KBF Afrika Prijs

Afrikaanse organisaties belonen die het leven van mensen in Afrika duurzaam veranderen.

De KBF Afrika Prijs beloont Afrikaanse organisaties die bijdragen tot een duurzame verbetering van het leven van de bevolking in Afrika. Hij besteedt bijzondere aandacht aan initiatieven die de uitdagingen in Afrika op een transformerende manier aanpakken, die veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen in een voortdurend veranderende context, die een langetermijnvisie hebben en die mensen in staat stellen hun toekomst in eigen handen te nemen.
De Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Hij wil de aandacht vestigen op de vele inspirerende verhalen, uitdagingen en successen uit het Afrikaanse continent. Naast de geldwaarde van 200.000 euro, biedt het de laureaten unieke kansen om hun zichtbaarheid te vergroten en hun initiatief te promoten bij een internationaal publiek.

Onze acties

  • de oproep in goede banen leiden en de KBF Afrikaprijs, geselecteerd door een onafhankelijke internationale jury, toekennen;
  • activiteiten organiseren om het werk van de laureaten en hun ideeën te promoten in Europa, Afrika, en in de Verenigde Staten en Canada, via Myriad, alliantie voor grensoverschrijdende schenkingen.

KBF Afrika Prijs maakt deel uit van het programma Europa & internationaal

Meer informatie op
kbfafrica.org
myriad.org

Projectoproepen

KBF Afrika Prijs 2023-2024

De KBF Africa Prijs wordt uitgereikt aan Afrikaanse organisaties die bijdragen aan de transformatie en de duurzame verbetering van het leven van de bevolking in Afrika.

Bekendgemaakt

Kregen steun

Sahayog society for participatory rural development

Mental health project for adolescents in rural communities of Nainital district (India)

Steunen van een geestelijk gezondheidsproject voor adolescenten in rurale gemeenschappen van het district Nainital (India): destigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg in…

Haus des Stiftens gGmbH

Meet and Code

Initiëren van kinderen en jongeren van 8 tot 24 jaar in de wereld van de technologie en het programmeren, hen laten ontdekken hoe leuk programmeren is, hen onderrichten over de w…

Haus des Stiftens gGmbH

Meet and Code

Organiseren van 'meet and code'-events om kinderen en jongeren van 8 tot 24 jaar op een ludieke manier te introduceren in de ideeën en de dagelijkse werking van technologie en pr…

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

KBF Afrika Prijs

De KBF Africa Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een Afrikaanse organisatie die bijdraagt aan de transformatie van de samenleving en de duurzame verbetering van het leven…

Fondsen en filantropieformules

Elman Peace & Human Rights Centre (European Friends Fund)

De NGO Elman Peace kreeg de KBF Afrikaprijs 2020-21 toegekend. De organisatie bestrijdt geweld en bevordert sociale rechtvaardigheid in Somalië en daarbuiten.

Dr Denis Mukwege - Panzi ziekenhuis (Fonds)

Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) in de DRC of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van gezondheidscentra…

Press Releases

De KBF Afrika Prijs 2023-2024 wordt toegekend aan de Tanzaniaanse organisatie Her Initiative

De KBF Afrika Prijs 2023-2024 wordt toegekend aan de Tanzaniaanse organisatie Her Initiative.

SAKIFE : fototentoonstelling over de gezondheid van vrouwen in Kivu

Momenteel loopt in het BELvue museum ‘SAKIFE’, een fototentoonstelling over de gezondheid van vrouwen in Kivu, naar het werk van Dr. Denis Mukwege.

KBF Afrika Prijs 2020-2021: Elman Peace bouwt aan een vreedzame samenleving in de nasleep van het conflict

Het Somalische Elman Peace neemt de KBF Afrika Prijs 2020-2021 in ontvangst. Een erkenning voor hun succesvolle inspanningen om vrede in Somalië te bevorderen.

Verhalen

Zelf genezen door vrede te bouwen voor iedereen

KBF Afrika Prijs

"Vrede is zoveel meer dan wapens die zwijgen."
Ilwad Elman
Elman Peace