Verhaal

Werken naar mogelijkheden; Zonnehoeve Production zet in op een goeie werkomgeving voor personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt

Zonnehoeve Production vzw bewijst dat maatwerk geen ‘bezigheidstherapie’ is, dat enkel bestaat uit ‘doosjes vouwen’, ‘etiketten plakken’ en repetitieve taken. Het bedrijf zet in op de maatschappelijke integratie van personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Ze bieden bezoldigde arbeid aan in een beschermde en aangepaste werkomgeving. Zonnehoeve Production ontving de Prijs Coup de Cœur 2024 voor hun blijvende inzet in het zoeken naar mogelijkheden om hun arbeiders meer zelfstandig aan de slag te kunnen laten gaan. De prijs wordt uitgereikt door het Fonds Impact Together van BNP Paribas Fortis, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Er heerst een fijne bedrijvigheid bij Zonnehoeve Productions in Nazareth. Tussen de velden vind je hier een levendige industriële site. Gemotiveerde medewerkers zijn aan de slag in alle verschillende afdelingen van een stevig maatwerkbedrijf. De site zet vooral in op houtbewerking, maar er is onder meer een textiel-, montage-, verpakkings- en assemblage-afdeling. Er worden veel bedden gemaakt op aanvraag van andere bedrijven. De medewerkers hebben een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt; gaande van personen met een beperking, een psychische kwetsbaarheid, een detentie-achtergrond, een taalproblematiek… Ook vluchtelingen kunnen hier aan de slag. Het is een diverse groep. ‘Er worden op de site meer dan twintig verschillende talen gesproken,’ vertelt Karolien Hulsbosch, CEO van Zonnehoeve Production.

In 2016 startten ze bij Zonnehoeve Production met een oefening rond zelfsturende teams. ‘We zagen dat de personen die bij ons werkten veel meer konden dan wat ze tot dan toe deden,’ vertelt Hulsbosch. ‘We voelden dat we moesten proberen om de arbeiders meer verantwoordelijkheden te geven.’ Er werden allemaal zaken geïnstalleerd zodat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig kan werken. Zo maakten ze onder andere filmpjes voor bij de afdeling assemblage, waarbij je via een tablet de verschillende stappen kan zien, kan pauzeren en doorspoelen en de taal van de video makkelijk kan veranderen.

Al snel wierp dit proces zijn vruchten af. ‘Intussen kunnen sommigen met geavanceerde programma’s werken, met heftrucks rondrijden, kwaliteitscontroles doen.’ Voordien werden deze taken vooral door een veertigtal begeleiders gedaan. Ze lopen nu tussen de 200 medewerkers, ondersteunen hen met het doel ze zelf zoveel mogelijk te laten doen. De begeleiders verzorgen de planning, gaan mensen zaken aanleren en maken dat het werkproces veilig verloopt.

De sfeer op de werkvloer verbeterde. ‘De medewerkers kregen meer goesting in hun job, doordat er meer diversiteit in zit. Stel je voor dat je uit onderwijs komt en van je 18 tot je 65 hetzelfde moet doen zonder groeikansen of de mogelijkheid om bij te leren. Dat proberen we hier wel anders te doen.’ Zonnehoeve Production zet ook in op competentieversterkend werken en biedt hiervoor talrijke ‘in house’ opleidingen en coachingstrajecten aan die vanuit de sociale dienst worden georganiseerd.

Kortom, de productie werd gevarieerder, uitdagender en kende een groei. Maar de administratieve afdeling van Zonnehoeve Productions hinkte wat achterop. ‘Het personeel dat instaat voor de administratie, het management en de omkadering, was niet meegenomen in de evolutie die bij de productie-afdeling was doorgevoerd.’ Waar ze bij de productie bezig zijn met digitalisatie, AI en allerhande experimenten, moest je bij de administratieve afdeling nog een papieren verlofbriefje indienen. De omkadering was blijven hangen in verouderde systemen. ‘We zagen dat we om te kunnen groeien, een project in het leven moesten roepen om ook de administratie die rond de

doelgroep staat nog beter te ontwikkelen,’ vertelt Hulsbosch. Om die reden diende Zonnehoeve Production een project in bij het Impact Together Fund van BNP Paribas Fortis.

Het Impact Together Fund biedt organisaties financiële middelen om voornamelijk in te zetten op het financieren van externe consultancy. ‘Door een analyse te laten doen bij een externe partner, kunnen we zien wat goed en wat minder goed loopt. Hieruit gaan we zaken kiezen die we kunnen verbeteren en daar zetten we dan binnenkort onze eerste stappen in.’ Dit alles willen ze ontplooien om het bedrijf nog efficiënter te laten lopen. Het gaat helemaal niet over een afslankoefening. ‘We moeten de administratie gewoon meekrijgen in het verhaal, de omkadering wat verbeteren, zodat verdere groei niet wordt tegengehouden,’ vertelt Hulsbosch. De missie van Zonnehoeve Productions blijft om zoveel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, werk te geven.

Maatwerk is zeker geen bezigheidstherapie
Karolien Hulsbosch
CEO van Zonnehoeve

De Prijs Coup de Cœur 2024 was heel fijn nieuws voor Zonnehoeve Production. ‘Je krijgt erkenning, het gevoel dat je goed bezig bent. Het doet deugd als mensen inzien dat wat wij doen niet gewoon bezigheidstherapie is, of doosjes vouwen.’ Het is duidelijk, Zonnehoeve Production is een echte industriële omgeving. Het is een bedrijf met een sociale kant. Subsidies zullen sowieso nodig blijven, omdat je een aantal wettelijke verplichtingen hebt; begeleiders, een sociale dienst die helpt bij vragen en problemen en goed georganiseerde werkverdeling. De prijs laat hen wel toe om te groeien, om competitief te kunnen zijn in de huidige nationale en internationale markt en vooral hun medewerkers voldoening te laten vinden in een job waarbij ze steeds meer zelfstandigheid krijgen.

Andere verhalen
Engagement dat inspireert!

Het verleden is niet verleden

Gelijke kansen

“Ik leer hier zoveel, van mijn medestudenten maar zeker ook van mijn leerlingen in de stagescholen!”
Stien Vleirick
leerkracht in opleiding

Brusetta: een initiatief voor vaders en brussen van kinderen met een handicap

Personen met een beperking

“Het is verrassend en indrukwekkend hoeveel deugd iedereen hier van heeft. Een bewijs dat er grote nood aan is.”
Karl Zwinnen
vader van de elfjarige Victor, een zoon met een visuele beperking

Verhaal Louka & Swala

Personen met een beperking

"Als ik overprikkeld raak, aai ik Swala. Het feit dat ze er is, is een heel grote bron van rust."
Louka

Andere projectoproepen

Scholen Switch

Samenwerkingsprojecten tussen scholen uit verschillende Gemeenschappen van België

Open

Fonds Emilie Leus (individuen). Herfst 2024

Steun aan jonge verkeersslachtoffers

Open

Andere Fondsen en filantropieformules

Andere persberichten

Handicap: werkgevers maken nog te weinig werk van inclusie

In het kader van haar initiatieven voor de inclusie van personen met een handicap in de samenleving, wilde de Koning Boudewijnstichting beter begrijpen welke relatie zij hebben t…

Het Fonds Securex ondersteunt projecten die de toegang tot werk vergemakkelijken

Het Securex Fonds steunt sociale organisaties die de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken

BELvue draait de volumeknop hoger tijdens Museum Night Fever

Solidariteit vieren: BELvue blijft het meest bezochte museum van Museum Night Fever. BELvue verwelkomde het verbluffende aantal van 9.525 bezoekers!