheid van 3 'World Coffee'-proefvelden, t.b.v. koffieproducenten en agronomen.

Instituto Terra

Herbebossen Bulcão Farm RPPN, Instituto Terra, Brazilië

Herstellen van de natuur in Bulcão Farm RPPN aan de Atlantische kust.

TI GOUT DLO

Steun voor scholing/hogere studies weeskinderen in het tehuis 'Ti Gout Dlo', in Haïti

Financieren van de studies van 5 weesmeisjes (18-plus) en van de scholing van kinderen uit 7 arme gezinnen.

Fondsen en filantropieformules

Vrienden van het Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (Fonds)

Steun voor de bescherming en de opvoeding van Colombiaanse kinderen en adolescenten in precaire situaties.

Instituto Terra (Fonds)

Duurzame ontwikkeling bevorderen via milieuherstel- en herbebossingsprogramma’s in Brazilië, en ondersteunen van onderwijs- en opleidingsprogramma's.

Verhalen

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika

Digitaal strijden tegen ongelijkheid en COVID-19 in DR Congo

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de DR Congo helpen te digitaliseren en de experten opleiden die het land nodig heeft.”
Jean-Louis Mbaka
CEO Kinshasa Digital

We moeten alles inzetten op preventie

Azië en Australië Elders in Afrika Latijns-Amerika en Caraïben

"Ik leer veel bij over strategie en organisatie om zo betere oplossingen te vinden in deze gezondheidscrisis.”
Dr. Ernest Ahounou
Arts en bursaal uit Benin