KBF Afrika Prijs

Opmerkelijke bijdragen aan ontwikkeling in Afrika bekronen.

De Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika (KBF Afrikaprijs) bekroont buitengewone bijdragen aan de ontwikkeling in Afrika, op initiatief en onder leiding van Afrikanen. De Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt en wil de aandacht van het grote publiek vestigen op de vele inspirerende verhalen, uitdagingen en successen op het Afrikaanse continent. Naast 200.000 euro krijgen laureaten een unieke kans om hun zichtbaarheid te vergroten en hun zaak te bepleiten bij een internationaal publiek.

Onze acties

  • de oproep in goede banen leiden en de KBF Afrikaprijs, geselecteerd door een onafhankelijke internationale jury, toekennen;
  • activiteiten organiseren om het werk van de laureaten en hun ideeën te promoten in Europa, Afrika, en in de Verenigde Staten en Canada, in samenwerking met de KBFUS en de KBF CANADA.

KBF Afrika Prijs maakt deel uit van het programma Internationaal

Meer informatie op kbfafrica.org

Projectoproepen

KBF Afrika Prijs 2020-2021

Beloont uitmuntende bijdragen aan het ontwikkelingswerk in Afrika

Bekendgemaakt

Kregen steun

Jessie Chisi

Golden YAFMA – Fiction 2020: Imagination

Steunen van de kortfilm ‘Imagination’ (Zambia 2016) over een jonge Afrikaan, zijn vrienden en een camera, die op weg zijn om de grootste filmmakers van het Afrikaanse continent t…

Fund Isaan Thailand

Scholarships to support the education of young Thai people in the Isaan region

Toekennen van studiebeurzen aan zo'n 150 Thaise jongeren in de regio Isaan, om hun educatie te ondersteunen.

Fund Isaan Thailand

Computer classes 2020

Installeren van 5 computerklassen in 5 verschillende rurale scholen in de provincie Surin, Thailand.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika

De KBF Afrika Prijs (Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika) bekroont opmerkelijke bijdragen van mensen of organisaties op het gebied van ontwikkeling in Afrika.

Fondsen en filantropieformules

Bogaletch Gebre Fund for Girls Education in Ethiopia

Steunt KMG-Ethiopia bij het uitbreiden van haar succesvolle aanpak van sociale verandering in nieuwe streken in Ethiopië en bij het oprichten van een eerste Girls College.

Benin-Aid

Eenvoudige serres en irrigatiesystemen installeren in Benin om lokaal voldoende kwalitatieve en betaalbare groenten te kunnen produceren en om werkgelegenheid te creëren.

Dr Denis Mukwege - Panzi ziekenhuis (Fonds)

Aankoop van medisch materieel, studiebeurzen (voor artsen, psychologen, juristen) in de DRC of in het buitenland, steun aan re-integratieprojecten, bouwen van gezondheidscentra…