Verhaal

‘Memories of Forgotten Beings’: een muzikale reis door tijd, ruimte en klank

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting, componeerde Dirk Brossé het werk Memories of Forgotten Beings. Een 10 minuten durende reis doorheen de tijd, de ruimte en de geschiedenis van klanken, met verschillende lagen. Een van die lagen draait om filantropie. Het werk was dan ook voor het eerst live te horen op Be Philantropy, een dag rond filantropie.

Dat is voor Dirk Brossé vooral een gevoel. Een gevoel waarbij je mensen helpt, zonder iets terug te verwachten. Wanneer je op het einde van de maand een euro over hebt, kan je daar drie dingen mee doen: iets leuks voor jezelf, op de bank zetten of geven aan een ander opdat die weer meekan in de maatschappij. Want steeds vaker kunnen mensen niet meer mee in de ratrace van de maatschappij. Als je dan in de gelegenheid bent, de ander te helpen, een duwtje in de rug te geven, ziet hij niet waarom je dat niet zou doen. Filantropie is als een financiële motor om mensen die niet meekunnen, toch de kans te geven mee te zijn.

Het gaat voor hem echter verder dan louter financieel. Je kan anderen ook steunen of een duwtje in de rug geven door hen kansen te geven, ruimte te bieden om te leren, te groeien en in het licht te komen. Zo geeft hijzelf regelmatig jonge muzikanten de kans om mee te spelen in zijn symfonisch orkest of op te treden als solist. Op die manier biedt hij hen de kans bij te leren en in de aandacht te komen om van daaruit verder te groeien.

Toen de vraag om een werk te componeren gesteld werd, zei zijn agenda eigenlijk nee, maar zijn gevoel zei ja. Een lang voorbereidend gesprek bracht hem tot een aantal kernwoorden waar hij mee aan de slag kon. Ook de vraag “Voor wie doen we het eigenlijk, die filantropie?” kwam heel erg naar voren. Al snel ontstond de structuur van het werk, 4 delen die de luisteraar meenemen op een reis doorheen tijd en ruimte, een trip waar je niet zomaar uit kan stappen. Hij vergelijkt het zelf met tien minuten reizen met de Space Shuttle, waar je ook niet zomaar uitstapt.

In Memories of Forgotten Beings vind en hoor je heel wat verschillende lagen, Unterlagen. Zo hoor je abstracte stemmen, mensen die om hulp vragen. Geen vaste of herkenbare taal, wel stemmen als uit een droom, van mensen in nood, mensen die zorg vragen. Want daar draait het om bij filantropie, de zorg voor anderen. Een andere laag geeft een beeld van de geschiedenis weer van de Homo Sapiens, in geluiden.

In het eerste deel hoor je enkel een organische, geheimzinnige soundscape. Dit verwijst naar de eerste klanken die mensen maakten: spelen met water, wind en natuurlijke materialen. Deel twee verwijst dan weer naar de meer spirituele klanken. Hiervoor maken de muzikanten gebruik van instrumenten van over de hele wereld. Een bewuste keuze, want filantropie vinden we terug op de hele wereld.

Pas in deel drie komt er een ritme en melodie in de compositie. Een ritme dat gebaseerd is op de hartslag. Want dat is net wat elk levend wezen verbindt. Zonder hartslag, geen leven. Pas in het vierde en laatste deel komt er een stem aan te pas en schakelt de muziek over op elektronische klanken. Zo heb je niet alleen een geschiedenis van de mens, maar ook van het geluid. Waar het stuk heel stil begint, groeit het en wordt het steeds luider.

De live performance gebeurt ook heel bewust door vier vrouwen, zowel de percussie als de zang. De componist kiest hiervoor om meerdere redenen. Als eerbetoon aan de vrouw en oermoeder, als statement in een wereld die toch nog vaak door mannen gedomineerd wordt, omdat percussie gespeeld door vrouwen voor hem iets heel sensueel uitstraalt.

Voor Dirk Brossé stopt het muziekwerk hier niet. Hij componeerde het nu als een werk dat deels vooraf wordt opgenomen en deels live gebracht wordt. Hiermee verwijst hij naar het aloude Chinese Yin-Yang begrip. Yin is het vooraf opgenomen gedeelte, het Yang gedeelte wordt live uitgevoerd. Hij maakte er ook een versie van voor piano solo. Een versie die minder lagen bevat, maar nog steeds de waarde van de oorspronkelijke compositie met zich meedraagt. “Vergelijk het met het verschil tussen een zwart-wit of kleurenfoto”, zo legt hij het uit.

“Filantropie bekijken we vaak van boven naar beneden. Ik wilde een stem van beneden naar boven laten klinken."
Dirk Brossé
componeerde ‘Memories of Forgotten Beings’ voor Be Philanthropy

Daarnaast is er het plan om een versie te maken voor een volledig symfonisch orkest. Een plan dat hij zeker en vast zal waarmaken.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Be Philanthropy: connect, exchange, engage

Filantropie aanmoedigen

Hoe maak je van een ziekenhuisfonds een succes?

Filantropie aanmoedigen

“Het gaat niet om het geld, maar wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”
Virginie Huys
coördinator Fonds AZ Groeninge

Een beklimming om het zelfvertrouwen te herwinnen

Filantropie aanmoedigen

"Als een jongere kan zeggen ‘ik kan dat doen’, dat is een enorme steun voor de toekomst."
Philippe Stroobant
Oprichter van het Fonds À chacun son Cervin

Andere projectoproepen

Culturele Mecenaatsrekening - 2024A

Transparant geld inzamelen voor uw origineel cultureel project datbinnen een duidelijke tijdspanne en budget wordt gerealiseerd. Schenkerskrijgen een fiscaal attest (voor giften

Open

Fonds Emilie Leus (groepen) Lente 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Lente 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Pantalone

Beelden uit het Huis van Alijn en toegankelijke, minzame pianomuziek van Robert Schumann via een app doorsturen tot in de kamers van zorgcentra, teneinde de kans te geven aan de …

La Nuit du Bien Commun (Schenkerskring)

Deze donateurskring wil tijdens een liefdadigheidsavond op woensdag 26 januari 2022 giften inzamelen voor 10 associatieve projecten die in Brussel en Wallonië werken

Andere persberichten

Be Philanthropy 2023

Een evenement om filantropie te promoten, om na te denken over haar maatschappelijke rol en om Belgische en Europese filantropen te inspireren in hun engagement.

77% van de Belgen vindt dat je bijdraagt aan een betere wereld door een gift te doen!

Voorstelling van de 7de Barometer van de Filantropie gebaseerd op de Filantropie-Index en het Filantropie-Klimaat.

Aardbeving in Turkije en Syrië: solidair met de slachtoffers

N.a.v. de aardbeving in Turkije en Syrië stelt de KBS haar filantropische formules en netwerk ter beschikking van filantropen die solidair willen zijn met de slachtoffers.