Latijns-Amerika en Caraïben

Filantropen begeleiden die zich willen inzetten voor het algemeen belang in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Landen in Latijns-Amerika en de Caraïben versterken in sleutelsectoren, zoals gezondheid, onderwijs of de economie: de Koning Boudewijnstichting legt zich hierop toe dankzij het engagement van filantropen en schenkers. Wij ondersteunen lokale spelers, individuen en organisaties die bijdragen aan de groei van hun land. Om onze impact te vergroten werken we samen met andere partners en filantropische organisaties, via Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen.

Onze acties

  • particulieren, organisaties en bedrijven begeleiden die willen helpen de levensomstandigheden van de bevolking in Latijns-Amerika en de Caraïben te verbeteren;
  • lokale individuen en organisaties ondersteunen;
  • leningen en bankgaranties toekennen aan spelers van de burgersamenleving.

Latijns-Amerika en Caraïben maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op myriad.org

Kregen steun

Fundación Tejedores de Sueños

Fundación Tejedores de Sueños

Beurzen en buitenschoolse activiteiten aanbieden aan tieners in Costa Rica, om schoolbezoek te bevorderen en armoede, schooluitval, geweld en andere problemen te verminderen.

Fundación Tejedores de Sueños

Fietsenactie - voorschot vijfhonderd fietsen

Betalen van een voorschot voor de Fietsenactie '1000 fietsen voor rurale colleges in Costa Rica', om schooluitval wegens te lange afstanden te vermijden.

Fundación Tejedores de Sueños

Fundación Tejedores de Sueños - fietsenactie

Steunen van een fietsenactie voor rurale scholen in Costa Rica, teneinde schooluitval te voorkomen.

Fondsen en filantropieformules

FondsNatacha-Colca

Ter nagedachtenis aan Natasja en om de banden met de lokale bevolking in stand te houden, financiert het Fonds projecten in de dorpen van Colca, in de Peruaanse Andes.

Boom - Niños con alas Bolivia (Projectrekening)

Er is geen waternetwerk aanwezig in de rurale gebieden van Cochabamba. Niños con alas Bolivia wilt 2 kinderen instellingen voorzien met het opvangen van regenwater

Vrienden van het Belgisch-Colombiaans Werk voor Kinderwelzijn (Fonds)

Steun voor de bescherming en de opvoeding van Colombiaanse kinderen en adolescenten in precaire situaties.

Verhalen

Een juridische identiteit voor iedereen

Azië en Australië Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de systematische geboorteaangifte stimuleren bij ouders, lokale gemeenschappen en overheden in Sub-Saharaans Afrika.”
André Franck Ahoyo
Fonds Urgentie Identiteit Afrika

Digitaal strijden tegen ongelijkheid en COVID-19 in DR Congo

Azië en Australië Latijns-Amerika en Caraïben

"We willen de DR Congo helpen te digitaliseren en de experten opleiden die het land nodig heeft.”
Jean-Louis Mbaka
CEO Kinshasa Digital

We moeten alles inzetten op preventie

Azië en Australië Latijns-Amerika en Caraïben

"Ik leer veel bij over strategie en organisatie om zo betere oplossingen te vinden in deze gezondheidscrisis.”
Dr. Ernest Ahounou
Arts en bursaal uit Benin