OPGELET! Tussen 2 en 9 februari zal het candidate.kbs-frb.be platform niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerken.

Onderwijs in Vlaanderen

Innovatie in het onderwijs aanmoedigen en de aantrekkelijkheid van het beroep van leerkracht promoten.

De Koning Boudewijnstichting stimuleert innovatie in het onderwijs, zowel op het vlak van nieuwe technologieën en pedagogische praktijken als van inclusie van leerlingen met specifieke behoeften. En omdat kwaliteitsvol onderwijs begint met geëngageerde en gemotiveerde leerkrachten helpt de Stichting het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

Onze acties

  • spelers in het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van vernieuwende praktijken als antwoord op de uitdagingen, via veranderwijs.nu;
  • het gebruik van het instrument ‘Sterk Schoolbestuur’ stimuleren waarmee scholen hun capaciteit voor goed bestuur en beheer kunnen evalueren;
  • leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep. Leerkrachten versterken in hun rol van fiere ambassadeur.

Onderwijs Vlaanderen maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

Samen Sterk: werken aan verandertrajecten over de schoolmuren heen

Financiële steun voor scholen voor het ontwikkelen van leergemeenschappen over de schoolmuren heen.

Open

2023A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

2022A - Solidariteitsrekening Scholen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

Als school giften inzamelen om leerlingen uit kwetsbare gezinnen discreet financieel tegemoet te komen en het hen zo mogelijk maken met gelijke kansen het schooljaar te doorlopen…

Bekendgemaakt

Kregen steun

Technisch Instituut Sparrendal (SGL)

Iedereen in de wolken!

Introduceren van een nieuw onderwijsconcept met bijhorend nieuw gebouw en een brede ICT-visie, om onderwijs op maat te versterken, teneinde elke leerling toe te laten op zijn man…

Imelda-Instituut

Talent for teaching

Brusselse leerlingen van het Imelda-Instituut (3de graad) via een stage laten proeven van het leerkrachtenberoep, om hen warm te maken voor een job als leerkracht.

Scholengroep impact (KTA Brugge)

Digitaal pedagogisch veranderingsmanagement

Aanstellen van pedagogische ICT'ers om de ontwikkelde visie op de school van de toekomst, met leerkrachten die meer optreden als coach en met digitale didactische werkvormen, ver…

Evenementen

Studiedag Autonoom Leren

29/11/2021 13:00 Tot 29/11/2021 16:30

Gratis studiedag voor leerkrachten over autonoom en zelfsturend leren in het basis- en secundair onderwijs.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

Sterk Schoolbestuur

Het platform www.sterkschoolbestuur.be biedt een gratis en concreet zelfevaluatie-instrument aan om te reflecteren over het beleidsvoerend vermogen van uw schoolbestuur.

Fondsen en filantropieformules

Schoten - VZW Vita et Pax College Schoten (Projectrekening)

Het oude centrale gedeelte van de school wordt afgebroken en heropgebouwd met een openleercentrum-bibliotheek op het gelijkvloers en 3 nieuwe klassen op de eerste verdieping.

Walda Volkaert (Fonds)

Actief in 3 domeinen: - ontwikkeling/zelfstandigheid van kinderen- levenskwaliteit/inclusie van kinderen met een beperking- mensen getroffen door neurologische aandoeningen

Press Releases

Talent for teaching: leerling kruipt in de huid van leerkracht

Het project ‘Talent for Teaching’ wil leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs laten proeven van het leerkrachtenberoep en zo mee aan de wieg te staan van de volgende gene…

Met goesting leren: 35 scholen krijgen ondersteuning om autonoom leren doordacht uit te werken

Het onderwijsinnovatieplatform Veranderwijs.nu moedigt leerkrachten en schoolleiders aan om een visie op autonoom leren te ontwikkelen.

Alle 13 lerarenopleidingen zetten studenten in als extra hulp voor scholen

Studenten uit de 13 Vlaamse lerarenopleidingen staan klasleerkrachten in het basisonderwijs bij via teamteaching, om leerachterstanden in de coronaperiode te vermijden.

Verhalen

Leren programmeren voor VR-bril: “Super cool dat je er echt bent en toch niet”

Onderwijs in Vlaanderen

“Het was niet nodig de leerlingen te motiveren om te experimenteren met virtual reality, wel om ze te begeleiden.”
Robbe Wulgaert, leerkracht Sint-Lievenscollege Gent