Verhaal

Hoe maak je van een ziekenhuisfonds een succes?

Ziekenhuis AZ Groeninge uit Kortrijk heeft een goed draaiende fondsenwerving. Coördinator Virginie Huys ziet het Fonds, opgericht bij en beheerd door de KBS sinds 2013, als een essentieel onderdeel van het ziekenhuis. “Onze 3.200 medewerkers zijn allen ambassadeurs van het Fonds” aldus Virginie Huys, die fondsenwerving van AZ Groeninge in goede banen leidt.

Het was op initiatief van prof. Dr. Philip Debruyne dat AZ Groeninge uit Kortrijk in 2013 begon met een structurele fondsenwerving voor oncologische patiënten. Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, heeft vanaf dag één als voorzitter mee zijn schouders onder dit Fonds gezet. Het Fonds kende succes en werkte inspirerend voor andere afdelingen van het ziekenhuis, waardoor het in 2018 werd hervormd. “Sindsdien bestaat ons Fonds uit twee pijlers, een eerste rond Oncologie en een tweede rond Warme Zorg, een van de speerpunten van ons beleid”, vertelt Virginie Huys, als coördinator van de transmurale samenwerking ook verantwoordelijk voor het Fonds.

In haar laatste opmerking schuilt meteen ook een van de redenen voor het succes van het Fonds van AZ Groeninge. “Zo’n Fonds mag niet losstaan van de werking van het ziekenhuis, het moet er echt onderdeel van uitmaken. Als je fondsen werft rond zaken die je zelf erg belangrijk vindt maar die buiten de reguliere werking en dus financiering van het ziekenhuis vallen, dan maak je veel meer kans op succes. Ons Fonds is ook bekend bij het voltallige personeel, onze 3.200 medewerkers, 250 artsen en 200 vrijwilligers zijn echte ambassadeurs van het Fonds. Initiatieven waar artsen en personeelsleden mee hun schouders onder zetten, zijn vaak het meest succesvol.”

Verschillende projecten

Dat het personeel goed op de hoogte is, is niet zomaar een detail. Daardoor wordt het Fonds geregeld vermeld, ook als mensen vragen of ze iets kunnen doen voor het ziekenhuis. Een van de zaken die zo werd gerealiseerd is een boomhut op de site van het ziekenhuis. Die boomhut wordt gebruikt voor zowel jonge patiënten als voor kinderen van patiënten, bijvoorbeeld voor een slechtnieuwsgesprek. Het is een realisatie van een firma in houtbewerking, die naar aanleiding van het veertigjarig bestaan iets wilde schenken aan een goed doel en zo ging de bal aan het rollen.

De boomhut is een voorbeeld van een schenking, maar voor andere goede doelen werft het ziekenhuis actief mee fondsen, onder andere via de website. Op die manier werd bijvoorbeeld voldoende geld ingezameld voor hoofdhuidkoelers voor de dienst oncologie. Bij chemotherapie zorgen de hoofdhuidkoelers ervoor dat er minder kans is op haaruitval bij patiënten.

Een ander, jaarlijks terugkerend initiatief van de dienst oncologie is STERKK, waarbij mensen die kanker hebben overleefd en die willen sporten na hun revalidatie de mogelijkheid krijgen om te trainen voor een kwarttriatlon in Kortrijk. Voordeel daarvan is dat hun deelname erg zichtbaar is, wat dan weer zorgt voor nieuwe mensen die giften willen overmaken.

“Het is wel belangrijk om eraan toe te voegen dat het Fonds echt het laatste reddingsmiddel is”, zegt Virginie Huys. “Alleen als een actie of initiatief niet gefinancierd kan worden binnen de reguliere werking, kijken we of het Fonds een rol kan spelen.”

Zo heeft het Fonds de afgelopen jaren ook geld ingezameld voor een creatief centrum binnen de dienst oncologie, werd een WAAK-koffer met een gemakkelijke ligzetel gefinancierd voor het waken bij een palliatieve patiënt op een gewone kamer, en kunnen verschillende afdelingen sinds enkele maanden rekenen op de diensten van Embrasse, een therapiehond, e.a.

Website

Bezoekers van de website van AZ Groeninge kunnen voor al die aparte initiatieven nog steeds giften overmaken. “Sommige zaken zijn permanent, zoals het creatief centrum bij oncologie, andere initiatieven zijn tijdelijk, zoals de hoofdhuidkoelers. Dat werkt goed, omdat het heel gericht is en de mensen zo echt zien waar hun geld voor wordt gebruikt. Dat is veel aantrekkelijker dan geld overmaken aan een algemeen Fonds, waarvan je vervolgens niet écht weet waarvoor het wordt gebruikt. Ziekenhuizen die met een nieuw Fonds beginnen, zou ik zeker adviseren om met een paar kleinere, gerichte acties uit te pakken.”

Bijkomend voordeel van dat soort acties is dat je er voldoende aandacht in de pers voor kan krijgen.

Bij AZ Groeninge speelt de communicatiedienst een belangrijke rol in het bekendmaken van de verschillende initiatieven en het tonen van de resultaten. “Tonen wat er gebeurt met het ingezamelde geld, de realisaties duidelijk naar buiten brengen is cruciaal. Door de bekendheid vinden mensen ook makkelijker de weg naar het Fonds.”

Ook belangrijk is volgens Virginie Huys om één aanspreekpunt te hebben voor alles. “Ik geef info over de acties, hoe je kan storten, hoe je een vraag voor een nieuw project kan indienen enzovoort. Wat ik niet doe is in de plaats treden van de aanvragers, door bijvoorbeeld inzamelingen te organiseren. Dat moeten de mensen uiteraard zelf doen.”

Iedereen kan in principe een voorstel doen voor een goed doel: patiënten, familieleden, personeelsleden, bedrijven. De acties worden jaarlijks geëvalueerd door een bestuursorgaan, waar ook de nieuwe voorstellen worden besproken. Binnen het AZ Groeninge is er een stuurgroep die waakt over de budgetten en de Koning Boudewijnstichting zorgt voor de administratieve en fiscale ondersteuning, bijvoorbeeld bij het afleveren van fiscale attesten. “Belangrijk om weten voor de aanvragers is dat het gaat om goede doelen door én voor het ziekenhuis. Wij organiseren en communiceren, en het gaat altijd om projecten in het belang van onze patiënten. Het Fonds kan niet gebruikt worden voor andere goede doelen. Anders krijg je een soort kakofonie aan goede doelen.”

“Het gaat niet om het geld, maar wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”
Virginie Huys
coördinator Fonds AZ Groeninge

Voor andere fondsenwervers heeft Virginie nog een laatste, ogenschijnlijk paradoxale tip: focus niet te veel op de financiële middelen. “Eigenlijk gaat het niet om dat geld, maar om wat je ermee kan en wil doen. Daar moet je de nadruk op leggen.”

Het Ziekenhuisfonds AZ Groeninge

Het Fonds steunt een brede waaier van activiteiten die gerealiseerd worden door medewerkers van het Ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk en die gericht zijn op een betere behandeling en levenskwaliteit van kankerpatiënten en hun naasten: wetenschappelijk onderzoek, creatieve projecten, activiteiten voor kinderen die in de familie geconfronteerd worden met kanker, sportactiviteiten voor ex-patiënten, steun aan kwetsbare patiënten.... Het Fonds verdeelde al meer dan 400.000 euro over verschillende acties sinds 2013.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Be Philanthropy: connect, exchange, engage

Filantropie aanmoedigen

‘Memories of Forgotten Beings’: een muzikale reis door tijd, ruimte en klank

Filantropie aanmoedigen

“Filantropie bekijken we vaak van boven naar beneden. Ik wilde een stem van beneden naar boven laten klinken."
Dirk Brossé
componeerde ‘Memories of Forgotten Beings’ voor Be Philanthropy

Een beklimming om het zelfvertrouwen te herwinnen

Filantropie aanmoedigen

"Als een jongere kan zeggen ‘ik kan dat doen’, dat is een enorme steun voor de toekomst."
Philippe Stroobant
Oprichter van het Fonds À chacun son Cervin

Andere projectoproepen

Fonds Emilie Leus (individuen). Herfst 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Loopt binnenkort af!

Fonds Emilie Leus (groepen) Herfst 2023

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Loopt binnenkort af!

Culturele Mecenaatsrekening - 2023B

Transparant geld inzamelen voor uw origineel cultureel project datbinnen een duidelijke tijdspanne en budget wordt gerealiseerd. Schenkerskrijgen een fiscaal attest (voor giften

Bekendgemaakt

Andere Fondsen en filantropieformules

Emmaüs - Dienstverleningscentrum Zevenbergen (Projectrekening)

Bouwen van 6 nieuwe woningen, met meer privacy en comfort en betere energieprestaties, voor kinderen en volwassenen met een ernstige, meervoudige beperking, op een inclusief dome…

Zorgboerderij Huppeldepup (Projectrekening)

Aankopen van een bakoven voor de zorgboerderij om het bestaande aanbod (werken tussen dieren) voor de zorggasten verder uit te breiden door hen via een stappenplan te laten werke…

Rotary Belgium (Fonds)

Levensvoorwaarden van de bevolking op duurzame wijze verbeteren door projecten van algemeen belang op Belgisch of internationaal niveau te ondersteunen alsmede bij te dragen aan …

Andere persberichten

Be Philanthropy 2023

Een evenement om filantropie te promoten, om na te denken over haar maatschappelijke rol en om Belgische en Europese filantropen te inspireren in hun engagement.

77% van de Belgen vindt dat je bijdraagt aan een betere wereld door een gift te doen!

Voorstelling van de 7de Barometer van de Filantropie gebaseerd op de Filantropie-Index en het Filantropie-Klimaat.

Aardbeving in Turkije en Syrië: solidair met de slachtoffers

N.a.v. de aardbeving in Turkije en Syrië stelt de KBS haar filantropische formules en netwerk ter beschikking van filantropen die solidair willen zijn met de slachtoffers.