Solidariteitsrekening voor scholen

Fondsen werven om kwetsbare leerlingen discreet te ondersteunen.

Wordt uw kleuterschool, lagere of middelbare school, gevestigd in België, erkend en gefinancierd of gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs? Wil ze een reserve aanleggen om discreet leerlingen uit kwetsbare gezinnen tegemoet te kunnen en zo de gelijke onderwijskansen van alle leerlingen te bevorderen?

Met een solidariteitsrekening voor scholen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kan uw school in alle transparantie fondsen werven bij ouders, oud-leerlingen of andere sympathisanten. De ingezamelde middelen worden gebruikt voor individuele interventies voor kwetsbare leerlingen (schoolrekening, (buiten)schoolse activiteiten, (para)medische kosten…), niet om algemene kosten te dekken (werking, renovatie van gebouwen, infrastructuur…).

Looptijd

De solidariteitsrekening voor scholen heeft een looptijd van drie jaar, die kan worden verlengd.

Werking

Na goedkeuring door het Comité voor Lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting wordt de solidariteitsrekening voor scholen geopend en kunnen giften overgemaakt worden. De school staat in voor de fondsenwerving. Uw project krijgt niet alleen erkenning, maar de Stichting regelt ook de fiscale aspecten en geeft op vraag de ingezamelde middelen vrij wanneer de school ze wil gebruiken.

Budget

Om haar eigen activiteiten te financieren is de Koning Boudewijnstichting gemachtigd om jaarlijks een afhouding te doen van 5% van de ontvangen giften. Dit bedrag is degressief vanaf 100.000 euro aan gecumuleerde giften: 2% tussen 100.000 en 400.000 euro, 1% tussen 400.000 en 700.000 euro, en 0,5% boven 700.000 euro.

Fiscaliteit

Giften vanaf 40 euro op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting ten voordele van de solidariteitsrekening voor uw school geven recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag. Dit vindt u terug op het fiscaal attest dat de Koning Boudewijnstichting aflevert.

Verhalen
Engagement dat inspireert!

Met de zalmkroket van maatwerkbedrijf naar reguliere markt

Circulaire economie

"Voedselresten verwerken, meer jobkansen in ons maatwerkbedrijf, intense samenwerking met het visverwerkende bedrijf en misschien ook jobs daar, dat zijn de resultaten van onze samenwerking rond de zalmkroket."
David Rotsaert
directeur

Boost Oostende heeft me laten openbloeien

Talentvolle individuen Opleiding en ontwikkeling van talenten

“Door Boost wil ik me actief engageren voor vrouwenrechten.”
Stefanie

Samen brood bakken en tijd maken om verhalen, zorgen en dromen te delen

Lokaal en regionaal burgerengagement

“Dit project biedt me de kans om bezig te zijn met het mooiste ambacht dat er is. Meer nog, ik kan de kennis en kunde doorgeven aan volgende generaties!”
Giel Creemers
drijvende kracht achter het project