Onderwijs in Vlaanderen

Innovatie in het onderwijs aanmoedigen en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht promoten.

De Koning Boudewijnstichting stimuleert innovatie in het onderwijs, zowel op het vlak van nieuwe technologieën en pedagogische praktijken als van inclusie van leerlingen met specifieke behoeften. En omdat kwaliteitsvol onderwijs begint met geëngageerde en gemotiveerde leerkrachten helpt de Stichting het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Onze acties

  • spelers in het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van vernieuwende praktijken als antwoord op de uitdagingen, via veranderwijs.nu;
  • het gebruik van het instrument ‘Sterk Schoolbestuur’ stimuleren waarmee scholen hun capaciteit voor goed bestuur en beheer kunnen evalueren;
  • leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep. Leerkrachten versterken in hun rol van fiere ambassadeur. Dit via het project Talent for Teaching.

Onderwijs Vlaanderen maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2024A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

2023C - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Visitatie Klimop (Basisscholen Sint-Jan & Visitatie)

Inzetten op een digitaal portfolio van kleuter tot zesde leerjaar om het leerproces te documenteren én om de ouderbetrokkenheid te verhogen

Gebruiken van het digitaal portfolio Seesaw, dat veel aandacht besteedt aan breed evalueren (formatief assessment) en aan gepersonaliseerd leren op eigen tempo, om het leerproces…

Freinetschool De kleine helden

Feest voor de hersenen: ontwikkelen van de executieve functies bij kinderen

Tools/methodieken uitwerken, met een externe partner, om de executieve functies (zelfsturend leren) van de leerlingen te versterken in het kader van de 'leren leren'-leerlijn.

De Handelsschool Aalst

T4T GO! Handelsschool Aalst verkent lerarenberoep in GO! Basisschool GAAF

Zesdejaars leerlingen uit TSO-opleidingen ervaren in GO! Basisschool GAAF wat de job van leraar precies inhoudt en of ze een lerarenopleiding willen volgen.

Evenementen

Studiedag Autonoom Leren

29/11/2021 13:00 Tot 29/11/2021 16:30

Gratis studiedag voor leerkrachten over autonoom en zelfsturend leren in het basis- en secundair onderwijs.

Professionele leergemeenschappen over de schoolmuren heen

08/11/2023 12:30 Tot 08/11/2023 16:30

Een vormingsnamiddag van Veranderwijs.nu voor onderwijsprofessionals die werken met professionele leergemeenschappen over de schoolmuren heen.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Sterk Schoolbestuur

Het platform www.sterkschoolbestuur.be biedt een gratis en concreet zelfevaluatie-instrument aan om te reflecteren over het beleidsvoerend vermogen van uw schoolbestuur.

Fondsen en filantropieformules

LAB Ranst (Projectrekening)

LAB Ranst is een opstartende secundaire school met vooruitstrevend en digitaal ondersteund onderwijs in de Antwerpse rand, als antwoord op het grote capaciteitstekort.

Aalst - vzw Basisschool en Humaniora DvM (Projectrekening)

Het doel van het project is om 100 extra leerlingen toe te laten tot de school. Daarvoor worden er 5 extra co-teaching klassen gebouwd en een terras voor buitenlessen.

Beringen - npo KOBeL (Projectrekening)

Een bouw die voorziet in een uitbreiding van de bestaande campus met één extrabouwblok, met doeleinde het ondervangen van het capaciteitstekort voor alle specifieke opleidingen

Press Releases

Talent for teaching: leerling kruipt in de huid van leerkracht

Het project ‘Talent for Teaching’ wil leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep en zo mee aan de wieg te staan van de volgende gene…

Met goesting leren: 35 scholen krijgen ondersteuning om autonoom leren doordacht uit te werken

Het onderwijsinnovatieplatform Veranderwijs.nu moedigt leerkrachten en schoolleiders aan om een visie op autonoom leren te ontwikkelen.

Alle 13 lerarenopleidingen zetten studenten in als extra hulp voor scholen

Studenten uit de 13 Vlaamse lerarenopleidingen staan klasleerkrachten in het basisonderwijs bij via teamteaching, om leerachterstanden in de coronaperiode te vermijden.

Verhalen

(Veer)krachtige visie na 1 jaar Sidekick Sam Academy

Onderwijs in Vlaanderen

"Meestal komen de kinderen aan mijn deur kloppen bij een conflict, maar dat is vaak slechts het topje van de ijsberg. Als je verder vraagt, ontdek je dat er diepere problemen aan de basis liggen."
Rebecca Van der Zypen
Sidekick Sam op de Sint-Jozefsschool in Strombeek

Leren programmeren voor VR-bril: “Super cool dat je er echt bent en toch niet”

Onderwijs in Vlaanderen

“Het was niet nodig de leerlingen te motiveren om te experimenteren met virtual reality, wel om ze te begeleiden.”
Robbe Wulgaert, leerkracht Sint-Lievenscollege Gent