Verhaal

Be Philanthropy: connect, exchange, engage

2023

Op donderdag 27 april organiseerde de Koning Boudewijnstichting het evenement 'Be Philanthropy 2023' in Autoworld in Brussel. Meer dan 1.100 filantropen, beleidsmakers, notarissen, bankiers, vermogensbeheerders, managers, maatschappelijk verantwoorde ondernemers, stichtingen en family offices uit binnen- en buitenland namen eraan deel. Dit belangrijke evenement in de Belgische en Europese filantropie richtte zich op trends, kansen en uitdagingen in de filantropie.

Water druppelt en borrelt door een behendig spel met kommen, terwijl een andere muzikant het geluid van wind nabootst. Het is half tien en de soundscape die componist Dirk Brossé creëerde voor Be Philanthropy gaat crescendo. ‘Memories of forgotten beings’ eindigt dansend, met een sopraan wier stem schreeuwt om aandacht.

“Filantropie bekijken we vaak van boven naar beneden. Ik wilde een stem van beneden naar boven laten klinken. De culturele wereld is een sector die zelf leeft bij de gratie van de filantropie. Maar iedereen kan iets doen. Als je geen geld hebt, kan je jong talent podiumkansen bieden." Dirk Brossé, componist

Wat een binnenkomer voor de meer dan duizend filantropen, beleidsmakers, notarissen, bankiers, vermogensbeheerders, ondernemers, stichtingen, family offices en ngo’s. Ze waren op 27 april uitgenodigd voor Be Philanthropy in het museum Autworld tussen tientallen onschatbare wagens, een knipoog misschien naar het cliché. Op deze driejaarlijkse bijeenkomst doet de wereld van de filantropie in België en daarbuiten inspiratie op en wisselt van gedachten over trends, moeilijkheden en kansen.

Memories of forgotten beings’ zette de mensen voor wie filantropen ijveren centraal. De crisissen van de voorbije jaren heeft de empathie ook aangewakkerd, opende Koningin Mathilde, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting, “mensen bewust gemaakt van hun collectieve kwetsbaarheid”. Ze zijn op zoek naar manieren om met hun geld, hun tijd of hun talent voor anderen het verschil te maken.

“Het bijzondere aan filantropie is dat alle partijen er beter van worden. Anderen helpen maakt niet alleen de ontvanger gelukkig, maar ook de schenker.” Koningin Mathilde, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting

Filantropie is inderdaad ‘a state of mind’, pikte Pierre Wunsch, voorzitter van de Koning Boudewijnstichting, daar op in. Zowel hij als minister van Financiën Vincent Van Peteghem benadrukten hoe filantropische organisaties niet cavalier seul kunnen spelen. Ze hebben de verantwoordelijkheid om samen te werken met overheden, ngo’s en bedrijven om de vernieuwende oplossingen te vinden die dringend nodig zijn.

Als filantropie “de ruimte vertegenwoordigt die iedereen heeI om iets te veranderen in de samenleving”, dan heeft de Amerikaanse acteur Forest Whitaker die ruimte trots geclaimd. Via videoverbinding vertelde hij over zijn Whitaker Peace and Development Initiative, dat jongeren in 8 landen helpt hun vaardigheden te ontwikkelen om hun gemeenschap te leiden, te verzoenen en (her)op te bouwen.

"Ik vond in de ogen van kindsoldaten in Oeganda dezelfde blik die ik zag in de kinderen waarmee ik opgroeide in mijn buurt. Ik was al betrokken bij filantropie voordat ik wist dat ik dat deed, door mensen zoveel mogelijk te verheffen." Acteur Forest Whitaker van het Whitaker Peace and Development Initiative.

Met sessies over publiek-private partnerschappen die als katalysator en vernieuwer kunnen dienen voor snellere verandering, over bedrijfsfilantropie op alle niveaus in een onderneming en over kunst en ondernemerschap lieten de panels hun licht schijnen over geëngageerde ondernemers.e responsible, be enabled – daagde Be Philanthropy de aanwezigen uit om, voorbij hun resultaten en successen, ook te twijfelen, en te zoeken naar een filantropie voor deze snel veranderende wereld.

Met sessies over publiek-private partnerschappen die als catalysator en vernieuwer kunnen dienen voor snellere verandering, over bedrijfsfilantropie op alle niveaus in een onderneming en over kunst en ondernemerschap lieten de panels hun licht schijnen over geëngageerde ondernemers.

In de sessie over filantropieadvies werd notarissen, bankiers, vermogensbeheerders en andere filantropieadviseurs een spiegel voorgehouden, onder anderen door Beth Breeze, Director of the Global Challenges Doctoral Centre aan Kent University in het Verenigd Koninkrijk.

"Filantropieadviseurs moeten een realiteitscheck bieden, donoren helpen verder te denken dan hun eigen perspectief en zich afvragen of de samenleving behoefte heeft aan wat zij van plan zijn te doen. Goed advies leidt tot meer en betere filantropie." Beth Breeze, directeur van het Global Challenges Doctoral Centre, Kent University

Jongeren, hun verwachtingen en ambities voor de filantropie kwamen aan bod in veel van de sessies. Hun enthousiasme, maar ook hun ongeduld, hun verlangen naar een wendbaar en flexibel engagement, dat niet naast hun beroepsleven staat, maar er een integraal deel van is. Ze voelen het wantrouwen van de generaties voor hen, zei James Magowan van de European Community Foundations Initiative in de sessie over lokale filantropie. Hij kon verenigingen alleen maar de raad geven om de teugels in handen van jongeren te geven en hun zo het vertrouwen te gunnen.

“Klassieke doelen vinden jongeren niet en omgekeerd. Ze kijken in hun eigen netwerk en op sociale media rond om te zien waar ze zich voor willen engageren.” Diederik Van der Plas, CBF, toezichthouder goede doelen, Nederland

De sessie ‘BE Philanthropy in 2030, 2040 en 2050’, met alleen jonge filantropen en gemodereerd door een van de Boosters van Boost for Talent, het programma waarmee de KBS jong talent uit kwetsbare milieus wil laten aanknopen bij een ambitieuze toekomst, gaf een voorsmaakje van hoe zij met hun aanpak de wereld van de filantropie willen doen daveren.

“Film. Sport. Muziek. Het zijn universele talen. Het zijn kanalen voor empathie. En toch zijn dit de domeinen waar je het moeilijkst fondsen voor vindt, ondanks het transformatieve karakter van deze projecten.” Ilwad Elman, Elman Peace Foundation, Winnaar KBF Africa Prize 2022

Een verzuchting die een echo vond in de sessie over het belang van een stevige regelgeving om filantropische actie te omkaderen, waar Thomas Preiss, medeoprichter van Common Goal, vroeg om ernstig genomen te worden.

"Het gaat erom dichter bij de volgende generatie changemakers te staan. Als je een atleet bent met een miljoen volgers op sociale media ... Zij hebben hun ambitie die veel verder gaat dan het scoren van doelpunten. Er is begeleiding en ondersteuning nodig. Het zou een goed uitgangspunt zijn als beleidsmakers wereldwijd echt met elkaar zouden samenwerken en luisteren." Thomas Preiss, Common Goal

In zijn slottoespraak trok Brieuc Van Damme, CEO van de KBS, alle draadjes samen. Hij gaf enkele prioriteiten voor de Stichting aan – ijveren voor een sterke democratie, het belang van lokale filantropie en van grensoverschrijdende samenwerking, ook in het geven.

"We moeten trouw blijven aan onze rol als ontdekkingsreizigers, niet als imperiumbouwers, als bondgenoten, niet als rivalen. We moeten de verscheidenheid van ideeën van onze medeburgers over geven, omarmen. En we moeten twijfel aanvaarden. We moeten een zekere mate van mislukking aanvaarden die hoort bij het werken op een terrein dat voortdurend verandert." Brieuc Van Damme, CEO Koning Boudewijnstichting

Alle panelsessies werden opgenomen en zullen binnenkort beschikbaar zijn op de pagina ‘Be Philanthropy 2023’ van onze website, die we regelmatig bijwerken.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

‘Memories of Forgotten Beings’: een muzikale reis door tijd, ruimte en klank

Filantropie aanmoedigen

“Filantropie bekijken we vaak van boven naar beneden. Ik wilde een stem van beneden naar boven laten klinken."
Dirk Brossé
componeerde ‘Memories of Forgotten Beings’ voor Be Philanthropy

Hoe maak je van een ziekenhuisfonds een succes?

Filantropie aanmoedigen

“Het gaat niet om het geld, maar wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”
Virginie Huys
coördinator Fonds AZ Groeninge

Een beklimming om het zelfvertrouwen te herwinnen

Filantropie aanmoedigen

"Als een jongere kan zeggen ‘ik kan dat doen’, dat is een enorme steun voor de toekomst."
Philippe Stroobant
Oprichter van het Fonds À chacun son Cervin

Andere projectoproepen

Fonds Emilie Leus (groepen) Hersft 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Herfst 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

2024B - Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting

De Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar.

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Wanyuri (Projectrekening)

Inzetten van het Wanyuri Fonds, een sociaal fonds, om leerkrachten en arme gezinnen In Kameroen, die door de aanhoudende burgeroorlog in het Engelstalige gebied en sinds dit jaar…

Le Réverbère de Cotonou (Projectrekening)

Voltooien van een documentaire 'Flower of life' en een pedagogisch dossier, die inzetten op veerkracht en zusterschap, om vrouwen te helpen hun rechten op hun lichaam en hun gesc…

Makala

Lokale dieselmolens installeren voor het verwerken van maniok in DRC, om het werk van verkoopsters van maniokmeel te verlichten en ontmoetingen tussen moeders te bevorderen.

Andere persberichten

Luna Cochez wint de Prijs Piet Cleemput met haar scriptie rond de Leuvense huurpremie

19 03 2024

Luna Cochez wint de Prijs Piet Cleemput 2023 met haar scriptie rond de Leuvense huurpremie

Vier nieuwe leden in de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting: Meryame Kitir, Louis Jonckheere, Hakima Darhmouch en Céline Fremault

16 01 2024

De Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting heeft vier nieuwe leden verkozen voor een termijn van vier jaar die ingaat op 1 januari 2024.

Be Philanthropy 2023

27 04 2023

Een evenement om filantropie te promoten, om na te denken over haar maatschappelijke rol en om Belgische en Europese filantropen te inspireren in hun engagement.