Onderwijs en vorming

Begeleiden van filantropen die zich inzetten voor onderwijs en opleiding.

Kinderen en jongeren de nodige onderwijskansen geven, maar ook opleidingen voorzien voor volwassenen: de Koning Boudewijnstichting helpt graag, samen met filantropen en schenkers. Onze steun en samenwerking focust zoals steeds op projecten in dienst van het algemeen belang. Voor democratie- en burgerschapseducatie is er het BELvue museum, waar vooral ook jonge bezoekers de geschiedenis van België ontdekken en kritisch leren nadenken over democratische uitdagingen.

Onze acties

  • begeleiden van filantropen (individuen, organisaties, ondernemingen) die zich inzetten voor opleiding en onderwijs;
  • steunen van projecten van individuen en organisaties die bijdragen tot de educatie van jongeren en opleidingen voor volwassenen;
  • uitbouwen van de permanente tentoonstelling van het BELvue museum, om op een eigentijdse en originele manier een beter inzicht te verwerven in het België van vandaag;
  • organiseren van educatieve activiteiten: BELvue is ook een centrum voor democratie met projecten voor jongeren over democratie & burgerschap, media, koloniaal verleden, justitie, financiën,…

Onderwijs en vorming maakt deel uit van het programma Opleiding en ontwikkeling van talenten

Projectoproepen

Fonds Dominique De Graeve - 2022

Een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer.

Open

2021 Fonds Ernest Solvay

Wetenschappelijke en duurzame ontwikkeling ondersteunen, zowel in België als in het buitenland.

Bekendgemaakt

Fonds Freinet - Ecole des Trois Pommiers - 2022

Promoten van het onderzoek, de toepassing en de verspreiding van de pedagogie en de filosofie van Freinet.

Open

Kregen steun

Simen Lambrecht

Meetjes

Toekennen van een beurs aan een jonge fotograaf voor het project ‘Meetjes’ dat de identiteit van een regio probeert te begrijpen via de verhalen van de oudste vrouwelijke inwoner…

VRT - Vlaamse Radio en Televisieomroeporganisatie

Stage Laureaat Belgodyssee 2019

Voltijds opvangen, begeleiden en omkaderen van de Nederlandstalige winnaar van het project Belgodyssee 2019, tijdens een bezoldigde stage van 6 maanden op de VRT.

Partnerschappen, opdrachten en specifieke initiatieven

BELvue museum

BELvue museum

BELvue wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en werd opgericht als een plaats waar bezoekers, en vooral jongeren, België, zijn geschiedenis, zijn sociaaleconomische ont…

Fondsen en filantropieformules

Fund Fulbright Transatlantic

Grants voor graduaat- en postgraduaatstudies, -onderzoek, en -leerstoelen inzake VS-EU-relaties en EU-beleid voor EU-burgers aan geaccrediteerde VS-universiteiten en -denktanks.

On the Way (Fonds Vrienden van)

Filantropen steunen projecten voor jonge leerling-kunstenaars (studiebeurzen, begeleiding, veiligstelling van hun statuut, toegang tot professionele producties).

IFF Europe Belgique (Fonds des Amis de)

Filantropen steunen projecten die jongeren van 18 tot 29 jaar begeleiden, om hen te laten nadenken over hun leven en ervoor te zorgen dat ze hun toekomst in handen kunnen nemen.

Press Releases

Ondernemen buiten Europa: Prins Albertfonds zet 43 jonge Belgische talenten in de bloemen

43 laureaten van het Prins Albertfonds, die een jaar werkervaring opdeden buiten Europa voor rekening van Belgische bedrijven, krijgen hun diploma uit handen van ZKH Prins Lorenz…

13 jongeren uit Oostende klaar om hun talenten te boosten

13 jongeren uit Oostende stappen in Boost, het programma voor talentontwikkeling. Ze krijgen intensieve begeleiding van het vierde middelbaar tot hun eerste stappen op de arbeids…

Interactieve tentoonstelling: Mysterie van Financiën. Het ministerie dat alles over geld en financiën onthult

De tentoonstelling 'Mysterie van Financiën' in BELvue leert leerlingen van het secundair onderwijs creatief kennismaken met de verschillende aspecten van financiële edu…

Verhalen

Weerstation centraal in innovatief ICT-project op school

Onderwijs en vorming

“Leerlingen maakten zelf een toestel waarmee ze in klaslokalen onder meer CO2, temperatuur en fijnstof meten. Echte data verwerken, is heel motiverend.”
Wim Van Buggenhout
STEM-leerkracht GTI Londerzeel

Twee landen, twee geschiedenissen, één ziel

Onderwijs en vorming

“Ik wil hier tonen dat Iran meer is dan wat mensen elke dag in het nieuws horen.”
Minoo
Gids voor het project Twee (t)huizen, één museum

Digitaal leren maakt meer maatwerk mogelijk

Onderwijs en vorming

“De leerlingen zijn heel enthousiast en scherpen hun digitale vaardigheden aan. Er is veel variatie mogelijk.”
Cindy Cottenjé
Directeur basisschool STEMpel