Onderwijs in Vlaanderen

Innovatie in het onderwijs aanmoedigen en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht promoten.

De Koning Boudewijnstichting stimuleert innovatie in het onderwijs, zowel op het vlak van nieuwe technologieën en pedagogische praktijken als van inclusie van leerlingen met specifieke behoeften. En omdat kwaliteitsvol onderwijs begint met geëngageerde en gemotiveerde leerkrachten helpt de Stichting het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Onze acties

  • spelers in het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van vernieuwende praktijken als antwoord op de uitdagingen, via veranderwijs.nu;
  • het gebruik van het instrument ‘Sterk Schoolbestuur’ stimuleren waarmee scholen hun capaciteit voor goed bestuur en beheer kunnen evalueren;
  • leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep. Leerkrachten versterken in hun rol van fiere ambassadeur.

Onderwijs Vlaanderen maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

Veranderwijs.nu - Financiële steun voor innovatieve acties die werken aan teamzorg op school (oproep 2022)

Financiële steun voor scholen om te werken aan een schoolbreed beleid en concrete acties om het welzijn en de veerkracht van leerkrachtenteams te verbeteren.

Bekendgemaakt

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2022B - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Inrichtende Macht Lucerna (Lucernacollege Campus Innova)

Talent for Teaching

Brusselse leerlingen van het Lucernacollege (3de graad) via een stage laten proeven van het leerkrachtenberoep, om hen warm te maken voor een job als leerkracht.

Lutgardiscollege

Talent for Teaching

Brusselse leerlingen van het Lutgardiscollege (3de graad) via een stage laten proeven van het leerkrachtenberoep, om hen warm te maken voor een job als leerkracht.

DE MET

Innovatief werken aan doelen ICT aan de hand van robots en drones

Gebruik maken van robots en drones om op een motiverende, innovatieve manier te werken aan ICT-doelen die te maken hebben met algoritmen en de integratie in STEM.

Evenementen

Studiedag Autonoom Leren

29/11/2021 13:00 Tot 29/11/2021 16:30

Gratis studiedag voor leerkrachten over autonoom en zelfsturend leren in het basis- en secundair onderwijs.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Sterk Schoolbestuur

Het platform www.sterkschoolbestuur.be biedt een gratis en concreet zelfevaluatie-instrument aan om te reflecteren over het beleidsvoerend vermogen van uw schoolbestuur.

Fondsen en filantropieformules

Sint-Barbara Drongen (Fonds Vrienden van)

Bevriende filantropen ondersteunen de bouw en inrichting van een nieuwe secundaire afdeling van het Sint-Barbaracollege op de site van de Oude Abdij van Drongen.

Egied Van Broeckhovenschool (Fonds Vrienden Van)

Filantropen steunen de bouw van een nieuwe Nederlandstalige domeinschool Egied Van Broeckhoven in Sint-Jans-Molenbeek.

Jabbeke - VBS De Loopbrug Zerkegem-Snellegem (Projectrekening)

Met vernieuwende onderwijsvormen en positieve communicatie werken in de basisschool, om het leren te stimuleren en met heel veel goesting naar school te gaan.

Press Releases

Talent for teaching: leerling kruipt in de huid van leerkracht

Het project ‘Talent for Teaching’ wil leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep en zo mee aan de wieg te staan van de volgende gene…

Met goesting leren: 35 scholen krijgen ondersteuning om autonoom leren doordacht uit te werken

Het onderwijsinnovatieplatform Veranderwijs.nu moedigt leerkrachten en schoolleiders aan om een visie op autonoom leren te ontwikkelen.

Alle 13 lerarenopleidingen zetten studenten in als extra hulp voor scholen

Studenten uit de 13 Vlaamse lerarenopleidingen staan klasleerkrachten in het basisonderwijs bij via teamteaching, om leerachterstanden in de coronaperiode te vermijden.

Verhalen

Leren programmeren voor VR-bril: “Super cool dat je er echt bent en toch niet”

Onderwijs in Vlaanderen

“Het was niet nodig de leerlingen te motiveren om te experimenteren met virtual reality, wel om ze te begeleiden.”
Robbe Wulgaert, leerkracht Sint-Lievenscollege Gent