Onderwijs in Vlaanderen

Innovatie in het onderwijs aanmoedigen en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht promoten.

De Koning Boudewijnstichting stimuleert innovatie in het onderwijs, zowel op het vlak van nieuwe technologieën en pedagogische praktijken als van inclusie van leerlingen met specifieke behoeften. En omdat kwaliteitsvol onderwijs begint met geëngageerde en gemotiveerde leerkrachten helpt de Stichting het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Onze acties

  • spelers in het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van vernieuwende praktijken als antwoord op de uitdagingen, via veranderwijs.nu;
  • het gebruik van het instrument ‘Sterk Schoolbestuur’ stimuleren waarmee scholen hun capaciteit voor goed bestuur en beheer kunnen evalueren;
  • leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep. Leerkrachten versterken in hun rol van fiere ambassadeur.

Onderwijs Vlaanderen maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Open

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Talent for Teaching: laat leerlingen proeven van het leerkrachtenberoep!

Financiële steun voor scholen die leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep.

Open

Kregen steun

Fonds Hemptinne

Nieuwe faciliteiten voor opvang van studenten uit ontwikkelingslanden/kansarme gezinnen

Investeren in voorschotten om een huis te kopen en de architecten te betalen, om op de samengevoegde percelen (Kortrijksesteenweg 490-536, Gent) een nieuw gebouw op te trekken.

Scholengroep impact (KTA Brugge)

Digitaal pedagogisch veranderingsmanagement

Aanstellen van pedagogische ICT'ers om de ontwikkelde visie op de school van de toekomst, met leerkrachten die meer optreden als coach en met digitale didactische werkvormen, ver…

DE MET

Innovatief werken aan doelen ICT aan de hand van robots en drones

Gebruik maken van robots en drones om op een motiverende, innovatieve manier te werken aan ICT-doelen die te maken hebben met algoritmen en de integratie in STEM.

Evenementen

Studiedag Autonoom Leren

29/11/2021 13:00 Tot 29/11/2021 16:30

Gratis studiedag voor leerkrachten over autonoom en zelfsturend leren in het basis- en secundair onderwijs.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Sterk Schoolbestuur

Het platform www.sterkschoolbestuur.be biedt een gratis en concreet zelfevaluatie-instrument aan om te reflecteren over het beleidsvoerend vermogen van uw schoolbestuur.

Fondsen en filantropieformules

Walda Volkaert (Fonds)

Actief in 3 domeinen: - ontwikkeling/zelfstandigheid van kinderen- levenskwaliteit/inclusie van kinderen met een beperking- mensen getroffen door neurologische aandoeningen

Sint-Barbara Drongen (Fonds Vrienden van)

Bevriende filantropen ondersteunen de bouw en inrichting van een nieuwe secundaire afdeling van het Sint-Barbaracollege op de site van de Oude Abdij van Drongen.

Egied Van Broeckhovenschool (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen de bouw van een nieuwe Nederlandstalige domeinschool Egied Van Broeckhoven in Sint-Jans-Molenbeek.

Press Releases

Talent for teaching: leerling kruipt in de huid van leerkracht

Het project ‘Talent for Teaching’ wil leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep en zo mee aan de wieg te staan van de volgende gene…

Met goesting leren: 35 scholen krijgen ondersteuning om autonoom leren doordacht uit te werken

Het onderwijsinnovatieplatform Veranderwijs.nu moedigt leerkrachten en schoolleiders aan om een visie op autonoom leren te ontwikkelen.

Alle 13 lerarenopleidingen zetten studenten in als extra hulp voor scholen

Studenten uit de 13 Vlaamse lerarenopleidingen staan klasleerkrachten in het basisonderwijs bij via teamteaching, om leerachterstanden in de coronaperiode te vermijden.

Verhalen

Leren programmeren voor VR-bril: “Super cool dat je er echt bent en toch niet”

Onderwijs in Vlaanderen

“Het was niet nodig de leerlingen te motiveren om te experimenteren met virtual reality, wel om ze te begeleiden.”
Robbe Wulgaert, leerkracht Sint-Lievenscollege Gent